2. Wel dood door Corona

Zijn de slachtoffers van het Corona Virus

wel aan het Corona Virus overleden ?

Controle is onmogelijk

Na het lezen van het artikel dat melding maakt van het overlijden van twee mannen aan het Corona Virus ben ik toch eens wat vragen gaan stellen aan de ziekenhuizen waar de overlijdens plaats hadden. Wellicht niet helemaal gepast , maar in deze tijd is het naar mijn mening goed om alle zaken op een juiste manier naar de burgers te communiceren. Er is al onrust genoeg, met name dankzij de berichtgevingen en de manier waarop door de media.


Selectieve privacy ?

In het artikel stond namelijk ook dat het om twee mannen ging van 82 en 86 jaar oud en dat beide mannen diverse gezondheidsproblemen hadden. Dan kun je eigenlijk al stellen dat het overlijden niet alleen aan het Corona Virus te danken was. Wellicht had de seizoensgriep hetzelfde effect op de heren gehad. Dan hadden we er waarschijnlijk niks van gehoord. Want sterven aan de seizoensgriep is geen (sensationeel) nieuws, al gebeurt het een stuk vaker dan dat er mensen aan het Corona Virus sterven. Bij de seizoensgriep geldt natuurlijk ook dat er veelal andere dingen aan de hand zijn. Enfin.


Maar mijn vragen werden niet beantwoord i.v.m. de privacy van de oveleden personen. Uiteraard helemaal prima. Alleen de vraag aan de ziekenhuizen was nu hoe de media dan konden berichten dat de mannen aan het Corona Virus waren overleden. Dat is dan toch ook iets privé ? Daar konden ze dan geen antwoord op geven.


'Nepnieuws' ?

Maar gesteld kan wel worden dat vrijwel all personen waarvan gemeld wordt dat ze aan het Corona Virus overlijden ook aan andere dingen lijden. En luchtkwaliteit lijkt een grote rol te spelen (verzwakte longfunctie en troep in de longen). Dat de dood dan aan het Corona Virus wordt toegeschreven neigt naar wat de gevestigde media zelf nepnieuws noemt. Maar waarschijnlijk komt het ook als zodanig in de statistieken en dus komen de media er mee weg. Aan de burgers de taak dit soort berichten tot zich te nemen in de weet dat de werkelijkheid toch heel wat genuanceerder is dan de media stellen. Neemt ook een hoop onrust weg, iets wat de media dan wellicht niet graag zien gebeuren. Sensatie betekent immers lezers, wat weer meer reclame-inkomsten opbrengt. Tevens wordt er angst onder de bevolking gekweekt. Zal dat ook een doel hebben ?


Marcel Boor, Maart 2020