IC-arts wil vaccineren

Waarom wil IC-arts dat kwetsbare mensen ingeënt worden met een experimenteel produkt ?

WAAROM GEEN VEILIGE MEDICATIE ?

IC-arts stelt voor mannen van 50+ met overgewicht te vaccineren om zo de druk van de IC's af te halen. Maar er is geen bewijs dat dit experimentele produkt voorkomt dat deze groep mensen ziek worden. Er is wél bewijs dat medicijnen als hydroxy chloroquine met zink of ivermectine effectief zijn, én veilig én spotgoedkoope. Ook zijn deze medicijnen als vanaf het begin van de crisis bekend werkend (ook al gebruikt bij o.a. Sars Cov-1).

Wat is er al bekend sinds het voorjaar van 2019 (of zelfs eerder) ?


  • Inderdaad zijn obesitas en suikerziekte een risicofactor m.b.t. Covid-19, en blijkbaar dus meer mannen. De arts had dit in het voorjaar ook al verteld bij Jinek (dus verrast kan ze niet geweest zijn). Maar deze kennis was gewoon daar, los van deze arts.

  • In de 2e toespraak wist de heer Rutte ons te vertellen dat we naar een nieuw normaal zouden gaan en dat vaccineren dé enige manier was voor groepsimmuniteit. Alle wetenschap overboord.

    Tevens was er voor dit type virussen nog nooit gelukt een vaccin te maken. Dit ging altijd fout tijdens de dierproeven (die nu zijn overgeslagen) toen de dieren na vaccinatie zeer ziek werden en vaak overleden bij het in aanraking komen met een wild coronavirus. Dat risico is volgens veel wetenschappers nu ook aanwezig.

  • Het was al bekend dat medicatie als (hydroxy) chloroquine en ivermectine een bijdrage konden leveren bij het voorkomen van en het herstellen van ziekte door een dergelijk Sars-virus. Het is dan ook veelvuldig gebruikt in diverse landen, met succes.

    In Nederland werd een arts verboden door te gaan met zijn succesvolle behandelingen (waarna ook patiënten van hem zijn overleden). Inspectie voor de gezondheid , gezondheidsraad , Minister van VWS , huisartsenverenigingen en artsen spelen hier kwalijke rol. Gebruik van deze medicatie had alle maatregelen kunnen voorkomen, evenals veel ziekte en overlijden.

Dus waarom nu roepen om vaccineren (wat niet bewezen werkt) en niet al die maanden de beschikbare medicatie gebruiken ?

De vragen zijn gesteld aan de heer Van der Voort. Dus hopelijk zullen we hier antwoord op krijgen. Anders lijkt het er sterk op dat hier sprake is van lobby ; het onderdrukken van effectieve , veilige en goedkope medicatie ten gunste van onbewezen experimentele inentingen (het zijn geen vaccins , maar het is gen-therapie). Dit verklaart ook weer waarom hij wel een plekje aan de tafel van Jinek krijgt en er een artikel aan gewijd wordt in het NRC. Want echt kritische artsen krijgen die ruimte niet.


Marcel Boor, 3 februari 2023.Links :


Artikel NRC m.b.t. stelling IC-arts Van der Voort (voor abonnees) : LINK


Link naar uitzending Jinek : LINK


Link naar eigen artikel over Jinek en Van der Voort : LINK