Waarom Covid niet bestaat

Waarom CORONA en COVID niet bestaan 

Hoe overheden, doktoren, media u op het verkeerde been zetten

Inleiding

In dit artikel ga ik er voor 't gemak maar even vanuit dat er een sars cov 2-virus bestaat. 


Het verkeerd benoemen zorgt (mogelijk) voor verwarring

Enige jaren geleden zouden we te maken hebben gehad met een nieuw coronavirus (sars cov 2-virus) dat ziek zou maken. Die ziekte heet(te) dan covid. In heel veel gevallen werd dit dan 'corona' genoemd, wat dus onjuist is. 


Denk aan de brief waarin u opgeroepen werd om een vaccin tegen corona te komen halen. Het zou dan een injectie (want het was geen vaccin, maar gen-therapie) tegen covid moeten zijn. Toch een vreemde misser. Bewust ? En waarom dan ?


Niet ziek, wel 'corona'

Dan bestond er ook nog de situatie dat je je kiplekker kon voelen en toch positief testte. Ook dan kon je het label krijgen dat je corona had. Maar uiteraard 'had' je niks. Er was iets gevonden waarom de test positief reageerde. Gezegd werd dat dit dan een stukje van het coronavirus zou zijn. En als er een stukje gevonden werd, dan zou het ook zomaar zo kunnen zijn dat er hele virussen in jou zouden kunnen zitten die je dan ook weer door zou kunnen geven. Maar goed, wat is eventueel het probleem van een (stukje) virus ? Immers zou iedereen aan het virus blootgesteld gaan worden. En je voelde je (en dus was je) niet ziek. Dus er was dan zeker niet sprake van covid. Denk hierbij nog aan het begin van de zogenaamde pandemie waarbij mensen terugkwamen van de windersport en zogenaamd virusdragers waren. Lachend konden ze media te woord staan door het raam terwijl ze thuis in quarantaine zaten. Ook bevonden zich ouderen in deze groep, geen enkel probleem. Op dat moment was er ook nog weinig angst gezaaid en werd alles luchtig opgevat, een enorm belangrijke factor.


Waarom covid niet bestaat

Dan komen we bij covid. Hoe komen artsen erbij dat iemand covid zou hebben ? Door symptomen (longinfectie) in combinatie met een pcr-test. Echter is een test geen diagnose en de symptomen kunnen wijzen op diverse aandoeningen/oorzaken. Een PCR-test vindt een stukje van een (zogenaamd) virus. Maar meer dan dat zegt 't niet. Het zegt niet of er hele virusdeeltjes zijn en al helemaal niet dat deze virusdeeltjes dan zouden kunnen zorgen voor ziekte. We zijn één en al bactiën en virussen. Zonder zouden we niet bestaan. Dus het vinden ervan (of slechts een stukje) zegt vrij weinig. Een dokter gaf ook het voorbeeld door te stellen dat het aanwezig zijn van brandweerlieden bij een brand niet wil zeggen dat ze de brand hebben aangestoken. Dat zou dan nog bewezen moeten worden.


Wetenschappelijke methode

Het is niet op wetenschappelijke manier bewezen dat er een virus Sars Cov 2 is dat ziekte veroorzaakt. Hiervoor is isolatie en purificatie van het virus nodig. Een representatieve groep mensen dient dan blootgesteld te worden aan het virus terwijl een controlegroep aan een placebo blootgesteld dient te worden. Dan kijken of er een verschil in uitkomst is m.b.t. het ziek worden van het aantal mensen. Belangrijk is ook dat deze test door andere wetenschappers ook gedaan kan worden ter controle.


Er is nog steeds geen Sars Cov 2-virus geïsloeerd en gepurificeerd en er is (dus) nog geen vergelijkend onderzoek gedaan of dat virus dan de oorzaak van covid is. Dit geldt voor alle variaties. Overigens is dat nog voor geen één virus gedaan. Met andere woorden, er is geen bewijs dat er virussen zijn die ziekte veroorzaken. Dat geldt dus ook voor influenza / griep, AIDS, ea.


Bij de Spaanse Griep zijn proeven gedaan met gevangenen. Ze moesten bij ernstig zieke mensen zitten, zich in het gezicht laten niezen, ea. In geen enkel geval kon ziekte als gevolg van transmissie worden vastgesteld.


Dus ook geen long Covid

En als Covid niet bestaat, dan kan er ook geen long-covid bestaan. Zijn er mensen ziek geworden ? Jazeker. En zijn er mensen die nog lang last hebben gehad na een lang en/of heftig ziekbed. Zeker. Maar dat is een vrij normaal verschijnsel.


Waarom worden mensen dan ziek ?

Wat is 'griep' dan, of 'covid' ? Waarom worden de mensen zien ? Welke mensen worden ziek ? Het feit dat 80% van de mensen op de Intensive Care 50+, voornamelijk man en obees waren verklapt al wat. Deze mensen waren eigenlijk al ziek in een bepaalde mate. Maar hoe kan het dan dat gezonde mensen ziek werden ? De vraag is dan: waren ze wel gezond ? Soms spelen er dingen in het lichaam die aan de oppervlakte niet zichbaar of merkbaar zijn. Zo hebben mensen veelal enige tijd kanker voordat het wordt ontdekt. En is een zogenaamd virus dan de enige reden dat mensen ziek zouden kunnen worden ? Zo wordt vaak straling (of een verandering/toename daarvan) als oorzaak aangedragen. Zo werd in Wuhan het 5G-netwerk uitgerold. Tevens was de luchtvervuiling enorm. Zou dat een rol kunnen spelen ? Bij een luchtweginfectie kan dat zeker een rol spelen. Zeker is dat het 'terrein', de kracht van het lichaam, een prominente rol speelt. Sterke en gezonde mensen worden minder snel (ernstig) ziek. En in de wintermaanden speelt bijvoorbeeld een mogelijk vitamine D-tekort een rol door de kortere dagen en laagstaande zon. Houtstook vindt tegenwoordig ook veel plaats. Even een gezond rondje rennen door dorp of stad wordt lastig. In ieder geval genoeg opties waar ik nog verder op in zal gaan in andere artikelen.


Stel, er is wel sprake van een virus dat ziek maakt

Mocht u nog wel in een virus geloven, dan is al aangetoond dat een beetje griepvirus gevaarlijker zou zijn dan het sars cov 2-vurus. Zie de onderzoeken van Ioannidis, ook gepubliceerd op website van de Wereld GezondheidsOrganisatie (WHO). Draagt u bij een griepgolfje een mondkapje ? Gaan we dan de ouderen opsluiten ? Gaan we restricties stellen voor het bijwonen van begrafenissen, bruiloften, feestjes, ea ? Gaan we kinderen school ontzeggen ? Gaan we jongeren niet meer toestaan lekker uit te gaan en samen te komen ? Etc. Natuurlijk niet. En het was ook nog nooit eerder voorgekomen. Het stond ook niet in de protocollen van de WHO indien er een virusuitbraak zou gaan plaatsvinden. Echter die protocollen zijn aan de kant geschoven om rigoreuzere maatregelen te introduceren. Overigens was bekend bij diezelfde WHO dat deze maatregelen enorm veel economische-, psychische- en lichamelijke schade zouden veroorzaken. Daarom waren ze ook nog nooit toegepast. Dus er zijn maatregelen genomen die zeker enorm veel schade zouden veroorzaken, maar waarvan niet bekend was of ze iets zouden doen tegen het verspreiden van een zogenaamd virus.


Het was logischer geweest om de sterkere mensen snel in aanraking te laten komen met het virus om zo groepsimmuniteit te bewerkstelligen en de ouderen / zwakkeren te beschermen. Uiteraard werd dit door vele virologen geopperd. Echter de media rapporteerden hier (bewust) niet over.


Let wel, alle maatregelen waren ingevoerd om de zorg te ontlasten. Want iedereen zou met het virus in aanraking komen (Minister President Rutte). Dus alle opmerkingen m.b.t. het beschermen van ouderen en zwakkeren waren totaal gelogen om u zich aan de stupide maatregelen te laten houden en een experimenteel prikje (of 2 of 3 of 4 etc) te laten nemen.. Een vaccin helpt niet want volgens de virologie muteren virussen razendsnel. Daarom zijn de verhalen over varianten ook vrij vermakelijk. En het laten inspuiten van iets wat alleen toestemming had, iets anders dan goedkeuring, is hoogstwaarschijnlijk niet het beste voor het lichaam. En dat kan weer leiden tot ziekte. Ook covid ?


M. Boor

oktober 2023


Bronnen: