Media covid virus

Covid-19, wat oude- en nieuwe media niet benoemen

COVID = GRIEP = ???

Inmiddels is wel duidelijk voor de meeste mensen dat de zogenaamde Covid-pandemie, geen echte pandemie was zijnde een gebeurtenis waarbij een ziekmakend of zelfs dodelijk virus zich verspreidde van mens naar mens en enorrm veel slachtoffers maakte. De statistieken tonen dit ook wel aan. Ja, mensen werden ziek (zoals elk jaar in de wintertijd) en zwakkeren stierven en ook daar was niks vreemds aan.


WAS DE OORZAAK EEN VIRUS ?

Eigenlijk wordt al vele jaren getwijfeld aan dat virussen ziekte veroorzaken. Dit geldt o.a. voor AIDS, Polio, Mazelen en nu ook dus Covid-19. Probleem is de werkelijke isolatie en purificatie van virussen zodat je een experiment kunt doen met mensen die aan het virus worden blootgesteld en een controlegroep die een placebo krijgen. Tijdens de uitbraak van de Spaanse Griep is gepoogd om gezonde mensen (gevangenen) ziek te maken via zieke mensen. Experimenten van het bij het bed zitten van zieken, in het gezicht laten hoesten, tot zelfs het injecteren met slijm/snot. Het werkte allemaal niet.


WAARDOOR ZIEK(TE) ?

Waarom worden mensen dan ziek (in wintertijd) ? De normale zaken zoals stress, ongezond eten en drinken, een ongezond lichaam (obesitas/diabetes) e.a. En de winter brengt extra 'druk' met zicht mee door kouden, minder buiten zijn, minder zonlicht en dus vitamine D.

VOOR EEN VOLGENDE PANDEMIE HEB JE EEN EERSTE NODIG

Er is dus geen bewijs van een gepurificeerd en geïsoleerd virus en dus ook geen bewijs dat dat virus de oorzaak is van 'covid-19*. En dus geen bewijs dat we met een pandemie te maken hebben gehad (en dus zouden we dat woord ook niet meer moeten gebruiken). Sterker nog, er is geen bewijs dat pandemieën hebben plaatsgevonden. En dat is natuurlijk belangrijk t.a.v. de ontwikkelingen bij de WHO die tezamen met de aangesloten landen werkt aan een pandemieverdrag. Dit wil zeggen dat als de WHO een pandemie uitroept zij dictatoriale machten krijgt toebedeeld. De bekende 'maatregelen' kunnen dan weer opgelegd worden: afstand houden, binnen blijven, niet bij mensen op bezoek, sluiting van winkels (die van het MKB dus), niet naar een feest, niet naar een begrafenis, niet naar oma of opa, niet naar pappa en mamma, niet naar de sportschool, etc. Voor dergelijke 'maatregelen' die vasisrechten aan de kant schuiven, mogen natuurlijk wel harde bewijzen getoond worden. We weten inmiddels hoeveel schade dat soort zaken veroorzaken, met name voor de burgerbevolking.


M. Boor

27 april 2024


REFERENTIES:

  • Over virussen - Sam en Mark Bailey (Link)
  • Over de virusdiscussie - Sam en Mark Bailey (Link)
  • Waarom Corona en Covid niet bestaan - Eigen artikel (Link)