44 Heeft NS verstand van mondkapjes ?

Hebben NS-managers meer verstand van de werking van mondkapjes dan het RIVM en het OMT ?

SCHOENMAKER, BLIJF BIJ JE LEEST !

HEEFT HET OV, IN DIT GEVAL DE NS, EEN AGENDA ?

Volgens de NS is het coronavirus aan een opmars bezig. Ik zal nog even vragen waar ze die informatie vandaan hebben. Bij deze al een voorspelling ; ze kijken naar de 'besmettingen' die bij het testen zijn gevonden. Deze 'besmettingen' zijn dus positieve testen. Dus ook hier worden weer maatregelen genomen o.b.v. positieve testen door een test die geen diagnose kan stellen. Onnodig dus.


Vanaf nu vraagt de NS of reizigers ook op het perron een mondkapje willen dragen. Waarom ? Omdat het kabinet dit advies heeft gegeven. Maar wat als het RIVM en het OMT stellen dat er geen medische waarde toegekend kan worden aan het dragen van mondkapjes ? Ze kunnen geen bewijzen vinden daarvoor. Waar zijn we / ze dan mee bezig ? Wat proberen overheid en NS te bereiken ?

OV-NL KON BIJ AANVANG MONDKAPJESPLICHT OOK AL GEEN ONDERBOUWING GEVEN

Ik heb eerder al een artikel geschreven bij de invoering van de mondkapjes in het OV. Dat zag je al aankomen gezien het optreden van Pedro Peters van OV-NL. Hem heb ik ook vragen gesteld die niet allemaal beantwoord werden. Hij stelde ook dat het RIVM leidend was m.b.t. beslissingen , maar dat klopt in de praktijk dus niet. Want het RIVM én het OMT kunnen geen wetenschappelijke onderbouwing vinden voor het stoppen van virusverspreiding door mondkapjes

HET VIRUS IS WEG

Amsterdam West schijnt één van de brandhaarden te zijn. Per 10.000 mensen worden er zo'n 30 positief getest. Nu is inmiddels naar buiten gebracht, ook door het RIVM, dat deze test veel vals positieven (en ook negatieven) geeft. Dus hoeveel echte besmettingen zullen er bij die 30 zitten. Laten we zeggen 5, al is dat nog te hoog naar mijn mening. Dan heb je dus 0,05 % besmettingen. De kans om aan de griep te overlijden is 0,16 %. Dus het virus lijkt zo goed als weg te zijn.

GEEN ONDERBOUWING MAATREGELEN NS

De NS heeft het echter over een 'opmars van het virus' en daarom de vraag om ook het mondkapje in de stations en op de perrons te dragen. Dan hebben we dus én geen reden voor de extra maatregel én een maatregel die bewezen geen werking heeft. Wat is er dus aan de hand ? Wat is het idee ? Een veilige reis ?

DUS GEWOON WEER GEWOON DOEN

"Samen zorgen we voor een goede en veilige reis." lees ik in de email. Maar mondkapjes zorgen niet voor de veiligheid. En er is geen virus (meer) dat voor onveiligheid zorgt. Dan kan er nog maar één conclusie worden getrokken.


Marcel Boor , 12 oktober 2020


  • Mondkapjes beschermen niet (LINK)

  • Proef met mondkapjes in regio's als gedragsbeïnvloeding (LINK)

  • Minister van Zorg:”Mondkapjes hebben geen medisch doel maar dienen om ons gedrag te beïnvloeden” (LINK)