Overheid voor burgers

De overheid is er in de eerste plaats om de burgers te dienen

Niet om de baas te spelen

CORONA MAAKT DUIDELIJK DAT BEPAALDE MENSEN GRAAG DE BAAS OVER ANDEREN SPELEN


TOESLAGAFFAIREDIENSTVERLENING AMSTERDAM