Sluiting Vondelpark

Wat is de werkelijke reden van de sluiting van het Vondelpark ?

Het heerlijke weer zorgde dat mensen naar buiten gingen , samen kwamen , er er spontane feestjes ontstonden. Gezelligheid, vrolijkheid, samenzijn ... dingen die mensen, zeker jongeren, hard nodig hebben. Maar het mocht niet. Want ... besmettingen. Althans, dat is het geluid wat je via de politiek en media (eigenlijk één en dezelfde) te horen krijgt. Maar is dat wel de werkelijke reden ? O.b.v. de kennis die er is ; NEE !

Waarom het samenkomen van jongeren geen probleem is mbt het virus


 1. Alle maatregelen zijn bewezen onzinnig tegen virusverspreiding. Dus eigenlijk kan hiermee alles opgeheven worden , tenzij de regering andere redenen heeft de maatregelen op te leggen (zie verder in het artikel) ;

 2. Jongeren hebben geen probleem met 'het virus' , extreme uitzonderingen daarop. Het gevaar van het virus is ook niet de reden van de maatregelen in Nederland. De druk op de IC's is de reden voor de maatregelen, al is die bezetting nu weer normaal. Deze druk is het gevolg van jarenlange bezuinigingen door de kabinetten Rutte. En die IC's worden met name onder druk gezet door oudere mannen met obesitas , diabetes , hart- en vaataandoeningen. Dus niks geen jongeren. Die mannen kunnen overigens ongestoord doorgaan met hun manier van leven, en dus een risico blijven vormen voor de gehele samenleving. En dan moeten de jongeren zich gaan aanpassen ?

  Note ; de heer Gommers wil niet dat de IC's uitgebreid worden i.v.m. het gevaar dat mensen zich dan mogelijk gaan vervelen. Toch goed om te weten waar zijn prioriteiten liggen. ;


 3. het is al een jaar aan het muteren en wordt wellicht besmettelijker, maar ook zwakker ;

 4. Mensen die geen symptomen hebben infecteren anderen niet (of het is extreem uitzonderlijk) ;

 5. Buiten wordt het virus vrijwel niet overgedragen. In combinatie met punt 3 is het verspreiden van het virus eigenlijk niet plaats ;

Waarom het samenkomen van de jongeren juist zo goed zou is, voor die jongeren én voor de samenleving (incl. de kwetsbaren)


 1. De jongeren zijn de groep die mede voor immuniteit moeten zorgen waar iedereen , en met name de zwakkeren en kwetsbaren die de IC's bezetten , voordeel bij hebben (dit geldt dus als ze elkaar zouden besmetten , maar zelfs dat is dus bewezen niet zo);

 2. De jongeren zijn de toekomst , die moeten leven en niet verpieteren op een kamertje e.a. Ze moeten contact hebben met elkaar , studeren , feesten , etc. Depressiviteit is een groot probleem en groeit met de dag door de corona-maatregelen (die bewezen niet werken tegen virusverspreiding).

Waarom dan die paniek en het verbieden van samenkomen ?

Zoals gezegd is allang al aangetoond dat de maatregelen niks doen tegen virusverspreiding. De presentaties van Ivor Cummins tonen dat mooi aan ; de landen (Zweden, Croatië, Brazilië) , staten (bijv. Florida en Zuid Dakota) van de V.S. die geen maatregelen nemen scoren het best. Tevens geen economische - en gezondheidsschade die enorm is , in de landen zelf , maar ook wereldwijd gezien de connectie op vele vlakken. Tezamen met bovengenoemde punten is het dus idioot om toch de maatregelen te nemen, hoe zeer je ook angst probeert te zaaien met varianten en besmettingen. Wie daar nog intrapt slaapt al bijna een jaar lang , of heeft nog steeds niet even de tijd genomen om zich even in de materie te verdiepen.


Voor het antwoord op de vraag gaan we terug naar de eerste toespraak van Rutte in maart 2020. Daarin had hij het over groepsimmuniteit en dat dat wel even kon gaan duren voordat dat bereikt zou zijn. Vervolgens stelde hij in zijn tweede toespraak dat groepsimmuniteit alleen bereikt kon worden door vaccinatie. Kolder natuurlijk, want uiteraard ontwikkelen mensen immuniteit (op diverse manieren overigens) tegen virussen die rondwaren. Een vreemde uitspraak dus. Ook gezien het feit dat voor dit soort coronavirussen nog nooit een vaccin was ontwikkeld. Dit vanwege het snelle muteren van deze virussen (dus vaccin altijd te laat) en doordat het altijd mis was gegaan bij de dierproeven (bij een nieuw wild coronavirus kwamen deze zwaar in de problemen). Ook duurt het ontwikkelen van een veilig vaccin met bewezen resultaten normaliter zo'n 10 jaar. Ook had Rutte het over een 'nieuw normaal'.


Vaccineren en Nieuw Normaal

Alles is dus gericht op het vaccineren en dat 'nieuwe normaal'. Om de 'vaccins' van diverse producenten op de markt toe te kunnen laten via een noodprocedure mocht er geen andere manier van behandelen zijn. Dit zal de reden geweest zijn dat chloroquine en hydroxy chloroquine verboden werden. De werking ervan is allang bevestigd. Ook ivermectine is al een tijdje bewezen effectief , maar mag in NL niet voor Corona gebruikt worden. Dus de 'vaccins' zijn iet goedgekeurd , maar hebben een toestemming. De mensen die een injectie nemen doen mee aan de testfase van het product dat tot eind 2023 zal duren. Geen proefdieren , maar dus proefmensen.


Hier kunnen twee redenen voor zijn :

 1. Geld. Pfizer heeft al miljarden verdiend en is niet aansprakelijk voor enige schade. Denk hierbij ook aan het applaus voor de zorg. Wellicht volgende keer geld naar de zorg en applaus voor een pharmaceut ? ;

 2. Het massaal kunnen testen van een nieuw soort vaccin (het is eigenlijk geen vaccin , maar gen-therapie). U krijgt geen verzwakt virus ingespoten , maar mRNA dat uw cellen aanzet eiwitten te produceren die dan aangevallen moeten worden door je afweersysteem. Maar de vraag is welke cellen aangezet zullen worden en of er een stop zit op het proces. En wordt uw DNA aangepast ? Is er kans op onvruchtbaarheid ? Veel vragen waarop nog geen (helder) antwoord is (gegeven). Het 'vaccin' is ook nog in de testfase ; niet goedgekeurd , maar toegestaan.

  Overigens is het coronavirus nog steeds niet geïsoleerd. Er is ook geen bepaald coronavirus , het muteert alsmaar door waarbij het besmettelijker en zwakker wordt. U verneemt in het nieuws alleen maar over besmettingen (o.b.v. test die dat niet kan aantonen). Dit moet overigen geïnfecteerden zijn. Maar besmettelijkheid zegt niks over hoe gevaarlijk een virus is. Tevens zijn we al zo goed als immuun.


Met andere woorden is het 'simpelweg' het dienen van de lobby ; de pharmaceutische- en tech industrie. De tech zit immers in de 'vaccins'. De namen BioNTECH en ModeRNA zeggen u vast iets.


Dus als de jongeren weer lekker normaal gaan leven , als iedereen weer lekker gaat leven , en dit gaat goed (en dat is bewezen door diverse landen) , dan is het corona-experiment voorbij en kunnen we terug naar het oude normaal en dat gaan ontwikkelen tot een mooier en beter normaal, met behoud van onze rechten en vrijheden uiteraard.


Dus leve de lente , het einde van alle corona-idiotie , einde aan het experimenteren op mensen , terug naar het leven.


M. Boor , 27 februari 2021.


Links :


 • Alles is voor niks geweest : (LINK)

 • Enorme gevolgen door tegenhouden van effectieve en veilige medicatie : (LINK)

 • Buiten vinden nauwelijks infecties plaats : (LINK)


 • Bewijs dat de maatregelen geen invloed hebben op virusverspreiding : (LINK)