38. LAKS en mondkapjes

Behartigt het LAKS wel de belangen van de leerlingen in het voortgezet onderwijs ?

Tegenstrijdige uitlatingen m.b.t. corona-maatregelen

TEGENSTRIJDIGE UITSPRAKEN

Na burgemeesters , OV-managers , schooldirecteuren lijken nu ook bestuurders van het LAKS verstand te hebben van virussen en te weten wat daar aan te doen. Met betrekking tot de opening van scholen in de regio Noord zegt de voorzitter Nienke Luijckx het volgende : "Er moet gekeken worden hoe volwaardig onderwijs kan worden gegeven en tegelijk de kans op besmettingen kan worden verkleind", zegt Luijckx in het NOS Radio 1 Journaal. "Er zijn verschillende oplossingen, zoals het halveren van de klassen en het dragen van een mondkapje. Zo'n mondkapje is geen favoriete oplossing voor de leerlingen, maar ze zijn wel bereid het te dragen."


Dus ze stelt dat halveren van klassen en het dragen van mondkapjes oplossingen zijn.


Na vragen aan het LAKS krijg ik via de mail een bericht met de volgende tekst : "We willen voorop stellen dat wij nog voor geen enkele maatregel pleiten, dus ook niet voor mondkapjes. We zijn namelijk geen expert op het gebied van veiligheidsmaatregelen. We kijken waar vanuit de leerlingen behoeften aan is en wat zij belangrijk vinden. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen weer fysiek onderwijs kunnen volgen. We willen uiteraard dat dit voor leerlingen veilig is en ook dat leerlingen zich veilig voelen. Vooralsnog gaan de scholen weer op 'normale' wijze volledig open. Dat betekent dus ook dat er vooralsnog geen mondkapjes verplicht zijn. We blijven de laatste ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen en daarbij monitoren waar de leerlingen behoeften aan hebben."


Dus er worden oplossingen aangedragen, maar nergens voor gepleit omdat ze geen expert zijn. Dat spreekt elkaar wat tegen. Dus waarom heeft Nienke Luijckx het dan over oplossingen ? En ook, oplossingen voor welk probleem dan ? De laatste vraag lijkt een vreemde totdat je je wat verdiept in de materie.


ER IS GEEN PROBLEEM MET HET CORONA VIRUS

Media en overheid hebben het maar over besmettingen met hét Corona Virus (er zijn er vele). Soms wordt er zelfs gesproken van patiënten. Wat is daar van waar, en vervolgens, wat is het probleem ?


Allereerst de test ; de PCR-test die wordt gebruikt om besmettingen aan te tonen is niet ontwikkeld om besmettingen met het corona virus (Sars Cov-2) aan te tonen. Het toont alleen aan dat er bepaalde virusfragmenten aanwezig zijn. Dit kan van een ander virus zijn, van een 'oud virus', etc. Hierbij meteen maar even melden dat we vele virussen in ons hebben. Onlangs hoorde ik in een interview dat we zonder virussen niet kunnen leven. Ook niet zonder bacteriën, dus pas op met dat ontsmetten (met vaak schadelijke chemische middelen). We hebben de immuunreactie van ons lichaam op dit virus nodig om het volgende virus ook makkelijker aan te kunnen.


Dhr Gommers van het OMT zei onlangs dat het zinloos is mensen te testen die geen symptomen hebben, dan is de kans op vals positieve testen relatief groot. Heeft ook te maken met of je besmettelijk bent voor anderen. Dan komen we bij de gegevens van het NIVEL en RIVM van de mensen die zich met melden met acute infectie(s) aan de luchtwegen. Mensen mét symptomen dus ! Hieruit blijkt dat het Sars Cov-2 virus bij deze mensen geen rol speelt (LINK). Hieruit blijkt dus dat het virus geen rol speelt bij ziekte. Dit is vrij logisch ; coronavirussen beperken zich elk jaar weer tot maart-mei. Deze mensen met symptomen hebben van doen met het rhinovirus. De mensen die naar de GGD gaan (ziek ?) worden soms positief getest. Dit ligt rond de 1 %, dus zeer laag. En als je je dan ook beseft dat dit dus te maken kan hebben met een oud virus, een ander virus en ook de foutmarge van de test die rond de 1,5 % ligt (> dan 1 % !). Dus wat is nu eigenlijk het probleem.


Hieruit  kun je wel concluderen dat de maatregelen die nog gelden en genomen worden totaal onnodig zijn. Ooit zijn deze maatregelen in het leven geroepen om de IC's (die door bezuinigingen minder patienten konden hebben) niet te laten overstromen. Dit is, voor zover ik heb kunnen nagaan, ook niet gebeurd. En nu is dat natuurlijk helemaal niet meer van toepassing. Een noodwet is dus helemaal totale waanzin ; er is geen sprake van een noodsituatie ! Maar de maatregelen creëren er wel één.


(SCHIJN)OPLOSSINGEN

Nu we dus weten dat er geen probleem is kunnen we ook stellen dat er geen oplossingen nodig zijn. Maar laten we toch even kijken naar de oplossingen die mevrouw Luijckx aandraagt. Eerst maar even de kleinere klassen. Natuurlijk zal iemand die besmet is minder mensen kunnen besmetten als de klassen kleiner zijn. Vrij logisch. Maar goed , het probleem speelt niet. Tevens wil besmet zijn niet altijd zeggen dat je anderen kunt besmetten. En bij symptomen blijf je even thuis uitzieken, en daarmee reduceer je een dergelijk risico (mocht het spelen) tot vrijwel nul.

Dan de mondkapjes. Veel over gezegd en geschreven. Maar duidelijk is wel dat mondkapjes niet zijn gemaakt om virusdeeltjes op te vangen. Zelfs de beste maskers moeten op maat gemaakt worden om (enige) veiligheid te kunnen bieden. Het gaat ten koste van hygiene , gezondheid , communicatie (overgrote deel communicatie geschiedt non-verbaal) , ea. Zie ook deze LINK.


TERUG NAAR DE UITSPRAKEN VAN HET LAKS

Dus als het LAKS de belangen behartigt van de scholieren in het voortgezet onderwijs , dan zou het bestuur eens goed naar de huidige situatie moeten kijken in Nederland en daar haar uitspraken op baseren. En als het om maatregelen gaat (mochten ze ooit weer nodig zijn) dan lijkt het me goed om in bepaalde gevallen niet de behoefte van leerlingen als uitgangspunt te nemen. In dit geval zou dat gebaseerd zijn op angst en onwetendheid. Zorg er dan voor dat deze leerlingen goed geïnformeerd worden zodat ze weten dat : a. het virus geen rol van betekenis speelt en b. dus de maatregelen onnodig zijn (waarbij gezegd kan worden dat mondkapjes vrijwel alleen maar nadelen hebben). Ik denk dat het merendeel de jeugd daar toch wel van op de hoogte is.


CONCLUSIE

Dus laat die burgemeesters, OV-managers, schooldirecteuren en ook LAKS-bestuurders alsjeblieft ophouden met mensen mondkapjes op te dringen. Volgens mij worden ze betaald om andere zaken te regelen. Zo niet , dan lijkt het me zinvol de namen van deze mensen te noteren en ze aansprakelijk te houden voor eventuele gevolgen van hun maatregelen. Het is duidelijk dat deze maatregelen niks met hét virus te maken hebben. OV-NL stelt bijvoorbeeld dat het RIVM leidend voor ze is ; echter heeft het RIVM niks met mondkapjes. Je kunt ook op de verpakking van de mondkapjes kijken overigens.


Hier speelt een andere agenda ('de enige oplossing is een vaccin' ?). Doen deze mensen daar aan mee ?


Marcel Boor , 20 augustus 2020.