Is het nieuws waarheid


Vertelt de media u wat u zou 'moeten' weten ?

Is het nieuws waar(heid) ?

De journalistiek is er in de eerste plaats om de burgers te informeren over het beleid van de overheid. Dit is cruciaal voor een goede democratie. De burgers/kiezers moeten weten wie wat beslist en waarom. Op basis daarvan kan bij de volgende verkiezingen een juiste keuze gemaakt worden, een keuze die past bij de wensen van die betreffende kiezer.


Maar krijgt u alle (benodigde) informatie ? En de informatie die u krijgt, klopt die ? Is de onderbouwing daarvan zodanig dat u niet hoeft te twijfelen ? Hoe onafhankelijk zijn de media ?


In hoeverre is 'het (echte) nieuws' waar(heid) ?

Nieuws wil zeggen dat het nieuwe informatie is. Maar dat zegt nog niet dat het waar(heid) is. Het feit dat er volgens de gevestigde media 'nepnieuws' is wil niet zeggen dat 'het echte nieuws' dat zij brengen waar(heid) is.  Iets is niet waar omdat iemand dat zegt. Zelfs een specialist op het betreffende gebied kan liegen, bijvoorbeeld omdat de persoon bepaalde belangen heeft m.b.t. het onderwerp. Het gaat dus altijd om de onderbouwing. Wordt het een kwestie van geloven , dan ontbreken klaarblijkelijk de aanwijzingen om iets te bevestigen.


Media zijn bedrijven

Inmiddels is de media een soort bedrijfstak geworden. Met 'inhoud' (spectaculair nieuws en pakkende titels) probeert ze zoveel mogelijk kijkers/lezers aan te trekken, zodat ze via advertenties inkomsten kunnen genereren. Aan een video over een meest verschrikkelijke gebeurtenis kan de meest vrolijken advertentie vooraf gaan, iets wat ik altijd vrij bizar vind. Welk bedrijf wil de naam nu verbinden aan een hongersnood , een aanslag , een oorlog ?


Tijd om de eigenlijke taak weer op te vatten ? De kritische blik op de overheden zijn en daarover berichten aan de burgers, zodat die bij verkiezingen de juiste keuze kunnen maken.

Selectief / eenheidsworst

Er gebeurt zoveel meer dan de media melden, dus om te beginnen kunnen we stellen dat de media selectief zijn. Ze moeten een keuze maken uit alle dingen die ze kunnen melden. Daarom is het ook opvallend dat ze allemaal over hetzelfde berichten; zou er niet meer in de wereld gebeuren of vinden alle media dezelfde gebeurtenissen interessant ? Of is er een instantie die aangeeft welke onderwerpen de media moeten behandelen ? Soms lijkt het er verdomd veel op.


En nu het Corona Virus zich verspreidt lijken de oorlogen in Syrie en Jemen niet meer te bestaan. En dat is natuurlijk geenszins het geval. Alle ogen en alle aandacht worden naar het ene getrokken , de rest verliezen we uit 't oog. Soms gebeurt dit ook bewust, even de aandacht afleiden.


Waarheid ?

Daarnaast is het (soms) de vraag of het eigenlijk wel allemaal waar is wat de media melden. En dan heb ik 't niet over de 'alternatieve media' , maar over media. Alle media dus; gevestigd, alternatief, etc. Tegenwoordig zijn er dan ook de zogenaamde 'fact checkers'. Interessant als deze bijvoorbeeld een betoog van een moleculair bioloog (goed onderbouwd) betichten van het verspreiden van onjuiste informatie. De tegenargumentatie klopt dan wel ? Hoezo ?


Hier verwijs ik u ook weer naar de inleiding. Veelal is het de lobby die regeert. Wie worden er beter van ? Autoverkopers , pharmaceuten , energiebedrijven , ... ? U ?


Kijk 'ns naar deze filmpjes :

Link 1 (2014, dus de techniek is alweer veel en veel verder)

Link 2


Alles kan in elkaar geknutseld worden. Filmpjes, foto's, etc. Verhalen kunnen verzonnen zijn. Media hebben inhoud nodig om u aan zich te kunnen binden. Hoe sensationeler, hoe beter. Dat gaat u weer een filmpje kijken voorafgegaan door reclame. En dat is kassa voor het medium.


Tevens worden door overheiden maatregelen genomen als gevolg van 'gebeurtenissen'. Worden gebeurtenissen gecreëerd om bepaalde maatregelen te kunnen nemen ?


Naar Inhoud Rubriek 3