36. Mondkapjes Mendelcollege

Is mondkapjesplicht op middelbare scholen wel kwestie van logisch nadenken ?

Zo nee, wat zit er dan achter deze plicht ?

Hoezo een mondkapjesplicht ? Waartegen ?

Jan-Mattijs Heinemeijer, rector van het Mendelcollege in Haarlem zegt tegen verslaggever BNR : 'Het enige wat telt is de school open houden, de gezondheid van het personeel en kinderen en achter de kinderen al die ouders.' Even verder in het artikel : 'Ik vind het mager dat we ons nog steeds beroepen op wat er 24 juni gezegd is over dat de jeugd wel bij elkaar kan zitten en dat er niks gebeurt. Het tegendeel is de afgelopen maand wel bewezen', zegt Heinemeijer.


Hij heeft het in eerste instantie over de gezondheid van de mensen die (in)direct bij de school betrokken zijn. Maar wat is dan gezondheid ? Hij zal vast bedoelen dat gezondheid in deze gelijk staat aan het niet besmet raken met het Sars Cov-2 virus (beetje aparte definitie van gezondheid natuurlijk).


Verder heeft hij het erover dat de jeugd NIET meer bij elkaar kan zitten zonder dat er iets gebeurt. Dit laatste baseert hij waarschijnlijk op al die 'besmettingen' die n.a.v. het testen worden geconstateerd. Daar zijn diverse dingen over te zeggen.

ER IS GEEN PROBLEEM MET HET CORONA VIRUS

Media en overheid hebben het maar over besmettingen met hét Corona Virus (er zijn er vele). Soms wordt er zelfs gesproken van patiënten. Wat is daar van waar en vervolgens, wat is het probleem ?


Allereerst de test ; de PCR-test die wordt gebruikt om besmettingen aan te tonen is niet ontwikkeld om besmettingen met het corona virus (Sars Cov-2) aan te tonen. Het toont alleen aan dat er bepaalde virusfragmenten aanwezig zijn. Dit kan van een ander virus zijn, van een 'oud virus', etc. Hierbij meteen maar even melden dat we vele virussen in ons hebben en zonder niet kunnen leven.

Dhr Gommers van het OMT zei onlangs dat het zinloos is mensen te testen die geen symptomen hebben. Heeft ook te maken met of je besmettelijk bent voor anderen. Dan komen we bij de gegevens van het NIVEL en RIVM van de mensen die zich met melden met acute infectie(s) aan de luchtwegen. Mensen mét symptomen dus ! Hieruit blijkt dat het Sars Cov-2 virus bij deze mensen geen rol speelt (LINK) , zie ook onderstaande grafiek. Hieruit blijkt dus dat het virus geen rol speelt bij ziekte. Dit is vrij logisch ; coronavirussen beperken zich elk jaar weer tot maart-mei. Deze mensen met symptomen hebben van doen met het rhinovirus. De mensen die naar de GGD gaan (ziek ?) worden soms positief getest. Dit ligt rond de 1 %, dus zeer laag. En als je je dan ook beseft dat dit dus te maken kan hebben met een oud virus, een ander virus en ook de foutmarge van de test. Zie hier een interview met een huisarts over de foutmarge. Bij het testen van mensen die geen of weinig symptomen hebben neemt de kans op een vals positief resultaat toe. Ongeveer 1% van de mensen test nu positief , de foutmarge ligt tussen de 1 en 2 %. Even wegstrepen en je houdt NUL over. Dit komt weer overeen met de testresultaten van mensen die symptomen hebben. (LINK interview)


Gezonde mensen hebben geen last van het virus , voor jongeren is het virus een extreem klein risico. Uitzonderingen zijn er natuurlijk. Ik denk dat er in Haarlem andere factoren zijn die een groter gevaar vormen voor de gezondheid van mensen dan dit virus (dat al gemuteerd is). Zo weet ik dat er nog voertuigen in Haalem (op de fietspaden) kunnen rondrijden die de meest kankerverwekkende stoffen uitstoten. Het wordt maar niet benoemd, dus blijkbaar is dat wel OK. Luchtvervuiling is overigens een factor die meespeelt (of -speelde) bij ziekte door het coronavirus (LINK). Dus als je nu eens zorgt dat de mensen en kinderen gezond zijn, kunnen zijn. Schone lucht is de basis hiervoor, gezonde longen.


Hieruit  kun je wel concluderen dat de maatregelen die nog gelden en genomen worden totaal onnodig zijn. Ooit zijn deze maatregelen in het leven geroepen om de IC's (die door bezuinigingen minder patienten konden hebben) niet te laten overstromen. Dit is, voor zover ik heb kunnen nagaan, ook niet gebeurd. En nu is dat natuurlijk helemaal niet meer van toepassing. Een noodwet is dus helemaal totale waanzin ; er is geen sprake van een noodsituatie !

Nadelen mondkapjes ; zijn er voordelen ?

Dan de problemen die mondkapjes veroorzaken. En dat zijn er nog al wat. Zie DIT ARTIKEL en DIT ARTIKEL.


Dus u begrijpt dat de maatregelen niks met gezondheid te maken hebben en ook niks met veiligheid van jong en oud.


De heer Heinemeijer lijkt druk bezig met uw gezondheid, maar bereikt het tegenovergestelde. En met een beetje onderzoek had hij dat kunnen weten.

De heer Heinemeijer besluit het artikel van BNR als volgt : 'Er is bijna om de week wel wat waar we iets mee moeten, er gaat straks iets ergens gebeuren, dan moeten we aanpassen, opschalen, dat zien we dan wel. Ik denk dat we geleerd hebben zelf de regie te nemen, en logisch nadenken en het hoofd koel houden.' Dus de vraag is in hoeverre de heer Heinemeijer met zijn maatregelen zorgt voor gezonde mensen en kinderen. Het tegendeel lijkt eerder het geval. Op welke informatie baseert hij zijn keuze ? Of zijn er mensen die hem tot deze keuze dwingen ? De vragen zijn inmiddels gesteld aan het Mendelcollege. Gezien de situatie in Nederland en de nadelen van de mondkapjes mogen we erop rekenen dat de maatregelen spoedig teruggedraaid zullen worden.


Kwestie van logisch nadenken.


Antwoord

Helaas worden de onzinnige maatregelen niet teruggedraaid. Dit is het antwoord van de heer Heinemeijer : " Als rector-bestuurder van de grootste school van Haarlem heb ik de zorg en verantwoordelijkheid voor personeel en leerlingen. Ik wil alles doen om ervoor te kunnen zorgen dat we openblijven, zodat we de kern van ons beroep kunnen uitoefenen. Dat alles doe ik naar tevredenheid van personeel, leerlingen en ouders. Ik ben dus geen medicus, maar directeur. En is deze wereld gaat over medische zaken en psychologie/gedrag." (de spelfout stond in de mail , dus laat ik het staan)


In een latere emailwisseling zegt de heer Heinemeijer dat het iets psychologisch is. Daar heeft hij wel verstand van. Dus de beslissing is niet gebaseerd op de wetenschap dat mondkapjes uitwisseling van virusdeeltjes voorkomen, maar om leerlingen zich veilig te laten VOELEN en ouders meer gerustgesteld. In mijn ogen wordt je dan voor de gek gehouden, maar voor mensen met angst voor het virus zal dat inderdaad anders zijn.


Dus leerlingen (en ouders) , dit is een gevalletje van 'je veilig voelen'. Dit heeft niks met gezondheid te maken, integendeel. Een rector die maatregelen neemt om te doen alsof er actie ondernomen wordt tegen een virus dat niet eens aantoonbaar wordt aangetroffen bij mensen. Ook dus niet bij mensen die klachten aan de luchtwegen hebben. De nadelen van monkapjes heeft u hopelijk al doorgenomen.


Aan jullie om te beslissen of je je gezondheid wilt schaden voor de schijnveiligheid die de rector wil creëren. Van 'kijk eens hoe daadkrachtig ik ben'. Ik krijg het idee dat 'zijn handelen' belangrijker is dan jullie gezondheid. Kijk naar de feiten.


Marcel Boor , 20 augustus 2020.


Links :

  • artikel BNR (LINK)
  • zin en onzin van mondkapjes (LINK)
  • mondkapjes en hypercapnie (LINK)
  • interview Café Weltschmertz met huisarts over foutmarge PCR-test (LINK)