Een nieuw sociaal contract

Zal Omtzigt Nederland(ers) vertegenwoordigen ?

Voor nu zal wil ik u alleen verwijzen naar de volgende twee websites :


  1. https://www.weforum.org/agenda/2022/01/a-new-social-contract-for-21st-century/

  2. https://www.un.org/sustainabledevelopment/a-new-social-contract-for-a-new-era/

Het lijkt er sterk op dat we met Omtzigt wederom iemand hebben die met name de eisen en wensen van organisaties zal gaan inwilligen, zeer waarschijnlijk ten koste van Nederland en de Nederlanders. Met Rutte was het namelijk niet anders.


Over zijn broer