Liegt NU mbt 5G

LIEGT NU.NL M.B.T. DE GEVAREN VAN 5G-STRALING ?

Zelfs de industrie zelf stelt dat er schadelijke effecten kunnen optreden

Steunt NU.nl de multinationals ?

Zie het artikel van NU.nl : NUcheckt: Niet bewezen dat 5G slecht is voor de gezondheid


In een patentaanvraag van Swiss.com staat het volgende : "mobiele radiostraling kan genetische schade veroorzaken, vooral in witte bloedcellen, waarbij het DNA wordt beschadigd en het aantal chromosomen verandert. Als gevolg van deze verandering kan het risico op kanker toenemen." Dit was in 2003 !!!


Zou een bedrijf dit melden als het niet waar zou zijn ?


Zie deze video, gemaakt door een dame die werkzaam is geweest bij de WHO. Interessant ook dat een voormalige directeur-generaal van de WHO ontslag heeft moeten nemen vanwege stralingsziekte.


Zie de volgende video :


The WHO cover-up that is costing us the Earth ; are you ready to say goodbye ?


Zie ook :

Prof. Martin Pall - Cellular Effects of Wi-fi and 5G via VGCC

Dr Cowan on Electric Magnetic Radiation and viruses , 5G and the Corona Virus


Marcel Boor , 7 april 2020.