15. Schijnveiligheid

waarom MONDKAPJES en PLEXIGLAS ?

SCHIJNVEILIGHEID ; proberen de overheden bevolking bang te maken voor een virus dat dat niet is ?

Gezien het aantal nieuwsitems over mondkapjes en ook de hoeveelheid beelden ervan geeft me het idee dat we toch 'gemasseerd' worden voor een maatschappij met allerlei beschermingsmaatregelen die niet of slechts voor een klein deel helpen.


  • In het journaal sprake de heer Pedro Peters over een mondkapje als de 1,5 mtr regel niet gehandhaafd kan worden. De nieuwslezeres meldt overigens voor het interview of er in het OV ook niet mondkapjes nodig zijn. Zij zinspeelt er dus al op. Het journaal informeert u niet alleen , het programmeert u ook ! Let op het woordje 'ook', want dat verwijst hier nergens naar. Waar zijn nog meer mondkapjes nodig dan ? LINK (op 11:00 minuten in de video)

  • Ook zorgorganisatie Actiz stuurt aan op mondkapjes voor haar werknemers. Die zouden zich bang voelen. Blijkbaar nemen mondkapjes die niet werken de angstgevoelens weg. De vraag is of je wel geschikt bent voor de zorg als je angstgevoelens worden weggenomen door zaken die bewezen niet voor veiligheid zorgen. Gezond zorgpersoneel loopt amper gevaar op besmetting, bij besmetting amper gevaar op ziekte, bij ziekte vrijwel geen gevaar voor Intensive Care (LINK).


SCHOOL INTRODUCEERT KUCHSCHERMEN , gezonde situatie ?

Zie het filmpje HIER. Alsof een virus achter een kuchschermpje blijft. Tevens is het virus geen probleem voor kinderen en gezonde leraren. OK, er zullen wellicht her en der wat mensen ziek worden. Maar de kans op erger dan dat is zo extreem klein, dan is de reis naar school gevaarlijker. Toch maar thuisscholing dan. Nee, die gevaren accepteren we gewoon als onderdeel van het leven. Het gevaar voor het virus (voor zover je van gevaar kan spreken) accepteren we niet. En dan gaan mensen / instellingen rare dingen doen.


VOORKOMEN VAN BESMETTING DOOR MIDDELEN DIE NIET HELPEN ? PLACEBO EFFECT ?

Tevens is de gedachte van die invoering vreemd; immers moet het virus zich verspreiden om (groeps)immuniteit te verkrijgen. We moeten dus het idee krijgen dat we verspreiding van het virus tegenhouden, terwijl het dus niet zo is. En als de cijfers (niet te controleren overigens) aangeven dat de verspreiding wordt gestopt , is er dan wellicht sprake van een soort placebo effect ?


WAAROM BESMETTINGSANGST ?

Vrij simpel ; een media-apparaat dat door de manier van berichtgeving de illusie geeft dat mocht je besmet raken je eigenlijk al opgegeven bent. Bij het RIVM zei een medewerker ook dat ik de klos zou zijn als een besmet iemand in mijn gezicht zou hoesten; totale onzin. Die kansen zijn zo extreem klein voor een gezond iemand. Ook de overheden deden hun best door ook met cijfers te gooien en de paniek aan te wakkeren. Een goede premier zorgt voor rust, goede informatie en de juiste maatregelen. Duidelijk wordt nu wel dat dat niet het geval is geweest. Eerder het omgekeerde. Overigens , vroeger gingen kinderen bewust naar andere kinderen die mazelen hadden om zo snel naar immuniteit te streven. Dan had je 't maar gehad. Slim.


BESCHERMING DIE NIET WERKT ; ANGST

Ondertussen lijkt het nieuwe doel te zijn om elkaar niet te besmetten. Dat is vreemd, want je wilt dat een virus zich verspreidt om immuniteit te bewerkstelligen. Daar moeten de gezonde mensen dus voor zorgen. Deze mensen lopen dus amper gevaar. Hooguit een paar dagen ziek(jes). Die immuniteit is ook nodig om de kwetsbaren te beschermen.


Maar dat besmetten proberen we te voorkomen met middelen waarvan we weten dat ze niet helpen. Mondkapjes , schermen van plexiglas , handschoentjes , e.a. Als 't om besmettingen gaat lijkt dat 't meest te gebeuren via aerosolen, extreem kleine virusdeeltjes die door de lucht zweven. Daar helpt geen scherm of mondkapje tegen. Dat deze zaken worden geïnstalleerd of gebruikt geeft een gebrek aan kennis aan. Dus als het niet voor de veiligheid is , waarvoor dan ? Mijn verklaring is dat het ons constant eraan moet herinneren dat er een 'gevaarlijk' virus rondwaart. Immers , zonder al die zaken (denk ze maar eens weg) zouden we er niks van merken. Geen mensen die ziek zijn , geen ambulances die af en aan rijden , geen mensen die in elkaar zakken , ... , helemaal niks. Hoogstens wordt iemand in je nabije omgeving ziek. Maar de overgrote meerderheid zal niks merken.


KABINET JAAGT DOEL NA DAT ER NOG NIET IS ; en dat veroorzaakt enorm veel schade

Dat het kabinet de verspreiding van het virus zo probeert te stoppen is te verklaren. Nadat de heer Rutte in eerste instantie groepsimmuniteit als doel had gesteld werd dat snel verandert in massa-vaccinatie. Een vreemde keuze, want een vaccin is er nog lang niet. Een RNA-vaccin is nog nooit met succes ontwikkeld. Alleen DNA-vaccins. En als het vaccin er dan is, hoe veilig is het dan ? Normaal duurt de ontwikkeling van een veilig vaccin 10 jaar. Nu opeens 1 jaar ? Hoe effectief is het vaccin (voor u) ? Hoe lang is het vaccin werkzaam en maakt u wel genoeg antistoffen aan ? Wat zit er in en hoe schadelijk is dat voor ons (in de toekomst) ? Metalen (in vaccin) en electro magnetische straling zijn geen goede combinatie. Dus enorm veel schade, straks ook honger en onrust, ook gezondheidsproblemen. De maatregelen gaan meer kosten dan ze voorkomen. En het virus is een blijvertje, die jaag je niet weg.


Dus het lijkt erop dat vaccineren in combinatie met sociale afstand en apps doel zijn geworden. En dus niet meer het ontlasten van de IC's en het creëren van groepsimmuniteit. Een zorgelijke zaak dat vooral de burgers treft. Rijk en arm, want iedereen staat met elkaar in verbinding.


MOETEN WE BLIJVEN DENKEN DAT WE NOG NIET GEÏNFECTEERD ZIJN ?

Het Corona Virus schijnt zeer besmettelijk te zijn. Daarom verwacht ik (en velen) dat de meeste mensen er al mee in aanraking zijn geweest. De afname van de diverse cijfers duiden daar ook op. De schijnmaatregelen stoppen het virus ook niet ! De enige reden om te blijven sturen op angst voor infectie is het doel van het kabinet ; vaccinatie. Echter de gedachte dat een vaccin dat gaat bewerkstelligen klopt wellicht voor een klein deel ; werkt het wel ? , is het wel veilig ? En ook dan kun je het virus overdragen, of wellicht wel meer zoals bij het griepvaccin. Dus het lijkt hier vooral een kwestie van heel veel geld naar diverse multinationals voor een slecht getest product (ontwikkeling vaccin normaal 10 jaar). Zie de inleiding van Rubriek 1 m.b.t. dienstbaarheid van de overheden aan de grote bedrijven.


LOSLATEN VAN DE ANGST, OMARMEN VAN DE REALITEIT

Gezien de cijfers m.b.t. het virus is de angst voor de meeste mensen totaal ongegrond. De kans om ziek te worden is al zeer klein. Erg ziek of Intensive Care is extreem klein. Overlijden eigenlijk alleen voor de zieke ouderen Dat die angst er is kunnen we toeschrijven aan de berichtgevingen in de media. Ook de overheid is vaak niet logisch bezig; angst of toch een verborgen agenda (massa-vaccinatie en volg-apps).


En wat als de kans dat jongeren sterven in het verkeer groter is dan de kans om te sterven aan het Corona Virus ? Thuisscholing dan maar ?


Marcel Boor , 22 april 2020