Weer en Klimaat

Weer en Klimaat

  • Wat is weer ?
  • Wat is klimaat ?
  • Wat verandert er allemaal en wat zijn eventueel de oorzaken ?
  • Is er werkelijk sprake van (structurele) opwarming (door de mens) ?
  • Is 'de wetenschap' eensgezind over klimaatverandering ?
  • Stel dat CO2-uitstoot de aarde problematisch opwarmt. Is het voorkomen van mogelijke (!) opwarming van 0,000036 graad 30 miljard (en meer) belastinggeld waard (uw belastinggeld) ? Dit ook gezien de problemen waarmee we in Nederland kampen ?