46 Alle maatregelen voor niks

Waarom alle maatregelen onnodig zijn (geweest)

De titel slaat op de maatregelen ter bestrijding van de virusverspreiding en de enorme schade die ze hebben veroorzaakt voor de burgers. Dit 'onnodig' geldt dus niet voor de partijen die beter worden van de maatregelen ; grote multinationals , de super-rijken , de pharmaceutische industrie , de tech-industrie , diverse wetenschappers , diverse virologen , media / journalisten , politici , (managers van) ziekenhuizen (?) , ea.


Verder is bekend dat de meeste mensen die met covid op de IC terecht komen mannen zijn tussen de 50-70 met obesitas en (pre) diabetes , hart- en vaatproblemen. Dus voor deze groep mensen worden maatregelen genomen (die geen virusverspreiding voorkomen) die ons land stilleggen. Van maatregelen om deze groep te beschermen (werken aan de gezondheid dus) heb ik nog niks vernomen.

Vier punten waaruit blijkt dat de maatregelen onnodig waren én nog zijn. Eigenlijk is punt 1 al genoeg, maar er zijn nog andere zaken die benoemd kunnen / moeten worden :


 1. Bewijzen dat maatregelen niet werken tegen virusverspreiding genegeerd ;
 2. Er is al maanden bekend dat het coronavirus niet (veel) gevaarlijker/dodelijker is dan een fiks influenzavirus;
 3. Noodhospitaals opgebouwd en voor de verwachte tweede golf afgebroken, Hospitaalschip geweigerd door de overheid ;
 4. Veilige, effectieve én goedkope medicatie verboden en/of gefrustreerd. Hierdoor ziekte , overlijden en gevolgen maatregelen door schuld. Experimenteel vaccin dat nog in testfase is wél toegestaan.

ad 1. Geen bewijs dat maatregelen verschil hebben gemaakt of maken

Inmiddels is aangetoond dat de genomen maatregelen geen significant effect hebben gehad. Sterker nog , in veel gevallen hebben de landen zonder (rigoreuze) maatregelen het beter gedaan. Te denken valt aan landen als Zweden en Brazilië. Ook diverse staten in de V.S. waar minder is ingegrepen blijken het beter te doen.


Dit is niet echt een verrassing. Tot november 2019 was bij de W.H.O. bekend dat maatregelen als lock downs niet de manier zijn om dit soort virusuitbraken te lijf te gaan. Waarom dan toch deze maatregelen genomen ?


De enige landen waar maatregelen iets lijken te doen zijn o.a. Australië en Nieuw Zeeland. Daar werd wellicht de lock down geforceerd voordat het virus het land binnen was gekomen. Klimaat is ook een mogelijke factor die meespeelt. Echter ook daar is de schade vele malen groter dankzij lock downs e.a. zaken , zeker gezien het aantal zieken en overledenen. Ook hier geldt dat het voornamelijk mensen boven de 80 jaar waren mét aandoeningen.


In Nederland is de regering maatregelen gaan nemen nadat het virus al door de samenleving aan het gaan was. Achteraf gezien heeft dat wellicht nog een grotere piek in ziekenhuis belasting veroorzaak dan als er niks gedaan was. Dit was ook waar Willem Engel, bekend van Viruswaarheid, van dacht van 'hé , dit klopt niet'. Hij had zijn dansschool al eerder gesloten na de berichten vanuit China. Maar bij berichten dat het virus al door de samenleving ging gaf hij aan dat het niet meer logisch was.


Luister en kijk naar dit verhaal van Ivor Cummins : LINK

ad 2. Geen gevaarlijk virus

Het is nog even nagaan wanneer de overheid hiervan op de hoogte was. Inmiddels is het virus al enige tijd (maanden) van de A-lijst af bij de W.H.O.. Dit wil zeggen dat het virus lang niet zo dodelijk is als voorspeld. Alle modellen bleken er helemaal naast te zitten. Het is vergelijkbaar met een stevige griep en alleen die mensen lopen een risico die een (zeer) verzwakt immuunsysteem hebben. Ouderen (met andere aandoeningen , zieken. Ook mensen met diabetes en obese mensen lijken een bepaald risico te lopen. Als je dat weet kun je er natuurlijk prima op inspelen en deze mensen nauwlettend in de gaten houden. Tevens dingen aanreiken die het immuunsysteem versterken zoals goede voeding met eventueel suppletie , beweging , naar buiten gaan , medicatie.


In Nederland hebben we dan ook eigenlijk geen problemen met het virus, maar met de zorgcapaciteit (met name IC) door de afschaling van de zorg. Hiertegen werd in november 2019 door de zorg gedemonstreerd. Toen geen steun van Nederland , wel corona-applaus. Maar daarmee los je dus niks op.


Volgens de WHO : "Results I included 61 studies (74 estimates) and eight preliminary national estimates. Seroprevalence estimates ranged from 0.02% to 53.40%. Infection fatality rates ranged from 0.00% to 1.63%, corrected values from 0.00% to 1.54%. Across 51 locations, the median COVID-19 infection fatality rate was 0.27% (corrected 0.23%): the rate was 0.09% in locations with COVID-19 population mortality rates less than the global average (< 118 deaths/million), 0.20% in locations with 118–500 COVID-19 deaths/million people and 0.57% in locations with > 500 COVID-19 deaths/million people. In people < 70 years, infection fatality rates ranged from 0.00% to 0.31% with crude and corrected medians of 0.05%. Conclusion The infection fatality rate of COVID-19 can vary substantially across different locations and this may reflect differences in population age structure and case-mix of infected and deceased patients and other factors. The inferred infection fatality rates tended to be much lower than estimates made earlier in the pandemic."

Zie deze LINK


Het is dan ook idioot om bij een dergelijk virus niet gewoon voor groepsimmuniteit te gaan (toespraak 1 van Rutte).

De angst dat het virus zich verspreidt is een hele vreemde. Als een virus iets doet , dan is het wel zich verspreiden. De heer Rutte sprak in zijn eerste toespraak over groepsimmuniteit. Dat is de enige oplossing. Het virus zou zich gaan verspreiden onder de bevolking, al zou dat enige tijd in beslag kunnen nemen. Dit is de normale gang van zaken. In de tweede toespraak 'herstelde' hij zich en gaf hij aan dat die groepsimmuniteit tot stand moest gaan komen middels vaccinaties. Dat is natuurlijk vreemd en nieuw. Waarom zou je vaccineren voor groepsimmuniteit als je de natuur hiervoor kunt laten zorgen ? En waarom een vaccin, waarvan de komst nog uiterst onzeker is, voor een virus waarvoor in de laatste decennia om diverse redenen nog nooit een vaccin is ontwikkeld ?


Al grotendeels groepsimmuniteit

Ook is al lang bekend dat een groot deel van de mensen (ik heb vernomen 60-90 %) een mate van immuniteit had door coronavirussen die al bestaan. Dit maakt dat niet alle kwetsbare mensen sterven (wel immuniteit). Dit maakt dat gezonde mensen soms wel ziek worden (geen immuniteit dus). Zie ook de link onderaan het artikel.


Onzinnigheid avondklok

Hiermee is dus ook de onzinnigheid van de avondklok bewezen. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat jongeren elkaar minder gaan opzoeken. Nu gaat dat natuurlijk niet lukken, maar waarom het idee om juist die mensen te gaan frustreren die prima tegen het virus kunnen en de basis moeten zijn voor de groepsimmuniteit ? (Ja , het antwoord is elke keer hetzelfde. Er moet gevaccineerd worden, ten koste van alles.)

Maar aangezien de maatregelen bewezen geen virusverspreiding tegengaan (punt 1), kunnen we stellen dat de meerderheid van de Nederlanders immuun is voor het virus. Dat er mensen vatbaar zijn of blijven , dat is elke winter het geval. Dat ligt dus niet aan het virus , maar aan de vatbaarheid van de mensen. Met name een verzwakt immuunsysteem door ouderdom , ziekte , aandoeningen zijn dan het probleem. Het bewijs hiervoor is terug te vinden in de sterftetabellen.

ad 3. Weigeren en afbreken opschaling zorgcapaciteit

Als dan bekend is dat de zorgcapaciteit het probleem is, ook met betrekking tot zorg die nu uitgesteld wordt, is het vreemd als de overheid mogelijkheden tot het opschalen weigert. Opgebouwde noodfaciliteiten, oa Ahoy, zijn zelfs weer afgebroken. Kosten totaal 14 miljoen las ik onlangs. Waarom afbreken als je zo zeker bent van een 2e golf ? En dan het weigeren van een ziekenhuisschip dat o.a. dienst had gedaan in Italië. Waarom ? Wil de regering dat de zorg onder druk blijft staan zodat je bepaalde maatregelen kunt handhaven en zelfs nog strengere kunt invoeren ?ad 4. Effectieve en goedkope medicatie verboden / tegengewerkt
(Bij een werkend medicijn had de ontwikkeling van de vaccins nooit versneld mogen worden en dus had het toedienen ervan nooit kunnen plaatsvinden voordat alle testfasen doorlopen zouden zijn. Nu zijn er dus miljoenen mensen die een experimenteel vaccin krijgen en meedoen aan het testen ervan.)

Al lange tijd is bekend dat Hydroxy Chloroquine in combinatie met zink een prima medicijn is in het beginstadium van de ziekte. Ook kan het gebruikt worden om mensen minder vatbaar te maken en bescherming te bieden tegen het virus. Na goede resultaten deelde huisarts Rob Elens zijn bevindingen. Als 'dank' kreeg hij te horen dat hij onmiddelijk met de behandelingen moest stoppen. Jawel , dit leest u goed. Minister De Jonge sprak van 'kwakzalverij'. De huisartsenverenigingen staan nog steeds huiverig tegenover het middel en negeren de bewijzen ; huisartsen gaan hier in mee. Dus nog steeds onnodige zieken en waarschijnlijk ook onnodig overlijden. En dus een onnodig grote druk (die nu op zich wel meevalt) op de IC's.


Bewezen werkend

Inmiddels is duidelijk dat de huisarts gelijk had. Dit is ook o.a. door een ziekenhuis in Zwolle bevestigd die het middel hebben getest. Het is nu de grote vraag hoeveel mensen onnodig ziek zijn geworden en hoeveel er onnodig zijn gestorven. Tevens hadden de ziekenhuizen veel minder onder druk komen te staan en had dat nooit een reden kunnen zijn om de maatregelen te nemen. Inmiddels is ook ontdekt dat ivermectine ook heel goed werkt tegen covid, en niet alleen in de beginfase. Ook dit middel kan al gebruikt worden om van tevoren beter beschermd te zijn. Ook omtrend dit middel blijft het stil. Geen veilige medicatie , wel een experimenteel 'vaccin' (het is gen-therapie en geen vaccin). Waarom zou dat nu zijn ?


Verantwoordelijk

Mogen overheden , gezondheidsinstanties , artsenverenigingen en artsen beschikbare, werkende en veilige medicatie ontzeggen ? En waarom wordt een vaccin dat nog in testfase is wel gegeven ?

Dus even op 'n rijtje

 • maatregelen niet effectief;
 • geen gevaarlijk virus (wel heftig voor mensen met zwak immuunsysteem);
 • weigering en afbreken extra zorgcapaciteit;
 • veilige en effectieve medicatie, ook nog 'ns zeer goedkoop (goed voor de burgers , slecht voor de pharmaceutische industrie);
 • groepsimmuniteit bewerkstelligen via natuurlijke weg veiliger voor zwakkeren;
 • een vaccin waarvan de (bij)werkingen nog grotendeels onbekend zijn , testfase duurt tot in 2023 en dus is het vaccineren van miljoenen mensen een experiment (dat verboden moet worden). Dit had nooit plaats kunnen vinden als de medicatie erkend was door de betreffende instanties , de overheid , de artsen.M. Boor , januari 2021.


LINKS :


 • Maatregelen hebben geen invloed op het virus verloop (eerder maken maatregelen het juist erger ivm de ondermijning van de gezondheid van mensen) : LINK

 • Infectiologe spreekt zich uit : 'geen maatregelen nodig , gemiddelde leeftijd covid-slachtoffers hoger dan gemiddelde levensverwachting , vaccin onbetrouwbaar en onnodig voor gezonde mensen' : LINK

 • Coronavirus niet veel gevaarlijker dan fikse griep, al maanden van de A-lijst af bij de WHO : LINK

 • Waarom 80 procent van de mensen met COVID-19 geen of milde symptomen hebben : (LINK


 • Noodhospitaals afgebroken : LINK , Hospitaalschip geweigerd : LINK
  (De zorgcapaciteit is in NL het probleem , niet het virus. Dit geldt ook bijv. voor Groot Brittanië.)


 • Medicatie verboden , gefrustreerd (tot op dag van vandaag) : LINK


 • Vaccineren (nieuwe techniek = gen therapie , test fase niet afgerond , veilige en effectieve medicatie , waarschuwingen voor bijwerkingen (met name auto-immuunziekte en citokine-storm) : LINK , LINK , LINK ,


 • Lezing Dr Gold , de waarheid over het covid-vaccin : LINK (verwijderd van YouTube) , maar wel op de website van America's Frontline Doctors : LINK


 • Hydroxychloroquine wel effectief tegen corona volgens artsen Isala ziekenhuis te Zwolle  : LINK