Verkeerslawaai, waarom geen handhaving

Waarom mogen bepaalde mensen

(of moet ik zeggen voertuigen)

zoveel lawaai maken ?

Wederom de overheid die toegeeft dat iets schadelijk is voor de gezondheid en het vervolgens gewoon (wettelijk) toe gaat staan.

Laat ik beginnen met te laten zien wat de gemeente Amsterdam over geluid te zeggen heeft:


“Veel mensen waarderen een levendige stad, maar zouden toch liever gevrijwaard blijven van onnodig en overmatig lawaai. Geluid kan dan niet alleen hinderlijk zijn, te veel geluid kan ook leiden tot gezondheidseffecten, zoals hoge bloeddruk. Vooral ernstige hinder en slaapverstoring worden gezien als schadelijk voor de gezondheid omdat het gepaard gaat met chronische stress. “ De link is helaas niet meer werkzaam. Blijkbaar is de gemeente Amsterdam ook alert op het melden van dingen die schadelijk zijn waar ze zelf verantwoordelijk voor is.

Bron: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/geluid/


Nu staat er het volgende : "Lawaai is een ernstige bedreiging van de gezondheid. Wegverkeer en buren zijn in Nederland de belangrijkste bronnen van lawaai, gevolgd door vliegverkeer. In Amsterdam zijn brommers, bouwlawaai en buren de grootste hinderbronnen. Een beetje lawaai kan al hinder en slaapverstoring veroorzaken. Als dat lang duurt, leidt dat tot stress en vermoeidheid. Voortdurende stress en slaapverstoring kunnen leiden tot hoge bloeddruk, hartklachten en hartaanvallen. Ook kan veel lawaai leiden tot slechtere leerprestaties bij kinderen." En als 't om wegverkeer gaat kunnen we wel stallen dat de gemotoriseerde tweewielers veruit het meeste lawaai voor hun rekening nemen. En dat is raar, want politie mag daar gewoon een boete voor geven, lawaai is immers in meeste gevallen onnodig. Verbod op bepaalde motoren en scooter/brommers zou de meeste overlast in één keer wegnemen. Alternatieven zat en tevens een goede stap naar gezonde lucht en meer veiligheid op de weg. Maar de overheid heeft andere belangen te verdedigen (zoals u wellicht nu al weet).

https://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/geluid/


Zie ook hier voor sociale grondrechten. Interessant is dat ze niet afdwingbaar zijn. Dus dat is waarschijnlijk ook waarom een overheid met dit soort zaken kan wegkomen. Maar waarom zou een overheid dat willen ?


Via de bovengenoemde link kunt u doorklikken naar deze m.b.t. Het beleid van de gemeente:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/ruimte-duurzaamheid/geluidbeleid/


Meer over verkeerslawaai via de volgende link :

http://nos.nl/artikel/2031510-steeds-meer-mensen-ziek-door-verkeerslawaai.html

of deze :

https://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/04/we-worden-steeds-zieker-van-verkeerslawaai


Dan door naar de website van de gemeente op de pagina met informatie over gevelsanering:

“Geluidsoverlast door verkeerslawaai kan het woonplezier behoorlijk bederven. Een groot deel van deze geluidshinder is te voorkomen door de gevel van de woning te verbeteren: gevelsanering. Gevelsanering houdt in dat bouwkundige aanpassingen aan de gevel worden verricht, zoals bijvoorbeeld geluidwerend dubbel glas, kierdichting, ventilatievoorzieningen, dakisolatie. Door die aanpassingen wordt het verkeerslawaai buiten gehouden.”


Verder op deze pagina het volgende stukje:

“Waarom is gevelsanering nodig?

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste geluidsoverlast in huis wordt veroorzaakt door verkeerslawaai. Het woonplezier is hierdoor vaak een stuk minder. Mensen kunnen zich slecht ontspannen of moeilijk concentreren en slapen vaak slecht. Het is daarom van belang dat u zo min mogelijk herrie hoort in huis. Gevelsanering vermindert het verkeerslawaai binnenshuis en daarmee ook de kans op lichamelijke en psychische klachten.”

En die gevelsanering mag wat kosten:

Zie de jaarrekening 2015 van de gemeente Amsterdam op pagina 448:

Sanering verkeerslawaai (€ 7,5 miljoen.) Vanaf 2003 zijn substantiële bedragen uit het ISV toegekend voor gevelsaneringen. In totaal is in de periode 2003-2014 € 42,5 miljoen uit het ISV beschikbaar gesteld voor de aanpak van verkeerslawaai. Hiervan resteert aan het eind van 2015 nog € 7,5 miljoen. De financiële afwikkeling daarvan wordt verwacht in 2018. 


Wat zou je nog meer kunnen doen met 42,5 miljoen ?


Hier kan ik nog aan toevoegen dat lang niet alle woningen die last hebben van verkeerslawaai een bijdrage krijgen om het lawaai buiten te houden. Uit eigen ervaring kan ik daarover meepraten. Dan krijg je opmerking dat verkeersgeluiden (opeens geen lawaai meer) bij de stad horen.  Waarom dan die 42 miljoen uitgeven aan een select aantal woningen/mensen ?


Gemotoriseerde tweewielers

Vrijwel al het verkeerslawaai wordt veroorzaakt door gemotoriseerde tweewielers. Dit kan een ieder voor zichzelf nagaan; ga de straat op (of blijf gewoon binnen) en luister.

-  motoren (met name choppers als Harley Davidson motoren en ook veel race-motoren met mensen die zich massaal even willen presenteren (nou, stoer hoor !!!). 

- Brommers en (snor)scooters.


Dit leidt weer tot de volgende vragen :

  • hoe kan 't dat ook op dit punt (naast gevaar op de weg, uitlaatgassen, ea) een relatief kleine groep zoveel overlast kan veroorzaken voor zoveel mensen ?
  • hoe kan 't dat een relatief kleine groep zoveel geld mag kosten om de geluidsoverlast voor stadsbewoners draaglijk (in de woning dan) te maken ? Betalen ze hier aan mee ? Betalen die mensen/bedrijven mee die geld verdienen met de verkoop van dit soort machines ? Nee, dit wordt door alle burgers betaald, ook die met de overlast zitten overigens.


Is dat nodig om de stad levendig te maken ? Hoort dat bij een stad (als Amsterdam) ? Zo ja, waarom worden dan minder vervelende en schadelijke dingen dan wel verboden ? Zo las ik onlangs over klachten van woonbootbewoners over lawaai van passerende bootjes waar de gemeente wat aan ging doen. Komt er niet meer lawaai van de walkant ? Bijvoorbeeld van de eerder genoemde tweewielers ? Ook festivals worden beknot in hun doen en laten. Maar motoren … die mogen lekker doorknallen ... 24 uur per dag, 7 dagen per week.


Gezondheid en leefbaarheid ook hier wederom op de tweede plaats (zie ook mijn artikel over ziekmakende scooters). En als ik mijn eigen stelling mag geloven zullen er vast invloedrijke organisaties zijn die baat hebben bij deze situatie. 'ns Kijken ...


Wellicht dat hier het antwoord ligt:


 “BOVAG voert een actieve lobby voor leden en hun klanten. Dat gebeurt in de Tweede Kamer, bij ministeries en bij andere overheidsorganen zoals de RDW, het CBR, de Belastingdienst, bij decentrale overheden en ook in Brussel. Dat doen we zelf en vaak ook met anderen.”

(https://www.bovag.nl/over-bovag) en ook de RAI (https://www.raivereniging.nl/over-ons).


Maar bepaalt u gerust uw eigen gedachten mbt dit onderwerp.


Dat de overheid én iets toestaat én vervolgens roept dat 't gezondheidsschade veroorzaakt mag natuurlijk weer apart genoemd worden. De zorgplicht moet ook hier weer wijken voor iets veel 'belangrijkers'.


Tevens hierbij de opmerking maken dat de lawaaiscooters het meeste stinken en ook mbt de gezondheid van anderen veel schade aanrichten. Het niet ingrijpen van de politie zorgt dus direct voor gezondheidsschade middels lawaai en uitlaatgassen. De politie rijdt zelf ook op scooters rond overigens. En de politie kan gewoon boetes opleggen voor onnodig lawaai (zie link) en dient dat ook te doen.

Dieners van de burgers toch ? Of van anderen ?


Lees ook : Einde aan lawaai motoren en idioot rijgedrag rijders ?


M. Boor , 2019