Goede doelen overbodig

DE VN FALEN (lees: hebben andere doelen)

Waarom goede doelen overbodig (zouden moeten) zijn

Geen oorlogen, vluchtelingen, onnodige ziektes, armoede, e.a.


Als de overheden zouden doen waar ze voor zijn ingesteld, dan zou er geen enkel goed doel meer nodig zijn. In Nederland heeft de overheid plichten die staan vermeld in de Grondwet. Ook zijn er verdragen op EU-niveau en VN-niveau. Toch lijkt het niet zo te lukken met het uitvoeren van die plichten; vrede bewaren lukt maar niet, armoede is nog steeds daar (wonen, schoon water, kwalitatief goed eten, ea), ... Een klein percentage van de mensen bezit het overgrote deel. En de jacht op meer houdt maar niet op.


Als vrede, gezondheid, uitbannen armoede, ea doelen zijn, waarom worden die maar niet bereikt ?


En daar stappen dan die Goede Doelen in. Genezen dus, in plaats van voorkomen.


Waarom dus niet de focus op voorkomen. Als we de politici geloven zijn ze daar volop mee bezig. De vraag is of dat wel zo is. Als weet niet hoeveel duizenden kinderen nog steeds een dood sterven die voorkomen kan worden, waarom wordt dat dan niet voorkomen ? Waar zijn die VN-landen met al hun beloften en verdragen. Of is dat allemaal schone schijn ? Ik denk het laatste. Waarom zou je die kinderen niet redden als je het wel kunt ? Waarom liggen de zeeën 'vol' met plastic (denk ook aan microplastics). Waarom de luchtvervuiling, met name in grote steden ?


De lobby regeert; wie zijn 'de lobby' ?

Mijn verklaring : de overheden vertegenwoordigen de grote bedrijven en organisaties. Die verdienen aan zaken die de ellende veroorzaken en ze verdienen ook aan zaken om het weer goed te maken. Oh ja, dat wat zij verdienen wordt door U betaald. Wapens, wederopbouw, opvang vluchtelingen, sturen van hulpgoederen / water / voedsel, etc. En in oorlogen worden de wapens bediend door gewone mannen en vrouwen die de mannen en vrouwen van de tegenpartij doden, omdat de regeringsleiders bepalen dat de landen ruzie hebben. Althans, dat zeggen ze. Want hoe vaak ziet u de 'grootste vijanden' lachend de hand schudden ? Meevechten doen die leiders niet. Zij zitten veilig, droog, goed gevoed, … ver van het slagveld. En grote bedrijven verdienen veel centjes, ver weg van de ellende. Bedrijven die weer gekoppeld kunnen worden aan elites en weer aan de politici. Hoe blijven de machtigen machtig en de rijken rijk ... door de mensen er elke keer weer (ook elke keer weer via de mainstream media) te misleiden en te doen geloven dat er dingen 'zomaar' gebeuren. Oorlogen gebeuren niet zomaar, ze dienen meestal een agenda en gebeuren dus met een reden.


Controle via het aandragen van oplossingen voor zelfgecreëerde- of verzonnen problemen 
M. Boor

Maart 2024