Ongezond is ok

Waarom de regering niet de ongezonde zaken aanpakt.

VOOR 'T EERST IN DE GESCHIEDENIS ; GEZONDE MENSEN IN LOCKDOWN.

Tijdens de hele coronacrisis worden de gezonde mensen in een soort 'schuldpositie' gemanouvreerd. Van 'als je je niet aan de regels houdt, dan breng je anderen in gevaar'. Zelfs als er regels zijn waarmee je die kwetsbaren zou beschermen zoals afstand houden en mondkapjes opdoen. Dus waarom zouden mensen niet normaal mogen leven als je de regels t.a.v. zwakkeren respecteert ? Zo creëer je namelijk groepsimmuniteit die met name in het voordeel van de kwetsbaren is.


Inmiddels is overigens bekend dat geen van de maatregelen iets significants doet tegen virusverspreiding. Met andere woorden ; voordat groepsimmuniteit wordt bereikt lopen bepaalde groepen mensen gewoon een risico. Maar goed, er zijn wel meer risico's in het leven. En zat die groter zijn dan het risico om ernstig ziek te worden en/of te overlijden aan het coronavirus. Zo zal voor vrijwel alle leraren de gang naar school risicovoller zijn dan lesgeven aan een paar snotterige leerlingen.


Tevens is bekend dat a-symptomatische mensen andere mensen niet infectereren. Dus (gezonde) mensen gaan beperken in hun bewegingen of mondkapjes opzetten is de grootste onzin.

VEEL KWETSBAREN LEVEN GEWOON ONGEZOND , moeten we daar rekening mee houden ?

En als ik dan zie hoe bepaalde kwestsbaren zich gedragen , dan vraag ik me sterk af waarom de gezonde mensen daar rekening mee moeten gaan houden. Dikke mensen op kankerverwekkende scooters , (dikke) mensen die roken , mensen die junkfood eten , obese mensen die aan de frisdrank zitten , overmatig drankgebruik , junkfood dat per kankerverwekkende scooter aan huis wordt gebracht (dikke berijders met mondkapjes op) ... Zo zijn er nog wel een paar. Zou het niet logischer zijn dat deze groep eens wat anders zou gaan leven ? Het zou in ieder geval een doel kunnen zijn van de politiek. Want bekend is dat mensen (met name mannen 50-70 jaar) met obesitas , (pre)diabetes en hart- en vaatziekten voor de IC-bezetting zorgen.

WAAR ZIJN DIE POLITICI EN BURGEMEESTERS DAN ?

En dan denk je toch van 'goh , waar is mevrouw Halsema toch met haar zorgen voor onze gezondheid ? Wel niet-werkende mondkapjes verplichten voor een virus dat met een lage IFR en dat verzwakt , maar geen maatregelen nemen tegen bijv. dikmakende etenswaren en dranken , sigaretten. Geen kinderen beschermen tegen extreem schadelijke uitlaatgassen, maar wel roepen dat ze veilig naar school moeten kunnen fietsen. Kinderkanker is doodsoorzaak nr.1.


Bijkbaar zijn er zaken die ons (dood)ziek mogen maken en zaken waarvoor we met alle middelen (zelfs niet werkende) beschermd moeten worden. Voor deze willekeur verwijs ik u mede naar de inleiding van mijn website. Overal geldt dat de overheid de multinationals / het grote geld vertegenwoordigt. Dus ook hier. Eens zien of dat de werkwijze van de overheid wat logischer maakt.


ALTIJD VERTEGENWOORDIGING VAN MULTINATIONALS / GROTE GELD

  • veel bedrijven produceren dingen die niet gezond voor ons zijn ;


  • veel bedrijven produceren op een manier die niet gezond voor ons is ;

  • veel bedrijven maken giga-winsten met het beter maken (of minder ziek maken) van ongezonde mensen of een poging daartoe.


Oorzaak en gevolg zijn dus beide zeer winstgevend. En als je dat wilt aanpakken krijg je te maken met de suikerlobby , de tabakslobby , de verkeerslobby (Bovag, Rai, ea), de pharmaceutische lobby, de tech lobby, de frisdranklobby, de zorglobby, etc.


Blijkbaar krijgen zij het keer op keer voor elkaar om politici die regels in te voeren of aan te passen dat ze lekker hun gang kunnen gaan met de bekende gevolgen ; vieze lucht (nr.1 doder) , vieze aarde , vervuild water , bewerkt voedsel , suikerrijk 'voedsel' , verkeerslawaai , etc. En de gevolgen daarvan weer kankers , hart- en vaatziekten , longproblemen , ... , covid ! En daardoor weer ziekenhuisopnames , behandelingen , etc. En nu ook dus ook vrijheidsbeperkende maatregelen, voornamelijk vanwege een groep mensen die niet gezond is en het virus niet aan kan. Uiteraard is de afschaling van de zorg de hoofdoorzaak. Want met 500 IC-bedden meer en voldoende personeel hadden we geen probleem gehad. Schaarste heeft zo z'n problemen in de publieke sector.


Marcel Boor , 10 oktober 2020


  • Gevolgen coronamaatregelen rampzaliger dan corona zelf (LINK)

  • Covid en luchtvervuiling (LINK)

  • Uitlaatgassen en coronavirus (LINK)

  • Miljardairs werden tijdens coronacrisis rijker dan ooit (LINK)

  • Griepgolf treft veel mensen die anders nooit ziek zijn (LINK)