Nu wel medicatie toegestaan

Drentse huisartsen krijgen toestemming om medicijnen in te zetten tegen gevolgen coronavirus.

WAAROM NU (PAS) WEL ?

Al sinds het begin van de zogenaamde pandemie zijn er medicijnen die symptomen als gevolg van het coronavirus kunnen voorkomen. Echter worden ze sindsdien verboden / tegengewerkt door de overheid en gezondheidsinstanties. Ook huisartsenverenigingen en daardoor ook huisartsen zijn tegen het gebruik. Er zouden gevaren aan verbonden zijn.


Is het virus dan geen groter gevaar dan een medicijn dat al 65 jaar tegen malaria wordt gebruikt ?

Waarom werden / worden medicijnen verboden / tegengewerkt ?

Hier heb ik eerder een artikel over geschreven (LINK). Bij beslissingen is het veelal de lobby die bepaalt. Simpelweg kijken wie er voordeel hebben van iets dat onbegrijpelijk lijkt. Met medicatie hadden er minder mensen ziek geworden. Dus ook minder opnamen in het ziekenhuis, minder mensen op de IC , minder sterfgevallen. Dus dan hadden de maatregelen onnodig geweest. Tevens hadden de zgn vaccins (het zijn gen-therapieën) nooit versneld ontwikkeld en op de markt gebracht mogen worden. Dus de belangen voor de overheden en de bedrijven die verbonden zijn aan het testen en vaccineren zijn enorm.


Hier ook nog maar even vermelden dat de maatregelen bewezen onzinnig zijn tegen virusverspreiding. Ook is nog niet bewezen dat het virus (of een virus) verantwoordelijk is voor de ziektebeelden die ontstaan bij diverse mensen. Het ziektebeeld is veelal afhankelijk van de toestand van de persoon/patiënt. Obees ? Diabetes ? Hart- en vaatziekte ? Kanker ? Zwakte door ouderdom ? etc.


Waarom nu wel toestemming ?

Het moment is waarschijnlijk bepalend. Het injecteren van gen-therapie is massaal gaande (met ook de nodige bijwerkingen). Dit moet dan nu gestopt worden als het medicijn goed werkt. Immers zijn de werkingen en bijwerkingen van het vaccin nog uiterst onzeker. De techniek is experimenteel en de testfase wordt pas in 2023 afgerond.


Tevens gaan de cijfers (vermeende besmettingen , IC-bezetting) omlaag. Voor Nederland gaat het dus om de IC-bezetting. Die hebben de maatregelen in gang gezet, althans zo is de lezing. In andere landen zijn de maatregelen m.b.t. het 'gevaarlijke' virus, wat niet klopt gezien de lage IFR (gesteld door de WHO). Bekend is dat met name mannen van 50+ , obees , diabeet in de problemen raken. Met die kennis zijn deze mensen dus te beschermen met medicatie en ook wellicht een gezondere levensstijl.


Einde maatregelen

In ieder geval zijn er genoeg redenen om de maatregelen te stoppen. Het is overigens al bewezen dat de maatregelen de virusverspreiding niet tegengaan. Tevens zorgen ze voor een zwakker immuunsysteem bij de mensen en dat kan weer meer problemen geven aangaande de gezondheid, niet alleen m.b.t. een coronavirus.Marcel Boor , februari 2021.


LINKS :


  • Commissie keurt coronabehandeling Drentse huisartsen goed : LINK

  • Website Stichting BEBO die goedkeuring gaf : LINK


  • Maatregelen onzinnig t.a.v. virusverspreiding : LINK

  • Medicatie vanaf begin tegengewerkt : LINK