Inhoud

Inhoud

 • Politiek Nederland 
  Besteedt de regering het geld van burgers en bedrijven op een juiste manier en informeert zij volledig ?

 • Politiek internationaal
  Zijn de internationale politieke organisaties open en eerlijk naar de bevolking toe ? Deze bevolking is namelijk de baas in een democratie en dient dus te weten wat er speelt. Ook om de juiste keuze te kunnen maken bij de verkiezingen. En worden de gelden die deze organisaties krijgen via de nationale overheden en van private partijen juist gebruikt, ten dienste van de wereldburgers ?

 • Media
  Is het nieuws dat de media u brengen volledig en waar(heid) ?

 • Natuur en Milieu
  Over staat van natuur en het milieu, vervuiling.


 • Weer en Klimaat
  Wat is weer ? Wat is klimaat ? Zijn er veranderingen ? Zo ja, wat zijn (mogelijke) oorzaken ?


 • Publieke sector
  Dienen de overheden de burgers en bedrijven (op goede manier) ?


 • Gezondheid / ziekte
  Wat maakt ziek ? Hoe (eventueel) te voorkomen ? Wat is de (eventuele) rol van de overheid en de zorgsector ?