Inleiding

INLEIDING

Waarom deze website ?

WAAROM DEZE WEBSITE

Als je de problemen voorkomt, dan is de wereld een heel stuk mooier, veiliger, welvarender, gezonder, etc. Dus als politici niet meer ten nadele van grote aantallen mensen produkten toelaten, oorlogen voeren, e.a. dan zou je de problemen die we nu proberen op te lossen niet eens hebben. Dan staan inderdaad bijvoorbeeld de volksgezondheid , vrede , de 'gezondheid' van moeder aarde op nr. 1 , en daarmee dus het welzijn van de mensen. Ook in die wereld kunnen multinationals winsten maken, maar niet meer ten koste van.


BAAT BIJ OPLOSSEN PROBLEMEN I.P.V. VOORKOMEN

Veel van de problemen zouden vrij simpel voorkomen kunnen zijn. Dan zou er dus geen fatbike op fietspaden zijn in verband met snelheidsverschillen. Geen motor die enorm veel lawaai maakt in verband met de overlast. Die sta je simpelweg niet toe, waarmee je problemen voorkomt. Die problemen hoef je dan als overheid ook niet meer op te lossen. Maar veel dingen worden toegelaten, met de verwachte gevolgen die dan weer aangepakt moeten worden. Dit kost tijd, middelen, werkuren, etc. Geld van de burgers dus.

  WAAR VOOR UW GELD - WAAR GAAN DE CENTJES VAN DE BURGERS NAARTOE ?

  Wat de burgers betalen moet ook weer zo'n beetje ten goede komen aan diezelfde burgers. Dit is meestal in de vorm van een publieke sector (daar waar marktwerking ongewenst of niet mogelijk is). De overheid moet haar burgers (de bazen in een democratie) dienen. Dit is vaak gekoppeld aan grondrechten ; recht op onderwijs, recht op een passende woning, etc. Zo hebben we (blijkbaar) een tekort aan leraren, maar tegelijkertijd gooien we duizenden bommen op Irak (waarvan ook een paar, of meer, missers). Op de zorg wordt bezuinigd en ondertussen gaan er honderden miljoenen naar de ontwikkeling van een onnodig vaccin voor het Covid-19 virus (er zijn heel veel stammen dus voor welke stam ga je vaccineren ?, het is niet zo dodelijk als gemeld, het kan nooit veilig zijn, ...). Willen we daar ons geld aan uitgeven ?

  WEL PROBLEEM ? OF ERGER CRISIS ?

  In veel gevallen kun je je afvragen of er wel een probleem is, of zelfs crisis. Denk aan de zogenaamde 'klimaatcrisis', 'stikstofcrisis', 'gezondheidscrisis' (door covid). Als je je wat meer informeert m.b.t. deze zaken kom je erachter dat er niet zo gek veel (meestal niks) aan de hand is. Maar problemen en crises hebben voordelen voor regeringen, overheden, organisaties, bedrijven, ea. Klimaatcrisis - producenten van windmolens en zonnepanelen (productie verre van 'groen'), gezondheidscrisis - pharmaceutische industrie (sportscholen dicht, McDonalds open).


  WAARHEID; WAT MEDIA EN OVERHEDEN U MELDEN IS WAAR ?

  Niet alles wat gemeld wordt door regering, overheden, media is waarheid. Ook niet (persé) als het om experts gaat. Wordt datgene wel goed onderbouwd met feiten, wetenschap ? Wetenschap wil zeggen dat iets beweerd wordt en dat andere wetenschappers dit kunnen toetsen op waarheid. Roepen dat er sprake is van een gevaarlijk virus / pandemie is dus geen wetenschap voordat het is aangetoond en ook getoetst. Bij covid was van dat laatste geen sprake. Allemaal suggestie zonder toetsen die bewezen dat er een virus was, dat dat virus ziek maakte, dat dat virus van mens naar mens overging en vervolgens ziek maakte. Dus veel (enorm schadelijke) maatregelen op basis van veronderstellingen.


  Andere inzichten belachelijk gemaakt

  Interessant is dat de gevestigde media, zelfs politici, graag het woord 'complottheorie' gebruikt om andere meningen/feiten belachelijk te maken. Vaak wordt dit verder niet onderbouwd. Soortgelijke opmerkingen zijn 'klimaatontkenners', 'antisemitisme', 'wappies', 'kwakzalvers', 'virusontkenners', 'antivaxxers', 'extreem rechts', ea. Niet ingaan op de inhoud of de insteek, geen genuanceerde discussie aangaan. Maar zoals HIER kan een 'complottheorist' gewoon de waarheid spreken, de waarheid die de gevestigde media (met politiek en multinationals) graag uit het publieke domein houden. Wetenschappelijk onderzoek wordt vaak later weer weerlegt o.b.v. nieuw onderzoek, dus hoe waar is dat ? Tevens geldt hier meestal: wie betaalt die bepaalt. Vandaar dat tijdens de zogenaamde (!) covid-pandemie alleen een vaccin (experimenteel) de oplossing kon zijn. De regering diende duidelijk niet de burgers, maar de pharmaceutische industrie. Natuurlijk dient dat het einde van een regering te zijn in een echte democratie. Maar velen zitten gewoon weer in de nieuwe regering.


  ECHTE DEMOCRATIE - we zijn er nog ver van verwijderd

  Zonder openheid en waarheid vanuit de overheid is er geen democratie. De 'bazen' van het land, de burgers, moeten immers precies weten wat er gaande is in de regering, bij de overheid. Ook weer m.b.t. de volgende verkiezingen. Staatsgeheimen zijn dus uit den boze. Zie ook het achterhouden van informatie m.b.t. de besluitvorming tijdens de covid-periode. Via speciale verzoeken moet die informatie opgevraagd worden. En dan nog kunnen dingen onleesbaar zijn gemaakt.


  Achter gesloten deuren

  Onlangs hadden we nog de formatiebesprekingen buiten het beeld van de burgers. Dit gaat toch om een te vormen volksvertegenwoordiging ? Waarom zijn politici bang dit soort gesprekken in het openbaar te voeren ? De burgers moeten weten wie wat zegt om zo te kunnen bepalen op wie zijn een volgend keer zullen stemmen. En dan kun je van alles roepen naar de media over wat er allemaal gaande is bij die besprekingen, maar dat is totaal niet te controleren. Ze kunnen van alles bespreken, of wellicht helemaal niks. We weten het niet. Ze kunnen opkomen voor de burgers, maar ook de agenda van hogerhand omplementeren. Het lijkt meer op het laatste.


  TIJD VOOR VOLKSVERTEGENWOORDIGING

  Tijd om te doorzien dat de huidige regering niet de Nederlandse burgers dient, dat de besteding van het belastinggeld niet de Nederlandse burgers dient. En ook dat dat de internationale instellingen als VN, WHO, EU ook niet de belangen van de mensen (lijkten te) vertegenwoordigen. Oorlogen, armoede, corruptie, het is aan de orde van de dag. En zij die zijn aangesteld om dit te voorkomen en/of op te lossen, lijken de oorzaak te zijn.


  ALERT ZIJN OP BEHOUDEN VRIJHEID

  En nu willen deze organisaties (VN met Agenda 2030 en WHO met een Pandemieverdrag) nog meer een stempel op ons leven drukken om de zaken die ze veroorzaken op te lossen. Een ontwikkeling waar burgers alert op moeten zijn, daar het hun de vrijheid en de financiële middelen kan ontnemen.


  M. Boor - februari 2020 (aangepast mei 2024)


  REFERENTIES: