4. Uitlaatgassen en Corona Virus

Waarom worden longaantastende voertuigen nog steeds toegestaan met het Corona Virus in omloop ?

Waarom niet alleen toestaan in uiterste noodzaak ?

Zorgt overheidsbeleid voor meer Corona Virus-slachtoffers dan nodig ?

In het verleden heb ik al diverse artikelen geschreven over bepaalde voertuigen (met name scooters en brommers) die in de stad Amsterdam mogen rondrijden/racen. Als fietser/fietskoerier kom ik veel met ze in aanmerking en krijg ik ook met regelmaat de uitlaatgassen in mijn gezicht geblazen.

Corona Virus en uitlaatgassen ; geen goede combinatie

Het is al vele jaren bekend dat deze uitlaatgassen zeer/extreem schadelijk zijn om in te ademen. Dus het is zowieso een raadsel dat ze rond mogen rijden, uit gezondheidsoogpunt bekeken dan. Maar nu met het Corona Virus in het land en ook in de stad is het natuurlijk vrij belachelijk dat onze longen nog steeds geconfronteerd kunnen worden met uitlaatgassen van voertuigen die daar niet noodzakelijkerwijs rondrijden. Op die manier speelt de overheid het virus in de kaart en kan helpt ze mee om mensen op de intensive care te krijgen.


Hebben industrie, Bovag en RAI zoveel invloed op het beleid ?


Volksgezondheid op nr. 1 ?

Nu ben ik niet verbaasd over het feit dat het gebeurt. Door mijn onderzoek van de laatste jaren weet ik dat bedrijven en organisaties als Bovag en RAI een enorme invloed hebben op welke voertuigen er op de weg worden toegelaten. Luchtverontreiniging, lawaai, veiligheid lijken geen leidende zaken te zijn voor de politiek. Hieruit vloeit weer voort dat de overheid de gezondheid lang niet altijd bovenaan zet. Vandaar dat ik onlangs (blij) verrast werd door onze Minister President die stelde dat de economie wel een stootje kan hebben en de volksgezondheid op één staat. Dat belooft hopelijk wat voor de toekomst. Er is nog veel werk aan de winkel. Maar gezien het selectieve karakter van zijn uitspraak zal er op korte termijn niet veel veranderen. Het selectieve wekt ook de indruk dat het virus gebruikt wordt om een agenda te dienen; uitrollen 5G, vaccineren, volg-apps. Toch de overheid weer dienstbaar aan de multinationals ?

GEZONDE ECONOMIE

Wellicht zal het virus een positieve impuls geven aan een schone economie. En dat hoeft niet eens persé de economie te schaden. Het is een economie met andere producten, andere manieren van produceren, etc. Tijd om te stoppen met het schaden van de gezondheid van velen voor de korte termijn winsten van relatief weinig.


TOCH DE MULTINATIONALS OP NR 1 ?

Met het virus nu in omloop en IC-afdelingen die overvol dreigen te raken lijkt het logisch om bepaalde auto's , scooters en motoren alleen te laten rijden als er een aantoonbare noodzakelijke reden voor is. Het plezier-racen (lekker die lege wegen) moet aan banden gelegd worden (en wellicht ook niet meer los). Dit is geen tijd om bepaalde mensen toestemming te geven anderen gezondheidsschade aan te doen. Daarmee hebben zij ook een hoger risico op complicaties t.a.v. het Corona Virus. Een totaal onaanvaardbaar iets in deze tijd.


Vragen aan VVD Amsterdam worden niet beantwoord. En m.b.t. dit onderwerp was ik dat al gewend. Maar wel roepen dat ze gezondheid wensen voor de Amsterdammers. Trap er niet in zou ik zeggen.


Dan Groenlinks. Die mevrouw stuurde een bericht terug m.b.t. de CO2 uitstoot, deze is uiteraard niet schadelijk voor onze longen. Vragen m.b.t. de longaantastende uitstoot tot nu toe genegeerd. Ook dat is GroenLinks ; gewoon een politieke partij die waarschijnlijk ook gewoon de lobby dient.


LINKS :


Marcel Boor , 19 maart 2020