Maatregelen mbt ontlasten IC

Alles voor het ontlasten van de IC's ?

Klopt dat wel ?

In Nederland hebben de maatregelen te maken met de zorgcapaciteit. Niet met het gevaar van het virus (WHO heeft IFR maanden geleden al op 0,23% gesteld i.p.v. de 3,4 % die in de modellen was voorspeld). Dus zouden de maatregelen gericht moeten zijn op het ontlasten van de zorg, op het op peil houden van de IC-capaciteit.

Dus zijn de maatregelen logisch en effectief ?


 • lock downs :
  - bewezen niet geschikt om virusverspreiding te vertragen of stoppen;
  - onze immuunsystemen zijn gebaat bij het uitwisselen van virussen en bacteriën, dus de gedachte achter de maatregelen klopt al niet;

  - wel bewezen schadelijk voor mensen en de economie.

 • social distancing (niks sociaals aan) :
  - bewezen niet geschikt om virusverspreiding te vertragen of stoppen;
  - wel bewezen schadelijk voor mensen, samenkomen op een normale manier zonder angst is een levensbehoefte;
  - zorgend voor problemen in bedrijven , horeca , etc. Dit zorgt weer voor gemis, stress, ea en dus voor gezondheidsproblemen;
  - belemmeringen / verboden om te sporten en dus iets dat gezondheid tegenwerkt.

 • mondkapjes :
  - bewezen niet geschikt om virusverspreiding te vertragen of stoppen;
  - bewezen schadelijk voor de drager mbt inademen vezels, bacteriën, schimmels ; minder zuurstof / meer CO2 zorgt voor een verzuring van je lichaam en mogelijk schade aan de hersenen.

 • zorgen voor angst onder bevolking :
  - angst ondermijnt het immuunsysteem.

 • verbieden van sporten , hoezo gezondheid ? :
  - sluiting sportscholen ;
  - verbieden sporten met groepjes.

 • bezoekverboden :
  - samenkomen met vrienden en familie is iets wat mensen nodig hebben.

 • onzekerheid toekomst :
  - dit belet mensen om voor dingen te gaan, om dingen te plannen. Dingen om naar uit te kijken. Dit zorgt voor een afvlakking van de stemming.


Dan de dingen die gewoon door konden gaan. Denk hierbij aan het feit dat de zorgcapaciteit (IC's) het probleem was en nog is (met name mannen 50-70 jaar , obesitas , (pre) diabetes , hart- en vaat aandoeningen). Kanker en hart- en vaatziekten zijn nog 'gewoon' de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland, zeker als je kijkt naar levensjaren. Bij Covid gaat 't vooral om mensen die oud en zwak/ziek zijn en mensen van rond de 60 die een welvaartsaandoening hebben :

 • roken :
  - natuurlijk schadelijk voor de gezondheid en ziekmakend ; longen (corona tast longen aan) , hart- en vaatziekten , kanker. En dus een druk op de zorg.

 • motoren :
  - racende motoren (met grote groepen racen ze door stad en land) ; gevaar op vallen en dus ziekenhuis of IC , lawaai is ook schadelijk voor de gezondheid , kans op aanrijdingen;
  - afgelopen zomer was er ook de oproep van artsen aan motorrijders niet de weg op te gaan ivm het risico op ongelukken en dus IC-opname.

 • scooters en brommers :
  - zeer schadelijke uitlaatgassen ; longproblemen , hart en vaatziekten , kanker , ea.
  - kans op ongelukken , mede ook door te hard rijden.
  - vaak berijders die obees zijn.
  - in Amsterdam nog zonder problemen zonder helm ; valpartij kan tot ziekhuisopname leiden , ook IC.
 • verkoop van ongezond eten en drinken (vaak voor een zeer lage prijs) :
  - en dat in de weet dat het zorgt voor ziekte, en dus druk op de ziekhuizen;
  - een groep die veel problemen had met corona waren de obese mensen en mensen met diabetes.

 • autorijden :
  - kans op ongelukken en dus kans op belasting van de zorg ;
  - luchtvervuiling en dus een belasting voor het immuunsysteem van de mensen ; in de randstad komt de meeste luchtvervuiling uit de uitlaten van voertuigen.

 • houtstook :
  - zeer ongezond aldus de GGD-Amsterdam : "
  Een houtvuur verspreidt veel meer vervuiling dan andere soorten verwarming. In huis en buiten komen door het stoken schadelijke stoffen in de lucht, ook als je geen rook ziet. Vooral bij windstil en mistig weer kan rook lang blijven hangen, tot ongeveer 400 meter rond de schoorsteen."


Zomaar wat voorbeelden die aangeven dat het eigenlijk helemaal niet om gezondheid gaat. Eerder integendeel. Dus de dingen die gezonder maken worden belemmerd , dingen die ongezond(er) maken blijven toegestaan. Toch apart.

Logisch en effectieve maatregelen worden verboden of tegengewerkt


 • effectieve- en veilige medicatie :
  - in het begin het tegenhouden van het gebruik van hydroxy chloroquine met zink en nu ook ivermectine. Dit had kunnen voorkomen dat mensen ziek hadden geworden en dus kunnen zorgen voor minder mensen in het ziekenhuis. Ook hadden er minder mensen overleden. Dit speelt natuurlijk ook nu nog. Grote vraag hier is of overheid , inspectie gezondheidszorg , gezondheidsraad , huisartsenverenigingen , huisartsen schuldig zijn aan ziekte en overlijden door schuld én schuldig aan het niet tegengaan aan de capaciteitsproblemen en dus het creëren van de mogelijkheid van het implementeren van de maatregelen die zoveel schaden hebben veroorzaakt en nog steeds veroorzaken. Hier speelt ook weer dat aangetoond is dat geen van de maatregelen virusverspreiding tegengaat. Dit is dus hetgeen waar eigenlijk alles om draait.

 • ventilatie en ionisatie :
  - kunnen in gesloten ruimtes de virusdichtheid minimaliseren of virussen elimineren. Dus waarom niet in (alle) ziekenhuizen , zorgcentra , ouderencentra , scholen , etc ?

Waarom dan de maatregelen ?

In een eerder artikel had ik al duidelijk gemaakt dat de ingevoerde maatregelen niet doen wat de overheid ermee wil bereiken. Virussen verspreiden zich ondanks mondkapjes , 1,5 meter , lock downs. Ik kom hier altijd uit bij de tweede toespraak van de heer Rutte ; hierin had hij het over twee doelen : 1. een nieuw normaal  2. groepsimmuniteit door vaccineren.


De vragen zijn dan : 


Wat verstaan ze onder het 'nieuwe normaal' ?
Dat is nog zeer de vraag. Wel wordt er al geroepen dat na vaccineren de mondkapjes en 1,5 meter afstand blijvertjes zijn. Tevens wordt er gesproken van een vaccinatie-paspoort. Dat is opvallend, want de 'vaccins' (het is gen-therapie met mRNA) zijn experimenteel en in testfase. Besmetting wordt er niet mee voorkomen en ook het eventueel doorgeven van een virus niet. Alleen schijnen de klachten die eventueel door het virus veroorzaakt kunnen worden te verminderen. Dus dan ben je net zo 'veilig' als een a-symptomatisch persoon. En aangezien de kans op klachten extreem klein is voor de meeste mensen, dan is een experiment risicovoller dan om gewoon eens met een virus in aanraking te komen. Zie hiervoor ook weer welke mensen problemen krijgen met dit virus, met wellicht elk virus. Want 'het virus' is al weg sinds de zomer, zie de link naar de uitspraak van mw Koopmans onder het artikel.


Waarom kan groepsimmuniteit opeens alleen bereikt worden met vaccinaties ?

Dit is vreemd, want gezien het bewijs dat de maatregelen niet werken gaat het virus dus gewoon door de samenleving en wordt er groepsimmuniteit opgebouwd. Zo is het altijd gegaan. Zo komt het ook dat velen al een mate van immuniteit hadden/hebben mbt coronavirussen. Dat de overheid stelt dat dat niet zo is zegt dat ze ook hier de feiten negeren. Kijk alleen maar naar wie er kwetsbaar zijn; waarom heeft de rest dan geen problemen ? Maar alles wat de overheid zegt en doet past bij hun doelen, een nieuw normaal en vaccineren. En daarmee is alles te verklaren. Wie zouden daar nu voordeel bij hebben ?Marcel Boor , 15 januari 2021.


LINKS :


 • Geen van de maatregelen heeft invloed op het virusverloop : LINK

 • Waarom sterven er zo weinig mensen aan covid-19 ? : LINK


 • Per dag opname van zo'n 700 mensen met hart- en vaatziekte,
  geen probleem ? - LINK


 • Angst ondermijnt het immuunsysteem : LINK


 • Goede en veilige medicatie aanwezig : LINK


 • Ionisatie, genegeerd door de overheid : LINK


 • Mw Hertzberger bij Op1 over besmettingen : LINK


 • Mutaties normaal en al velen : LINK


 • Houtrook GGD-Amsterdam : LINK


 • Marion Koopmans zegt dat virus van voorjaar weg is : LINK