Gebieden zonder alcohol

Gebieden zonder alcohol

Waarom worden overlastgevers niet aangepakt ?

DE GEMEENTE BEPERKT

Olangs las ik in de Gemeentekrant dat de gebieden met een alcoholverbod zijn uitgebreid. 'De grootste verandering is het samenvoegen van bestaande alcoholvrije zones in de binnenstad tot 1 groot gebied." Waarom doet de gemeente dit ? Zeer waarschijnlijk omdat een bepaalde groep mensen zich (na het consumeren van alcohol) niet kan gedragen. En daarom moet dus iedereen zich gaan aanpassen.


BESCHERM VRIJHEDEN

Uiteraard een belachelijke en tevens een aantasting van onze vrijheden. Als mensen zich niet kunnen gedragen in het verkeer ga je ook niet verbieden dat mensen de auto mogen pakken. Hoewel, wie weet in de toekomst. Dus laat de mensen die aangenomen zijn om de overlast aan te pakken dat ook doen. Zo kunnen de mensen die met hun vrijheden kunnen omgaan daar ook van genieten.


M. Boor

26 april 2024.