Inhoud

Inhoud

 • Politiek Nederland 
  Besteedt de regering het geld van burgers en bedrijven op een juiste manier en informeert zij de burgers van Nederland volledig ?

 • Politiek internationaal
  Zijn de internationale politieke organisaties open en eerlijk naar de bevolking toe ? Deze bevolking is namelijk de baas in een democratie en dient dus te weten wat er speelt. Ook om de juiste keuze te kunnen maken bij de verkiezingen. En worden de gelden die deze organisaties krijgen via de nationale overheden en van private partijen juist gebruikt, ten dienste van de wereldburgers ? Waarom nog oorlogen, armoede, e.a. ? Waar falen de organisaties als de V.N. en waarom ?

 • Media
  Is het nieuws dat de media u brengen volledig en waar(heid) ? Nieuws is niet persé waarheid.

 • Natuur en Milieu
  Over staat van natuur en het milieu, vervuiling.


 • Weer en Klimaat
  Wat is weer ? Wat is klimaat ? Zijn er veranderingen ? Is er sprake van opwarming ? Zo ja, wat zijn (mogelijke) oorzaken ? Zo nee, waarom hebben regeringen, overheden, organisaties als Greenpeace, Milieudefensie, Extinction Rebellion het dan over een 'klimaatcrisis' ?


 • Publieke sector
  Dienen de overheden de burgers en bedrijven (op goede manier) ?

 • PUBLIEKE RUIMTE
  De publieke ruimte is van iedereen, en dus dient een ieder rekening te houden met anderen. De regering en lagere overheden verzorgen die ruimte en politie, Boa's, Handhaving, ea handhaven de regels die de publieke ruimte leefbaar, veilig, schoon, toegankelijk moeten houden. Gebeurt die handhaving wel op een juiste manier ? Worden de burgers gediend door regering, overheden en handhavers ?


 • Gezondheid / ziekte
  Wat maakt ziek ? Hoe (eventueel) te voorkomen ? Wat is de (eventuele) rol van de overheid en de zorgsector ?

  Artikelen Covid-19. Heeft de regering wijs gehandeld in het belang van Nederland en haar burgers ? Wat is Covid precies ? Bestaat het wel ? Waar was de griep ? Wat zijn virussen ? Bestaan ze ? Maken ze wel ziek ?


 • Wereldbeeld / Geschiedenis
  Klopt de geschiedenis en ons daarop gebaseerde wereldbeeld ? Als het nieuws niet klopt, dan klopt de geschiedenis van die gebeurtenis ook niet.


 • Heelal, ruimte(vaart)
  Hoe zit het heelal in elkaar ? Kunnen we naar de maan, of zelfs Mars of Jupiter ? Wat krijgen de burgers eigenlijk terug voor de enorme hoeveelheden geld die er in de ruimtevaart geïnvesteerd worden ? Of verdwijnt het geld naar andere zaken ?

 • SPORT
  Van alles gaande in sport. Uiteraard gebruikt voor politieke doelen, het transgender-gebeuren, ea.