13. Duitsland weinig slachtoffers Corona

WAAROM ER IN DUITSLAND MINDER DODEN ZIJN ALS GEVOLG VAN HET CORONA VIRUS

en waarom dat in Nederland (en veel andere landen) eigenlijk ook zo is

HET MOET VEEL ERGER LIJKEN DAN HET IS

In een artikel in het Parool wordt met name als mogelijk oorzaak aangevoerd dat er in Duitsland meer wordt getest, dus meer besmettingen bekend (LINK). Ook wordt de mogelijkheid genoemd dat Corona-doden niet als zodanig geregistreerd worden. Dat wordt zeer betwijfeld aan Duitse kant.


Echter vergeten ze de hoofdoorzaak te noemen ; namelijk dat je in Duitsland écht aan het Corona Virus moet sterven wil je als Corona-dode geregistreerd worden. In Nederland worden mensen als Corona-dode geregistreerd terwijl er tal van andere aandoeningen spelen. Cijfers geven aan dat 80% van de mensen die met Corona op de IC komen sterven. Vrijwel allemaal ouderen die één of meer andere aandoeningen hebben. Waar sterf je dan aan ?  Dus ook in Nederland zal het aantal Corona-doden veel lager zijn dan aangegeven. En als je daarbij weet dat het vrijwel alleen ouderen zijn met één of meerdere andere aandoeningen, dan kunnen we de angst laten varen.

Ditzelfde speelt in Italië. Daar ook relatief meer ouderen, heb ik gelezen. Tevens waren de longen van de Noord Italianen al aardig aangetast door de extreem vieze lucht. Zie deze LINK.


Zoals zo vaak bij de media gaat het Parool hier ook te kort door de bocht. Aantallen mensen en aantallen doden als gevolg van Corona vergelijken. Maar niks over de bevolkingsopbouw , leeftijd , mate van gezondheid van de burgers , luchtkwaliteit , etc. De Nederlandse media en overheid blijken niet in staat complete cijfers te presenteren waar je iets uit op kunt maken. Ik denk dat daar redenen voor zijn: 

  • Grotere getallen;
  • meer angst;
  • meer sensatie;
  • meer acceptatie van rigoreuze maatregelen, mogelijk volg-apps en vaccinatie
    (i.p.v. streven naar groepsimmuniteit).


Zie ook dit interview met macro-econoom Kees de Kort over wat we eigenlijk voorkomen met de huidige maatregelen, en ook wat we veroorzaken. Ook de uitspraak m.b.t. Duitsland en wanneer iemand als Corona-dode geregistreerd wordt.


Zie ook : Cijfers kloppen niet en toch blijven media en overheid ons ermee bestoken.


Marcel Boor , 13 april 2020.