Fietsen in Amsterdam is dodelijk

Fietsen in Amsterdam is dodelijk

Vele tienduizenden ziekmakende & gevaar creërende (snor)scooters en brommers

Waarom kan en mag het allemaal ?

Wie hebben er baat bij ?

(als veel mensen schade ondervinden is er altijd een (grote) partij (of meer) die baat heeft bij de situatie)


Dubieuze rol ex-wethouder van zorg, welzijn en sport Van der Burg en andere politici

Elke dag weer worden de mensen in Amsterdam vergast ! Kinderen, zwangeren, (ongeboren) babies, ouderen, mensen met ademhalingsproblemen (dat aantal zal dus toenemen), gehandicapten (scootmobielen), jongeren, mannen, vrouwen, …


Gevolgen : diverse soorten kankers, versnelde veroudering (met bijbehorende aandoeningen), hart- en vaatziekten, achteruitgang intelligentie, ontwikkelingsschade bij babies, ea

En de Gemeente ? Die weet er van !!!


Wat dacht u van deze zin :

“Het liefst zou Amsterdam alle scooters met een uitlaat weren, zo vies zijn ze. Vooral als je er direct achter staat is dat erg schadelijk voor de gezondheid. Ze stoten namelijk kankerverwekkende stoffen uit, zoals benzeen.”

Bron : nieuwsbrief van de gemeente Amsterdam van 11 juli 2017 (bewust in vakantietijd ?).


Waarom worden de mensen in Amsterdam (en elders in NL) nog steeds vergiftigd door lui op scooters en brommers ? Waarom vele miljoenen investeren in halve maatregelen ; .. mln naar milieuzones (wordt niet gedeeld) en 6,25 mln naar het project snorscooters naar de rijbaan op beperkte plekken ? Als de gezondheid van mensen, zelfs kinderen, niet van belang is spelen er grote belangen. Altijd.

 

Scooterrijders maken u ziek ! En uw kinderen ook !Waarom accepteert u het nog ?

Hufterigheid ten top. Maar mw Halsema wenst hufterigheid niet aan te pakken. Hoe zou dat nu komen ?


Ik kom net van de pont. Voor ik erop reed kwamen er 15 scooters met draaiende motor van de pont af. Niemand van de andere passagiers die iets zei. Ook een dame met een baby in wandelwagen. Uitlaatgassen zijn zeer schadelijk voor babies, nog voor ze zijn geboren.

Lees hier over de kankerpontjes.

In plaats van een verbod neemt de overlast juist toe. Te hard en asociaal rijden, lawaai en zoals gezegd zeer schadelijke uitlaatgassen. Het kan en mag allemaal. Al vele jaren.


Conclusie : de Amsterdamse fietsers (van jong tot oud, zwanger, baby, etc) worden al jaren vergiftigd op de fietspaden met medeweten van de Amsterdamse politiek.

Wat (wie) is belangrijker dan de gezondheid van honderdduizenden mensen (kinderen, zwangeren, (ongeboren) babies, ouderen, mensen met ademhalingsproblemen (dat aantal zal dus toenemen), gehandicapten (scootmobielen), jongeren, mannen, vrouwen)?


In dit artikel een zoektocht naar de oorzaak/reden van de ziekmakende stad.

Zijn er nog mensen/fietsers in Amsterdam die (nog) niet klaar zijn met (snor)scooters en brommers ?

Fietsen in Amsterdam is allang niet meer zoals het nog niet zo lang geleden was. Tegenwoordig rijden er zo'n 60.000 (snor)scooters en brommers rond. Of al weer veel meer, het aantal groeit snel. En dat die groei mogelijk is is vreemd. Want hoe kan iets dat zorgt voor gevaar, lawaai (zeer nadelige gevolgen gezondheid), zeer ziekmakende uitlaatgassen (kanker, hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen, ontstekingen, etc) nu zo in omvang toenemen ? Zouden dergelijke voertuigen in een stad als Amsterdam niet direct van de weg gehaald moeten worden ter bescherming van honderdduizenden mensen, met name fietsers waar de stad wereldberoemd om is ?


In de nieuwsbrief van juli 2017 (als zeker half Amsterdam op vakantie is) meldt de Gemeente dat (snor)scooters en brommers te vies zijn om rond te mogen rijden. Daarnaast veroorzaken ze bovengemiddeld veel ongelukken. Waarom rijden ze dan toch massaal al jaren rond ?


Natuurlijk wist de gemeente dit al veel langer. Zie bijvoorbeeld deze link, een artikel uit 2012 !


Zie ook deze informatie op de website van de gemeente Amsterdam zelf.


SCHANDE ; Ouderen en (ouders met) kinderen voelen zich al jaren niet meer veilig op de fietspaden.

Het is al jaren bekend dat snorscooters voor het overgrote deel te hard en veelal asociaal rijden. Veel fietsers, met name ouderen en ouders met kinderen voelen zich niet meer veilig op de weg en fietspaden. Als ik informeer bij met name mensen die met kinderen door de stad fietsen krijg ik te horen dat het goed is dat iemand zich met deze problematiek bezighoudt. Uiteraard grote schande dat de politiek en politie hier (vrijwel) niets aan doen, niets merkbaars in ieder geval. Zie bijvoorbeeld dit verhaal over een aanrijding waarna de 'stoere' scooterrijders doorrijden. Ja, het zijn echte helden ! 


Er ís echter een veel groter probleem dat minder veel aandacht krijgt, dan het gevaar van snelheidsverschil; namelijk de ziekmakende/kankerverwekkende uitlaatgassen die snorscooters in uw gezicht blazen en boven / om de fietspaden en wegen verspreiden. Bedenk dat 'we' al vele jaren in de meest schadelijke gassen rondrijden (inderdaad niet alleen van scooters). De zeer zeer schadelijke tweetaktscooters mochten ook het vorige jaar nog gewoon door de stad en over de fietspaden rijden (daar waar de zeer schadelijke tweetakt boten verboden werden). Daarom is het ook niet gek dat onze 'gezonde levensduur' alsmaar daalt. Zou Suzanne Mensen beseffen dat het gebroken been waarschijnlijk niet de grootste schade is die de scooters haar dochtertje toebrengen ? Ik hoor er echter niets over. De fietsers slikken het gewoon, letterlijk. Eén tutertje en iedereen schiet aan de kant met als dank een dot uitlaatgas. Laat die scooter achter je ! Veiliger en gezonder. Bij problemen het kenteken onthouden en naar de politie. Moet ook zeggen dat ik me verbaas over de acceptatie onder de fietsende ouders; is de gezondheid van je kind niet de eerste prioriteit ? Wat vertel je je kinderen als ze het leven door moeten met een (ernstige) aandoening ?


Uw gemeente zwijgt over de gevaren

Het is natuurlijk vreemd dat de gemeente u niet informeert/waarschuwt over de schadelijkheid die fietsen in Amsterdam met zich mee brengt. Zeker met betrekking tot babies/kinderen. Ook indien nog in de buik van de moeder lopen de kinderen al schade op. En ook over 'veilig' naar school fietsen rept de Gemeente er met geen woord over. Ik heb hierover vragen gesteld, maar de gemeente wil(de) u maar niet informeren over de mogelijke gevolgen. Er zijn zelfs een paar wethouders die stelden dat fietsen in Amsterdam (en bewegen) gezond is (na enkele keren vragen en opmerken zijn ze hier overigens mee gestopt).


Als u denkt dat rubberkorrels en sigarettenverkooppunten een probleem zijn, zou ik me eens verdiepen in uitlaatgassen.  Ook bijvoorbeeld het KWF wil er niet aan, die denken nog steeds dat sigarettenverkooppunten een groter gevaar zijn. En vraag maar eens aan iemand met kennis over deze materie wat een groter probleem is; rubber korrels op een sportveld of uitlaatgassen. Heb ik ook gedaan, maar mag helaas de naam niet koppelen aan de uitspraken in dit artikel.


Naast fietsen zijn overigens activiteiten als een terrasje pakken, wandelen, hardlopen vrijwel niet meer mogelijk zonder een aanslag op je eigen gezondheid te doen. Neem maar 'ns een drankje en geniet van de 'frisse' lucht. Ook erg 'gezellig' dat gebrom langs je tafeltje. Zie bijvoorbeeld de negen straatjes, terrassen op de grachten en de Haarlemmerstraat en -dijk. Leuk is het allang niet meer.


Er wordt overigens door diverse partijen geroepen dat fietsen in een vieze omgeving beter is dan helemaal niet fietsen. Milieudefensie is één van die partijen, en ook Martijn Sargentini van  Vervoerrregio Amsterdam. Deze laatste is ook fietser en liefhebber. Zelfs die mensen kiezen in bepaalde situaties de kant van de gemeente. Ik kijk er niet meer van op. Ik zou me zo min mogelijk inspannen op plekken waar de luchtkwaliteit slecht is. Kinderen met de tram naar school sturen is waarschijnlijk een betere optie dan laten fietsen. Uiteraard moeten ze wel bewegen/sporten, maar dan daar waar de lucht schoon/schoner is.


Zie ook de volgende artikelen mbt de schadelijkheid :


Meer zeer vervuilende scooters dan verwacht:


Tweetaktscooter nog grotere vervuiler dan gedacht (en ze mochten nog rustig rondrijden):


http://www.degezondestad.org/upload/files/DGS_rapport_02a_300DPI.pdf


Recht op gezonde lucht.


Vuile stadslucht slecht voor ontwikkelende kinderbrein


Het is tijd de illusie los te laten dat de overheid er voor u (en uw kinderen) is.

Voor wie is uw overheid er dan wel ?


Wat zal er toch belangrijker zijn dan de veiligheid én gezondheid

van honderdduizenden mensen ?

In de Echo van vlak voor de voorlaatste gemeenteraadsverkiezingen (2014) reageren diverse politici op de stelling 'verbied snorscooters op het fietspad'. Ik richt me in deze op de uitspraken van Dhr Van der Burg, wethouder zorg, welzijn en sport en vice burgemeester in de vorige twee colleges. Van hem verwacht ik dat hij opkomt voor de veiligheid en gezondheid van de mensen in het algemeen en specifiek voor diegenen die bewegen, iets wat hij ook zelf continu aanmoedigt.

Hij zegt in het artikel : “Eens. VVD Amsterdam vindt het belangrijk dat fietsers zich veilig en zonder ergernis door Amsterdam kunnen verplaatsen.” Maar dan vervolgt hij met de volgende woorden: “Snorfietsers moeten zich echter ook veilig kunnen verplaatsen. Daarom is de helmplicht een belangrijke voorwaarde voor de VVD Amsterdam. We wilen namelijk geen onveilige situatie creëren door snorfietsers zonder helm verplicht tussen het autoverkeer laten rijden.” En dus stelt hij de mensen op (snor)scooters (die mensen die de problemen veroorzaken) boven de fietsers. We weten inmiddels waar dit toe heeft geleid in de praktijk; snorscooters die vele jaren veilig veel te hard over de fietspaden kunnen rijden met alle risico's en gezondheidsschade voor met name de fietsers, maar eigenlijk alle Amsterdammers, tot gevolg. Een wethouder van zorg en welzijn, vice burgemeester, die zich zorgen maakt om de veiligheid van die mensen die zorgen voor ziekte en onveiligheid. Daar zit meer achter:


  • Waarom beschermt een wethouder een relatief klein aantal mensen ten opzichte van zoveel fietsers ?
  • Waarom bescherm je de veroorzakers van gevaren op de fietspaden en van gezondheidsschade bij honderdduizenden Amsterdammers en bezoekers aan de stad ?
  • Waarom bescherm je mensen die zelf niet om hun eigen veiligheid, en erger, niet om de veiligheid van anderen (waaronder kinderen, ouderen, ouders met babies/kinderen, gehandicapten) geven ?
  • Waarom bescherm je die mensen die juist eens zouden moeten gaan fietsen ? Dhr Van der Burg is toch zo van de gezondheid en het bewegen (en tegen obesitas; zie lichaamsbouw mensen op scooters) ?


En ze hebben de scooterterreur toch weer vier jaar langer in stand kunnen houden. En het einde is nog lang niet in zicht. Mijn conclusie is dat de VVD andere prioriteiten heeft dan dat fietsers zich 'veilig en zonder ergernis door Amsterdam kunnen verplaatsen'. Ze houden wellicht wel van fietsen, maar niet echt van fietsers. Maar goed, dat kun je als politicus niet zo direct zeggen natuurlijk.  Dan zou je zeker in Amsterdam wat stemmen verliezen. Maar de praktijk zegt meestal meer dan duizend woorden.


Uw gezondheid op de 2e plaats; VVD tegen milieuzone

In de VVD-nieuwsbrief van 16 februari jl. lees ik het volgend: 'De VVD is kritisch op de plannen van wethouder Choho om een milieuzone voor scooters in te stellen. Het is nog maar de vraag of deze milieuzone daadwerkelijk bijdraagt aan een schonere lucht.' Beweert de VVD hier dat (snor)scooters niet bijdragen aan een vervuilde lucht ? Hoe zit 't dan met de beweringen in de nieuwsbrief van 11 juli jl. over dat alle (snor)scooters zeer schadelijk zijn ?

In hetzelfde artikel zegt de heer Rik Torn: “Deze plannen zorgen ervoor dat een groot aantal scooters onbruikbaar wordt. Dit heeft grote gevolgen voor hardwerkende Amsterdammers die hun scooter nodig hebben om naar hun werk te gaan. Voor hen is een scooter bittere noodzaak.” Dus als je als hardwerkende Amsterdammer mag je de andere mensen, meest fietsers, de meest schadelijke uitlaatgassen in het gezicht blazen ? En hebben deze 'hardwerkende' scooterrijders nooit gehoord van een fiets of het O.V. ?

En wat is dan een 'hardwerkende Amsterdammer' ?

En hoe zit het met de hardwerkende Amsterdammers die gezondheidsschade oplopen door de (snor)scooters ?

En de schade die de toekomstige hardwerkende Amsterdammers en de Amsterdammers die al hard gewerkt hebben oplopen ?

Kinderen en ouderen zijn namelijk de meest kwetsbare groepen voor de schadelijke gassen. Of tellen die voor de VVD niet mee ? Immers werken die werken nu (nog) niet.

En mensen die problemen hebben met de luchtwegen ? Niet belangrijk om met die groep (vast groeiend gezien de toestand in de stad) rekening te houden ? Niet hardwerkend genoeg wellicht ?


Vragen (3 pogingen) aan de heer Torn worden niet door hem beantwoord. Ook hij heeft dus blijkbaar lak aan de schade die  zijn 'hardwerkende' Amsterdammers aanrichten. En zouden al die (veelal luie en dikke) scholieren ook niet zonder scooter kunnen ?


Ook andere partijen vinden dat je mensen niet van de één op andere dag de (snor)scooter/brommer kunt afnemen. Dan maar doorgaan met de vergiftiging van al die andere 100-duizenden Amsterdammers ?! Dat is een minder groot probleem blijkbaar. Wacht de toekomst maar 'ns af, als je de hand vasthoudt van iemand die aan kanker sterft. En denk dan aan die mensen die het toegestaan hebben ; zaak voor de rechter ?


Ziet u de gemiddelde scooterrijder overigens als 'hardwerkend' ? Gedrag, lichaamsbouw en lichaamshouding zeggen mij vaak wat anders. En totaal geen respect voor de medeweggebruikers, ook als het om kinderen en ouderen gaat. Dus waarom als fietsers respect hebben ?


Lees het volledige artikel hier: https://amsterdam.vvd.nl/nieuws/21532/vvd-kritisch-op-milieuzone-scooters

En nu hebben ze het lef om met deze nieuwe maatregelen te pronken.


Maar de VVD gaat nóg een stapje verder, dit keer in combinatie met het iemand van het CDA ...

“Over 't algemeen telt de gemiddelde luchtkwaliteit”

Via de VVD-nieuwsbrief kwam mij ook een artikel onder ogen van de duo-raadsleden Cees Eenhoorn (vvd) en Diederik Boomsma (cda). Vooral deze volgende zin wil ik even onder uw aandacht brengen: “Natuurlijk is het vervelend om achter een ronkende scooter te staan. Maar over het algemeen telt de gemiddelde luchtkwaliteit.“ Dus fietsers, jammer voor u (en uw kinderen !!) dat uw gezondheid geschaad wordt (al vele vele jaren), maar omdat de lucht elders in de stad beter is telt dat voor deze heren niet. En zet dit ook weer af tegen de nieuwbrief van afgelopen juli waarin wordt gesteld dat de uitlaatgassen zeer schadelijk en ziekmakend zijn.


Dit zijn dus mensen die in onze gemeenteraad zitten !!! Zou dat mogen ? Zouden mensen die ziekmakend beleid voeren en eigenlijk ook liegen (want 'vervelend' is in werkelijkheid ziekmakend) wel in een gemeenteraad mogen zitten ? (nee, want deze politici hebben een zorgplicht)


Over het gemiddelde gesproken : Woensdag 7 oktober '15 staat in de Echo het bericht dat de luchtkwaliteit in Amsterdam nog steeds niet aan de EU-norm voldoet. En de gemeente had dit eigenlijk al in 2010 voor elkaar moeten hebben. Uit beleidsdocumenten van de Gemeente Amsterdam blijkt dat de lucht te vies blijft voor de norm tot 2018. Als ik de stad ervaar denk ik overigens niet dat ze de norm per 2018 halen. Maar wellicht lukt het met een wat aangepaste meting ofzo.


Overigens spreken de heren van 'ronkend'. Dit duidt op het geluid van de scooter en niet op de ziekmakende gassen. Lawaai is overigens wel wettelijk verboden, maar ook daar worden heel wat oortjes dichtgeknepen door politiek en politie. Ook dat kunt u dagelijks in de stad ervaren. Wie o wie hebben er voordeel bij ?

Lees het volledige artikel van de raadsleden hier : http://www.parool.nl/opinie/-milieuzone-scooters-is-symboolpolitiek~a4265051/


Reactie van de wethouder

Op mijn vele gerichte vragen met betrekking tot dit onderwerp krijg ik geen enkele keer een direct antwoord. Er schijnt heel hard gewerkt te worden aan de luchtkwaliteit in Amsterdam (die hard achteruit gaat). De Gemeente wijst hierbij op de plannen die gemaakt zijn om Amsterdam in de toekomst uitstootvrij te maken. Ze klopt zichzelf hierbij zelfs op de borst, want zij zijn de eerste gemeente die een dergelijk plan heeft gemaakt. Jammer dat ze niet vermelden dat ze al jaren en jaren bij de smerigste gemeenten behoren en dat vele honderdduizenden mensen gezondheidsschade hebben opgelopen. Hoeveel mensen zullen ziek (zijn ge)worden, lijden, vroegtijdig overlijden ?


De vraag is ook wie er dan zo hard werken bij de gemeente en hoeveel geld zij daarvoor krijgen.


Link : Artikel Amsterdam overvol met (ultra) fijnstof:

http://www.dichtbij.nl/amsterdam-centrum/regionaal-nieuws/artikel/3866229/lucht-in-de-stad-vol-fijnstof.aspx


Dan uiteindelijk toch nog een mailtje van wethouder Van der Burg.  Het leek in eerste instantie weinigzeggend, maar eigenlijk zegt het mailtje alles:

Geachte heer Boor,

Volgend jaar zal het EK atletiek in Amsterdam plaatsvinden, dit jaar een deel van het WK beach volleybal en in 2017 het EK hockey.We proberen steeds mooie evenementen naar de stad toe te trekken.

Ondertussen werken we ook aan een schonere lucht, mijn collega Abedelluheb Choho is daar volop mee bezig.

In een stad als Amsterdam wordt gewerkt, gesport, geleefd en die combi moeten we ook in stand houden.

Met vriendelijke groet,

Eric van der Burg


Dingen die opvallen:

  • Hoewel mijn vragen over luchtkwaliteit gaan, inderdaad ook in relatie tot de grote sportevenementen, begint hij over de prachtige evenementen die hij (?) heeft binnengehaald. Let wel, ik ben natuurlijk niet tegen sportevenementen die worden binnengehaald. Ik sport, geef training,ea. Ik verbaas me wel over het feit dat dhr Van der Burg zich voordoet als sportminded en vervolgens met zijn partij meewerkt aan een stad die ongeschikt is voor sport en beweging. Wel gaat hij mensen aanzetten tot 'gezond bewegen', iets wat in deze stad nog ziekmakender is. Vrij onwenselijk naar mijn mening.
  • Over sporten in relatie tot de luchtkwaliteit heeft hij het niet. Het eerste wat mensen nodig hebben is schone lucht, zeker als er (intensief) gesport wordt. En we hebben het hier over de wethouder die mensen aanmoedigt om (gezond) te bewegen (al lijkt hij daar, wellicht door opmerkingen van ondergetekende, voorzichtiger in geworden te zijn).
  • Hij zegt een 'bepaalde combi' in stand te willen houden; werken, sporten en leven. Ik krijgt het idee dat volgens hem de uitlaatgassen/fijnstof bij deze combi horen. Ook bij ziekte en dood weten we inmiddels. Bepaalde combi's gaan gewoon niet goed samen. Dergelijk beleid maakt slachtoffers. Blijkbaar hoort dat er voor de wethouder bij.
  • Dan noemt hij ook nog de heer Choho. U weet wel, die van de plannen mbt een milieuzone voor scooters. Maar daar was de VVD het toch niet mee eens ?! https://amsterdam.vvd.nl/nieuws/21532/vvd-kritisch-op-milieuzone-scooters


Dan nog een uitspraak van Van der Burg in de Echo van 25 maart 2015 m.b.t. Het EK atletiek in Amsterdam: “Boven alles grijpen we het evenement aan om atletiek en daarmee gezond bewegen te promoten onder Amsterdammers". Hmmm, gezond ...


Wie of wat is de VVD (e.a.) nu eigenlijk aan het vertegenwoordigen ?


Veel mooie woorden, het harde werken, ... maar ...De vervuilers mogen blijven rijden. De vraag die dan natuurlijk ook opkomt is: 'Wie heeft/hebben er baat bij deze situatie ?' Uiteraard de mensen die hard werken aan die schone lucht (je kunt niet genezen als je het voorkomt). De mensen die gebruik maken van de vervuilende voertuigen. Maar heeft de gemeente daar zoveel slachtoffers voor over ?


Het opkomen van dhr Van der Burg en diverse collega's voor mensen op scooters vond ik al wat vreemd. Waarom kiezen voor de kant van een relatief zeer klein groepje mensen die zorgen voor gevaar, lawaai en zeer schadelijke lucht ?

Lobby

Na het lezen van een artikel over een overleg mbt de toekomst van de snorscooters viel het kwartje. In het artikel stond namelijk dat ook de Bovag bij het overleg aanwezig was.  De leden van deze organisatie hebben baat bij de verkoop en het onderhoud van scooters ! Dus hoe meer hoe beter ! En de alleen de smerigste scooters gaan per 2018 verboden worden in de stad (na jaren en jaren …). Veel eigenaren zullen gaan voor een (niet persé) schoner model die wel de weg op mag. Dus de overlast zal niet veel minder worden (schonere scooters zijn namelijk niet schoon) en de Bovag-leden zullen waarschijnlijk juist voordeel hebben bij de maatregelen.


Heeft de gemeente u daarom al die jaren niet goed geïnformeerd dat de snorscooters voor buitensporig veel ongelukken zorgen en ook de meest schadelijke uitlaatgassen uitstoten ? En nu zijn de scooters en brommers ('alles met een uitlaat') opeens te vies om te mogen rondrijden (maar blijven ze ondertussen wel gewoon rijden en hun schadelijke werk voortzetten !). Voelt u zich niet belazerd door de Gemeente ? Wat doet u nu als u (met uw kind) achter een ronkende scooter staat, als u wordt ingehaald en de gassen in uw gezicht geblazen krijgt ? Slikken ? En kinderen die ziek worden (of al ziek zijn) ? Wat doet u dan ?


Mogelijke schade van rubberkorrels veroorzaakte al veel onrust.

De waarheid mbt uitlaatgassen gaat dat vele malen overtreffen.


Maar bepaalt u gerust uw eigen gedachten mbt dit onderwerp. Maar dat de Bovag (https://www.bovag.nl/over-bovag) en ook de RAI (https://www.raivereniging.nl/over-ons) meepraten geeft te denken. Zo kunt u op de site van de Bovag het volgende lezen: “BOVAG voert een actieve lobby voor leden en hun klanten. Dat gebeurt in de Tweede Kamer, bij ministeries en bij andere overheidsorganen zoals de RDW, het CBR, de Belastingdienst, bij decentrale overheden en ook in Brussel. Dat doen we zelf en vaak ook met anderen.”


Lees vooral ook dit artikel in het NRC : LINK.


Luie, veelal (te) dikke mensen, mogen de meest schadelijke uitlaatgassen in de gezichten van fietsers blazen. Mannen, vrouwen, kinderen, (ongeboren) babies lopen gezondheidsschade op.


Mogen overheden dat faciliteren ?


Kanker is inmiddels doodsoorzaak nr.1 bij mensen , ook bij kinderen.

Ik vraag me wel af wat de Bovag vindt van het feit dat haar leden zorgen voor voertuigen die zoveel problemen veroorzaken en niet onbelangrijk, de wet overtreden (want ze zijn vrijwel allemaal te snel). Mogen de Bovag-leden daar aan meewerken ? Is dat niet strafbaar ? Is de Bovag als bestuur niet strafbaar ? Als de bedrijven maar gezond zijn. En die kanker ... voorlopig richt vrijwel heel Nederland zich op de tabaksindustrie. KWF, het Longfonds, mevrouw Ficq, etc. Dit terwijl er de laatste weken diverse artikelen zijn verschenen met de mededeling dat de luchtkwaliteit meer slachtoffers maakt dan roken. Gemiddeld roken Amsterdammers 7 sigaretten per dag dankzij de smerige lucht. Daar hoor je ze niet over. Wel over dat ze zo hard aan die luchtkwaliteit werken.


Een andere vraag is hoe het kan dat dit soort voertuigen verzekerd kan worden. Is ook verdienmodel, dus het zal wel geld opleveren.


Het is aan de fietsers ; waarom slikt vrijwel iedereen dit ? Hoeveel geven ouders om hun kinderen ?

Waarom geven fietsers toch de ruimte aan al die (snor)scooters ? Ontbreekt het besef hoe schadelijk de uitlaatgassen zijn ? En hoe zit het met de ouders van (kleine) kinderen. Al direct na de geboorte ademen babies de meest schadelijke lucht in. Wellicht zijn ze wat gewend geraakt daar ze indirect tijdens de zwangerschap al in aanraking zijn gekomen met de giftige ingrediënten. Onlangs las ik dat foetussen schade kunnen oplopen. Fijn idee ?


Ik zie genoeg ouders met kinderen door de stad fietsen. En die snorscooters maar langsrazen. Jullie ruiken toch wel wat er uit die uitlaten komt ? Zou u het accepteren als er een roker de sigarettenrook in uw gezicht zou blazen, in het gezicht van uw kind(eren) ? Uitlaatgassen zijn een stukje schadelijker (al wil het KWF daar niet aan). Veilig en prettig fietsen is er (volgens mij) niet meer bij. Waar blijft het protest ? Met een paar honderduizend fietsers tegen enkele tienduizenden scooters. Moet kunnen lijkt me. Of vindt iedereen dat dit allemaal bij een stad hoort ? Past 't bij Amsterdam ? Deze stad zou een fietswalhalla moeten zijn, en dat is het allang niet meer.


Eenmaal ziek zou het nog wel eens te laat kunnen zijn, meestal wel. Aan een ziekte als longkanker sterven is echt geen pretje, ik heb 't van dichtbij meegemaakt. En bedenk dan wel dat sommige aandoeningen als hart- en vaatziekten, ontstekingen, diverse soorten kanker, aandoeningen aan luchtwegen tijd nodig hebben. Dus onthoud de namen van de bestuurders van de voorgaande colleges voor als eventueel later uw leven, of dat van uw kinderen/vrienden/ouders, een nare wending krijgt. Aandoeningen aan longen en luchtwegen, hart- en vaatziekten en kanker, dé drie hoofdoorzaken van overlijden in Nederland. Tevens is kinderkanker oorzaak van de meeste dodelijke slachtoffers onder kinderen. Hoort u ook al het gehoest om u heen ? Hoest u zelf regelmatig ? Slijmvliezen worden aangetast (die hebben we niet voor niets), de longen, hart- en bloedvaten, etc. Reken maar dat daar ziekte en overlijden uit voortkomt. Weet u zeker dat het u niet zal treffen ?


Voorkomen of straks genezen ?

Eric van der Burg is ook druk bezig met het bestrijden van obesitas onder kinderen. In een artikel in de Echo van 29 mei 2013 zegt hij: “Als we niets doen zijn de te zware kinderen van nu de obese volwassenen van over 15 jaar”. Wellicht is het mbt deze uitspraak ook eens goed te kijken naar de lichaamsbouw van de gemiddelde persoon op een (snor)scooter. Maar wat als 'we' niks doen aan de luchtkwaliteit ? Hoeveel meer mensen zullen er dan in de komende 15 jaar bijkomen met hart- en vaatziekten, (kinder)kanker en andere aandoeningen ? Tientallen mensen ? Honderden ? Duizenden ? Tienduizenden ? Meer ? Hij zit al bijna acht jaar op zijn huidige plek; in die tijd is onnoemelijk veel schade aangericht. Wellicht is de Amsterdamse politiek niet (geheel) verantwoordelijk voor het snorscooterbeleid en de luchtkwaliteit in het algemeen, maar duidelijk is wel dat de gezondheid van de burgers niet bovenaan het lijstje van veel lokale politici staat. Vooral bij die politici die het woordt gezondheid het vaakst gebruiken. Maar geen zorgen, in de Stopera wordt er hard aan gewerkt !


Andere prioriteiten, welke politici durven ?

Volgens mij (en ik denk vele anderen) was fietsen door het prachtige Amsterdam heerlijk. De stad is wereldberoemd om het feit dat honderduizenden mensen hier rondfietsen; het is/was gezond, (meestal) geruisloos en zorgt voor goede doorstroming van het verkeer en een schone stad.  De explosieve groei van het aantal (snor)scooters maken prettig fietsen zo langzamerhand knap lastig. En niet de fietsers, maar (snor)scooters (de branche dus, naar mijn idee) genieten de bescherming van de politiek en politie. Voor een schonere, stillere, gezondere en meer leefbare stad zijn er politici nodig die andere prioriteiten durven stellen. Mensen die uw gezondheid en veiligheid bovenaan (durven te) zetten zonder daarbij beperkingen te zien voor de stad. Niet in 2025, maar vandaag.


Zelf denk ik dat het juist mogelijkheden biedt voor de binnenstad … denk je eens in, een schone, geluidsarme (verkeerslawaai), verkeersarme binnenstad. Veiliger, gezonder, prettiger. Daar zijn dus mensen met lef voor nodig, net iets anders dan laf. Het zal veel lijden en vroegtijdig overlijden voorkomen.Een paar honderd meter van een school een joint in een coffeeshop roken wordt aangepakt. Snorscooters onder de neuzen van vele honderdduizenden Amsterdammers, inclusief kinderen en scholieren is geen probleem.


Het verschil … lobby !!!


https://www.bovag.nl/nieuws/verkoop-snorfietsen-groeit-ruim-11-procentNu weer verkiezingen en dus weer veel mooie woorden uit de monden van de politici. De VVD heeft het over 'doen'. Nou, de laatste jaren hebben ze gedaan; als fietser heeft u dat kunnen ervaren.


GroenLinks is nu aan de macht en heeft al gezegd dat ze het tegenover de mensen met recent gekochte scooters niet kan maken om ze te verbieden. Zo 'groen' is die partij dus ook weer niet ? Wie dienen zij als gezondheid en milieu zo aan de kant geschoven worden ? De PvdA vindt dat er 'goede ontwikkelingen' plaatsvinden. Maar ook uit het raadsverleden weten we dat deze partij de (snor)scooters niks in de weg legt.


Dus de scooter zal er de komende jaren zijn ; wellicht niet op de fietspaden (maar wie controleert ?) , maar wel op de wegen, grachten, gemengde fietspaden, pontjes, etc. Genoeg om flinke schade aan te doen aan de gezondheid van met name fietsers. En dan heb ik 't nog niet over lawaai en rij- en parkeergedrag.


Maar genoeg die voordeel halen uit de situatie; geeft wat mij betreft aan wie er gediend worden door de overheid. En als je ziekte veroorzaakt, kun je ook weer maatregelen nemen om de situatie te verbeteren in de toekomst. De overheid zal zich dan weer op de borst kloppen; ze werken hard aan de veiligheid en gezondheid van de stad (en dat kan alleen als je eerst zorgt dat de stad onveilig en smerig wordt). Hoeveel slachtoffers ze tot die tijd maken zal nooit precies duidelijk worden. Maar ze zullen er zijn ... kankers, hart- en vaatziekten, schade ontwikkeling bij babies, longaandoeningen, versnelde veroudering met bijbehorende aandoeningen, ea. Maar ziekte loont ! Zie deze link.


Dus niet alleen BOVAG en Rai hebben voordeel. Ook bedrijven (ziekenhuizen (?), pharmaceutische industrie, technologiebedrijven, …) die verdienen aan ziekte zullen blij zijn met het gedrag van de overheid. Laten we niet meer verbaasd zijn over de toename van de zorgkosten. En iets verder weg denk ik ook dat de oliemaatschappijen niet zullen klagen bij meer voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden (alsof de overheden iets willen doen aan klimaatverandering).


Dus mocht u bepaalde beslissingen van uw overheid niet helemaal begrijpen (zie bijvoorbeeld Louis van Gaal in Zomergasten), het is allemaal vaak prima te verklaren.


Bij (gezondheids)schade weet u waar u moet zijn.


door M. Boor , juni 2018.Interessante links :


Meer aversie tegen (snor)scooters:


Fietspad terug naar de fietser:

http://www.fietspadterug.nl/

Contact proberen te zoeken, maar geen reactie. Dus weet niet zeker hoe serieus dit initiatief is. Overigens is verbod op fietspaden te beperkt, want ook in de smalle straten en steegjes van Amsterdam en andere steden zijn de scooters en brommers een groot probleem. Tevens zijn er veel gemengde fietspaden als je wat verder van het centrum bent (richting Haarlem, Zaandam, Amsterdam Zuidoost, etc). Daar fietsen is ook verre van gezond en veilig. Er moet simpelweg een verbod komen op zeer vervuilende en te hard rijdende scooters. Gemengde fietspaden moeten weer exclusief voor fietsers worden. En dat moet natuurlijk gehandhaafd worden. Desnoods door een andere partij dan de politie.


Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/verkeer


VVD laat u vergassen:

http://vvdamsterdam.nl/article/5632/


Fietsers worden behandeld als tweederangs burgers in de huidige infrastructuur van Amsterdam;

http://www.metronieuws.nl/binnenland/2014/09/fietser-wordt-in-de-stad-behandeld-als-tweederangs-burger


Ziekte door verkeerslawaai (vrijwel altijd scooters, luistert u maar eens ...):

http://nos.nl/artikel/2031510-steeds-meer-mensen-ziek-door-verkeerslawaai.html


Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/verkeer


Leasen kan ook gewoon nog steeds :

Veel bezorgscooters worden geleasd, dus hier zou de overheid per direct kunnen ingrijpen en alleen het leasen van electrische scooters toestaan. Maar ook hier gelden de diverse belangen die in het artikel zijn genoemd.

https://www.lease-je-scooter.nl/?gclid=EAIaIQobChMImtTFuK3Q5gIVSsK7CB3Ovwx5EAEYASAAEgKzLvD_BwE%MCEPASTEBIN%


Al jaren :

Zeer schadelijke uitlaatgassen een nieuwtje ? Nou nee. Kunt u zich nog de 'eerlijke brommerrijder' herinneren ? Zie hier een artikel hierover. Het dateert van augustus 2012. Hierin kunt u ook lezen dat toen al bekend was hoe schadelijk brommer/scooteruitlaatgassen zijn.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3308511/2012/08/30/Ludieke-sticker-maakt-populaire-scooter-zwart.dhtml


Link mbt de lobby van de Bovag :

https://www.bovag.nl/politieke-standpunten

Zie vooral de punten 3 en 8. Die zijn wel heel erg tegenstrijdig met het (snor)scooterbeleid van de Bovag ! Mooie woorden die in de praktijk ver te zoeken blijken. Ook de Bovag durft te zeggen (net als enkele wethouders) dat fietsen gezond is. Helaas door al het andere verkeer, en voor fietsers met name de (snor)scooters, is fietsen verre van gezond … mede (of vooral) dankzij de Bovag !! Maar goed, ook de fietsenverkoop moet gestimuleerd worden. All about the money !


Ook goed nieuws (voor de Bovag dan) :

https://www.bovag.nl/nieuws/verkoop-snorfietsen-groeit-ruim-11-procent