Pandemieverdrag onzin

De onzin van een pandemiewet

DIE NOG STEEDS IN DE MAAK IS MET MOGELIJK VERREGAANDE GEVOLGEN

In navolging van de (zogenaamde) Sars Cov 2-pandemie is de WHO met de aangesloten landen bezig om pandemiewetgeving te maken en mogelijk met instemming van het meerendeel van de landen in te voeren. Bij het uitroepen van een pandeme kunnen de bij de WHO aangesloten landen gedwongen worden om bepaalde maatregelen in te voeren. Dit uitroepen kan al bij een vermoeden van een pandemie.


Bestaan pandemieën en wat zijn het dan ?

Het grote probleem is of pandemieën wel bestaan. Immers is er geen bewijs van virussen of bacteriën die op grote schaal en in een groot gebied mensen ernstig ziek maken of zelfs doen overlijden. Zie dit artikel (link).


Verder is de definitie van pandemie in 2009 veranderd. Er hoeft geen sprake meer te zijn van een gevaarlijk virus / bacterie om toch een pandemie uit te kunnen roepen. Zie hiervoor deze uitzending van Nieuwsuur (link). Dus indien je gelooft in de besmettingstheorie (infectie door een virus / bacterie kan je ziek maken en dat kun je eventueel ook doorgeven), dan hoeven die besmettingen dus geen grote gevolgen te hebben om toch tot een pandemie te kunnen worden uitgeroepen. En daarmee kunnen de landen op basis daarvan tot maatregelen gedwongen worden terwijl er totaal geen gevaar is voor de volksgezondheid.


Tegenover de besmettingstheorie staat overigens de terreintheorie. Die stelt dat de toestand van het terrein (het lichaam in ons geval) zorgt voor gezondheid / ziekte. We zitten vol met bacteriën en virussen, noodzakelijk voor ons functioneren en ons welzijn. Echter als het terrein niet goed wordt verzorgd kunnen er balansverstoringen optreden met als gevolg ziekte. Het is wetenschappers nog nooit gelukt om gezonde mensen via zieke mensen ziek te maken. Dit is geprobeerd tijdens de Spaanse Griep met gevangenen. Onlangs las ik ook dat het met covid ook nog steeds niet is gelukt. Helaas kan ik het artikel niet meer terugvinden.


Regelgeving allang in gebruik, echter aan de kant geschoven

En natuurlijk was er allang sprake van regels die gevolgd dienden te worden in geval van een (mogelijke) pandemie. Echter werden deze zorgvuldig ontwikkelde regels en protocollen simpelweg aan de kant geschoven bij de zogenaamde uitbraak van Covid (ook wel 'corona' genoemd). Het antwoord voor het waarom ligt aan wat er wel opgelegd werd en wie daar machtiger en rijker van geworden zijn. Wel was vooraf al bekend dat lock downs niet werken m.b.t. virussen en voor enorme financiële en psychische schade zorgen. Bij de burgers dan. Grote multinationals hebben enorme winsten geboekt, en dat geldt natuurlijk ook voor de pharmaceutische bedrijven die de experimentele prikken op de markt brachten. Wellicht geeft dit aan wie onze overheid werkelijk dient.


M. Boor

Oktober 2023