Melbourne laat zien waar het om gaat

Melbourne, maar ook Nederland : prikken is het doel, zogenaamde pandemie is het middel

Niet prikken om het tegengaan van ziekte,

maar mogelijke ziekte om te prikken.

Na de strengste lock down in de wereld lijken de mensen in Victoria, Australië meer vrijheden te krijgen. Niet omdat het aantal 'besmettingen' afneemt (dit aantal neemt toe), maar omdat een bepaald percentage van de mensen geïnjecteerd is met een experimentele substantie waarvan de werking nog onderzocht wordt. De tegenstrijdigheid is opvallend. Immers kan de toename van het aantal 'besmettingen' juist het gevolg zijn van de injecties. Zie ook de situatie in Israël waar de meeste prikken zijn gegeven en de problemen het grootst zijn. Dus meer 'besmettingen' en minder maatregelen, puur omdat er meer prikken zijn gegeven. Het mag duidelijk zijn dat het prikken het doel is geweest en de (angst voor de) ziekte daarvoor gebruikt is.


Niet anders in Nederland

In Nederland zien we dit natuurlijk ook. Na mei 2020 waren de problemen op de IC's voorbij. De maatregelen waren ingevoerd (zoals ons verteld) om de druk op de IC's te verlagen. Maar dat bleek gelogen, want de maatregelen bleven. En dat terwijl allang was aangetoond dat de ingevoerde maatregelen niks doen tegen virusverspreiding. Nu wordt er aangestuurd op prikken. Ook hier in Nederland gaat het om produkten die nog niet goedgekeurd zijn. Er is alleen toestemming (!) voor gebruik in noodsituaties. Er is dus nog steeds sprake van het testen van medicatie. En of het werkt ? We komen net uit de zomer en dan is er vrijwel geen sprake van luchtweginfecties. Dus weet je ook niet of de prikken effectief zijn geweest. Veiligheid blijkt op de korte termijn al een probleem gezien de vele bijwerkingen. Zie hiervoor het LAREB en bedenk dat er ongeveer 6% van de bijwerkingen worden gemeld. Bijwerkingen op (middel)lange termijn zijn nog onbekend. Dat is simpelweg niet getest.


Vervuiling en vergiftiging zijn het probleem

Punt blijft overigens dat er nog geen virus is aangetoond en dat niet is bewezen dat een virus de oorzaak van covid is. Die oorzaak ligt eerder bij een verzwakt immuunsysteem en een mate van vergiftiging. Virussen (exosomen) lijken namelijk te maken te hebben met ontgifting van het lichaam. Dit verklaart ook weer dat de grote uitbraken in gebieden waren met een hoge mate van luchtvervuiling (Wuhan, Zuid Korea, Noord Italië, New York, ea). Dat mensen elkaar kunnen infecteren en ziek maken lijkt meer een manier van communicatie van lichamen via virussen/exosomen. Iemand met een schoon en gezond lichaam wordt niet ziek. De IC's waren voor 75% bezet met mensen die chronische problemen hadden met hart of longen, mensen met diabetes, mensen met obesitas. Daar is dus de winst te behalen.


Experimenteel prikken is verboden

En dus is het totaal onzinnig om gezonde mensen, van welke leeftijd dan ook, bloot te stellen aan een experimenteel medicijn. Het is zelfs verboden. Zeker als je deze mensen niet goed uitlegt wat de prik inhoudt, wat de gevaren zijn, wat de alternatieven zijn, etc.