Inleiding

INLEIDING

Waarom deze website ?

Veel van de problemen zouden vrij simpel voorkomen kunnen zijn. Hoe ? Nou, door zaken die deze problemen veroorzaken gewoon niet toe te staan. Dit dient te gebeuren door overheden die zich moeten houden aan plichten die ze hebben om de grondrechten van de burgers te waarborgen.


Dan zou er dus geen fatbike op fietspaden zijn in verband met snelheidsverschillen. Geen motor die enorm veel lawaai maakt in verband met de overlast. Die sta je simpelweg niet toe, waarmee je problemen voorkomt. Maar toch worden ze toegelaten, met de verwachte gevolgen die dan weer aangepakt moeten worden (maar heel lang duurt en vele trajecten e.a. kent).


Door het toestaan van bepaalde dingen zitten we ook met de volgende problemen:

 • zeeën vol met (micro)plastic;
 • luchtverontreiniging (en dus aandoeningen die daardoor worden veroorzaakt , denk hierbij ook aan de invloed van luchtverontreiniging bij 'Covid' ;
 • oorlogen (en dus problemen die daaruit voortkomen als vluchtelingen, hongersnood, kindersterfte, immigratie, e.a.);
 • lawaai (en aandoeningen die daardoor worden veroorzaakt);
 • een tekort aan leraren;
 • mensen die in de problemen komen dankzij de belastingdienst en ook nog hun kinderen afgepakt zien worden;
 • een tekort aan IC-bedden en personeel;
 • etc.

  Waarheid ; wat de media u brengen en natuurlijk ook wat uw overheid zegt (en ook niet zegt).

  • Geen feiten (=theorie) ; dan kan het waar zijn, maar ook niet;
  • Dit is dus onafhankelijk van wie het nieuws brengt ; of 't nu een youtuber is, de nieuwslezer van het NOS-journaal, mijn persoontje of iemand van de Volkskrant;
  • Zonder openheid en waarheid vanuit de overheid is er geen democratie. De 'bazen' van het land, de burgers, moeten immers precies weten wat er gaande is in de regering, bij de overheid. Ook weer m.b.t. de volgende verkiezingen. Staatsgeheimen zijn dus uit den boze. Zie ook het achterhouden van informatie m.b.t. de besluitvorming tijdens de covid-periode. Via speciale verzoeken moet die informatie opgevraagd worden. En dan nog kunnen dingen onleesbaar zijn gemaakt. 

   NB: Interessant is dat de gevestigde media, zelfs politici, graag het woord 'complottheorie' gebruikt om andere meningen/feiten belachelijk te maken. Maar zoals HIER kan een 'complottheorist' dus ook gewoon de waarheid spreken, de waarheid die de gevestigde media (met politiek en multinationals) graag uit het publieke domein houden. Wetenschappelijk onderzoek wordt vaak later weer weerlegt o.b.v. nieuw onderzoek, dus hoe waar is dat ? Tevens geldt hier meestal: wie betaalt die bepaalt. Vandaar dat tijdens de zogenaamde (!) covid-pandemie alleen een vaccin (experimenteel) de oplossing kon zijn. Over veilig en gezond gesproken. De regering diende duidelijk niet de burgers, maar de pharmaceutische industrie. Natuurlijk dient dat het einde van een regering te zijn in een echte democratie.


  Waar voor uw geld

  Wat de burgers betalen moet ook weer zo'n beetje ten goede komen aan diezelfde burgers. Dit is meestal in de vorm van een publieke sector (daar waar marktwerking ongewenst of niet mogelijk is). De overheid moet haar burgers (de bazen in een democratie) dienen. Dit is vaak gekoppeld aan grondrechten ; recht op onderwijs, recht op een passende woning, etc. Zo hebben we (blijkbaar) een tekort aan leraren, maar tegelijkertijd gooien we duizenden bommen op Irak (waarvan ook een paar, of meer, missers). Op de zorg wordt bezuinigd en ondertussen gaan er honderden miljoenen naar de ontwikkeling van een onnodig vaccin voor het Covid-19 virus (er zijn heel veel stammen dus voor welke stam ga je vaccineren ?, het is niet zo dodelijk als gemeld, het kan nooit veilig zijn, ...). Willen we daar ons geld aan uitgeven ?


  Waarom deze site / persoonlijke drijfveer

  Als je de problemen voorkomt, dan is de wereld een heel stuk mooier, veiliger, welvarender, gezonder, etc. Dus als politici niet meer ten nadele van grote aantallen mensen produkten toelaten, oorlogen voeren, e.a. dan zou je de problemen die we nu proberen op te lossen niet eens hebben. Dan staan inderdaad bijvoorbeeld de volksgezondheid , vrede , de 'gezondheid' van moeder aarde op nr. 1 , en daarmee dus het welzijn van de mensen. Ook in die wereld kunnen multinationals winsten maken, maar niet meer ten koste van.


  De overheid is de volksvertegenwoordiging ! Dus niet de 'multinationalvertegenwoordiging'. Hoog tijd om ze daar aan te houden.


  En in deze 'corona-tijd' waren het ook de grote bedrijven die het geld vangen. De overheid zorgde niet voor voldoende zorgcapaciteit met een eerlijke beloning voor het personeel. Veilige en effectieve medicijnen werden tegengewerkt of zelfs verboden met alle gevolgen van dien. Wel werd er gestreefd naar het massaal testen van mensen met een test die geen diagnose kan stellen en zeer gevaarlijk was, of naar het toedienen van een vaccin/gen-therapie waarvan de (bij)werkingen nog uiterst onzeker waren en de kosten astronomisch hoog. Hiervan plukten de pharmaceutische- en de techindustrie de meeste vruchten. Weg miljarden die oh zoveel beter besteed hadden kunnen worden ten bate van het Nederlandse volk, de Nederlands bedrijven.


  Nu stromen de miljoenen/miljarden naar wapens voor Oekraïne. Geen zicht op waar dat geld belandt. Het land stond immers bekend, voordat de oorlog begon, als het corrupste land ter wereld. Zou dat opeens niet meer het geval zijn ?


  Al deze gebeurtenissen hebben één gemene deler: er gaat heel veel geld van de belastingbetalers naar multinationals. Pharmaceutische-, Tech- en wapenindustrie. En in Nederland vallen de bedrijven met bosjes tegelijk om. Zo goed gaat het niet (meer) met Nederland. Ook logisch als zoveel geld wegvloeit.


  Tijd om het geld daar te besteden waarvoor het bedoeld is; de Nederlandse publieke sector.


  M. Boor - februari 2020.