Jinek valt door de mand

Jinek valt door de mand

gevestigde media berichten bewust niet mogelijke oplossingen tegen covid-19

In het voorjaar van 2019 was al bekend dat de IC's bezet werden door mannen (72%) met een bepaalde mate van overgewicht (75%).


Waarom is daar niet op gestuurd ?

Jinek reageert verrast op iets dat ze al weet sinds het voorjaar

Zie deze link. Jinek doet dus alsof ze verrast is terwijl Van der Voort vervolgens zegt dat hij dit ook al in het voorjaar heeft verkondigd. En het is ook geen geheim dat obesitas (ook diabetes) zaken zijn die mensen kwetsbaar maken voor het virus. Dat was inderdaad al heel snel duidelijk begin 2019.

Waarom wordt een experimentele injectie als oplossing aangedragen ?

Van der Voort stelt voor om deze kwetsbare groep te vaccineren en stelt dat daarmee de druk op de IC zal afnemen. Dit is nog maar zeer de vraag. Immers is de gen-therapie van Pfizer Biontec nog experimenteel en maken de mensen die gevaccineerd worden deel uit van de test. Er wordt dus op mensen getest. De dierproeven zijn overgeslagen omdat de therapieën met spoed gemaakt mochten worden. Er was volgens de overheden immers geen medicatie (deze waren er wel , maar worden al vanaf het begin van de zogenaamde pandemie verboden / tegengewerkt).

Verzwijgen medicatie dat al vanaf begin 'pandemie' aanwezig is


Ik heb hier ook al een artikel over geschreven (LINK). De werking van Hydroxy Chloroquine (met zink) en ook ivermectine tegen coronavirussen was al voor Sars Cov-2 bekend. Dit is systematisch onderdrukt door overheden , gezondheidsinstanties en media. Deze medicijnen hadden en kunnen dus veel ziekte en overlijden voorkomen. Dan heb je dus ook niet de druk op de zorg en hadden de maatregelen niet genomen hoeven worden. Ik heb de heer Van der Voort inmiddels vragen gesteld m.b.t. deze medicijnen.Misinformeren burger wordt alsmaar duidelijker

Al met al wordt het met de dag duidelijker dat de overheden , gezondheidsinstanties en (gevestigde) media de burgers onjuist hebben geïnformeerd over het virus , over het gevaar ervan , over beschikbare medicatie. Bij dit laatste spelen artsenverenigingen en artsen zelf ook een (kwalijke) rol.


het virus is niet zo gevaarlijk als werd en wordt voorgesteld

het is bekend voor wie het virus gevaarlijk is

er is medicatie sinds het begin

besmettelijkheid van een virus is geen probleem, zegt niks over het gevaar ervanhet immuunsysteem kan gesterkt worden door goed te eten , te bewegen , frisse lucht in te ademen , te ontstressen , ...