Ik begrijp het wel Louis

Ik begrijp het wel Louis !

Waarom doet de overheid dat toch (niet)?

In het programma zomergasten kwam het gesprek, via de inzet van de heer Van Gaal voor Spieren voor Spieren, op het beleid van de overheid ; waarom geen belasting op produkten als chips, cola, ea ? Een soort gezondheidsbelasting. Zie hier de link.


'Ik begrijp dat niet', zei de heer Van Gaal. Echter is het niet lastig te begrijpen. Het systeem waarin we leven is namelijke gericht is op het maximaliseren van de omzetten en winsten van de grote multinationals en niet op het helpen van elkaar als het kan. Iemand hoorde ik onlangs zeggen dat we in een 'bedrijfssamenleving' leven ; grote bedrijven en multinationals hebben het geld en de macht om wetgeving te kopen en/of af te dwingen tegen de belangen van de burgers in. Genoeg programma's die dit al bewezen hebben. Daarom ook een EU, waar deze machtige partijen slechts één overheid hoeven te bewerken om de regels in de hele EU in hun voordeel te kunnen ombuigen. Dit verklaart ook vrijwel alle problemen die er spelen in de wereld; veel 'ellende' is winstgevend voor veel grote bedrijven. Oorlog is denk de belangrijkste, daarna ziekte. Daarom is genezen (van oorlogen en ziekten) ook zoveel beter dan voorkomen en zitten we met zoveel conflicten en ziekte en sterfte onder de mensen (dus ook kinderen). Met veroorzakers van ziekte wordt meestal ook veel geld verdiend. Zie bijvoorbeeld HIER.


En als je weet dat de overheid vrijwel altijd regeert ten gunste van grote bedrijven en organisaties (zie lobby), dan weet je bij voorbaat dat de overheid geen belasting zal gaan heffen op hun produkten. In ieder geval niet zodanig dat het zou zorgen voor een grote afname van de omzet en winst (rookwaren en alcoholische dranken).


Zie ook dit artikel over de steun aan de (snor)scooters en brommers en daarmee zorgend voor kankers, hart- en vaatziekten, etc. En als (kinder)ziekte en vroegtijdig overlijden al geen reden zijn om in te grijpen, wat dan nog wel ?


Hier ook een link naar een chirurg die haar mening even deelt.


En voorkomen (van ziekten, milieuschade, vervuiling, ea) is voor heel veel grote en machtige partijen een nadeel, financieel gezien dan (maar dat lijkt het enige dat telt op dat niveau). Echter voor de overheden is dit een plicht (maar wie houdt ze eraan ?) !


In de inleiding meer over wie / wat er voor de overheid 't belangrijkst is / zijn.


M. Boor , 2018.