6. VVD AMS en Corona Virus

De Amsterdamse VVD is bezorgd voor uw gezondheid (en dat van uw kinderen) ?

Hoe bezorgd is de VVD eigenlijk ?

En waarom is daar een Corona Virus voor nodig ?

De meest ziekmakende voertuigen rijden nog steeds vrolijk rond door de stad.

Via de mail kreeg ik het bericht dat u in het blauw ziet staan. Het komt van de Amsterdamse VVD. Ze zijn zo begaan met onze gezondheid vanwege het Corona Virus. Wellicht, maar zijn ze eigenlijk wel echt begaan met onze gezondheid ? De gezondheid van uw kinderen ? Of is het omdat de gevolgen van het Corona Virus zo zichtbaar zijn, zo acuut ?


Al diverse artikelen heb ik geschreven waaruit blijkt dat niet de gezondheid van de mensen, maar de winsten en omzetten van (met name) de multinationals op nr.1 staan voor de politici in Nederland, ook in Amsterdam. Ik heb daarbij de brommers en scooters in Amsterdam (en ook andere steden) als voorbeeld genomen. Lawaai , onveiligheid voor met name fietsers , de meest giftige uitlaatgassen. Dit terwijl er toch diverse alternatieven zijn.


Ook in deze tijd met het Corona Virus rijden grote aantallen van deze voertuigen nog gewoon rond en zorgen voor een extra aanslag op onze longen. Het is één van de redenen dat ik het fietskoerieren in de stad aan het afbouwen ben. Niks gezond, eerder het tegenovergestelde.


Het is inmiddels wel duidelijk dat luchtkwaliteit een factor speelt bij de problemen met het Virus (zie HIER).


De VVD Amsterdam is een grote oorzaak van de situatie in de stad. Natuurlijk veel jaren geregeerd voordat het huidige college kwam. Dit met wethouder Van der Burg op zorg , welzijn en sport ; iemand die de burgers aanmoedigde te gaan sporten , maar niet voor het belangrijkste wilde zorgen wat daarvoor nodig is ; schone lucht. Zie DIT ARTIKEL over hem.


De heer Torn meldt mij alleen dat de voertuigen noodzakelijk zijn voor hardwerkende Amsterdammers en weigerde op verdere vragen in te gaan. Blijkbaar niet op de hoogte van de ontwikkelingen de laatste decennia. En dan nog ; hoe 'noodzakelijk' moet iets zijn om te zorgen voor ziekte en lijden ?

Nu met het Corona Virus dat zich verspreidt lijken alle politici ineens begaan met de gezondheid van de burgers. Hoewel aan vieze lucht miljoenen mensen jaarlijks sterven (wereld) en ongeveer 12.000 in Nederland (bron: NRC) , lijkt dat geen probleem voor de politiek. Dus de volksgezondheid toch niet op nr. 1 , of de politiek heeft vanaf enkele weken terug een radicale ommezwaai gemaakt. Milieudefensie kan ook haar kantoor opdoeken.


Programma's op AT5 (Amsterdam TV) met titel 'Amsterdam Ademt' lieten zien hoe slecht het gesteld was met de luchtkwaliteit. Ingrijpen ? Nee hoor. Nu pas met de CO2-hype (is geen aanslag op onze longen/gezondheid en de CO2 uitstoot van Amsterdam is NUL t.o.v. de wereld) worden hele kleine stappen gezet die decennia terug al gedaan hadden kunnen worden. De plotselinge bezorgdheid van de overheid is/lijkt toneelspel. Daar zitten waarschijnlijk  andere redenen achter ; geld, controle, creatie van functies voor eigenbelang, macht. En  voor straks , uiteraard uw stem.

M. Boor , 20 maart 2020.