Inleiding

INLEIDING

Waarom deze website ?

WAAROM DEZE WEBSITE

Regering en gemeenten zouden de burgers moeten dienen met het geld dat zij van die burgers ontvangen. Tevens dienen ze volledig (!) te informeren over alles (noodzaak voor een democratie). Dit geldt ook voor organisaties als de V.N. en de EU, die gefinancierd worden van ons geld via de regering.


De hoofdtaak van de journalistiek is het controleren van de wetgevende- en uitvoerende macht. Wat doen ze voor u (met uw geld) ? Wordt dit ook naar de burgers gecommuniceerd. Dit is noodzaak in een democratie. U moet immers de juiste keuze kunnen maken bij de verkiezingen. Als u niet de juiste informatie krijgt kunt u die keuze niet maken. Een cruciale rol dus voor de journalistiek en media. Als zijn niet onafhankelijk en objectief rapporteren is de democratie om zeep.

  WAAR VOOR UW GELD - WAAR GAAN DE CENTJES VAN DE BURGERS NAARTOE ?

  Wat de burgers betalen moet ook weer zo'n beetje ten goede komen aan diezelfde burgers. Dit is meestal in de vorm van een publieke sector (daar waar marktwerking ongewenst of niet mogelijk is). De overheid moet haar burgers (de bazen in een democratie) dienen. Dit is vaak gekoppeld aan grondrechten ; recht op goed onderwijs, recht op een passende woning, zorg, politie, defensie,  etc.

  Echter hebben we (blijkbaar) een tekort aan leraren, maar tegelijkertijd gooien we duizenden bommen op Irak (waarvan ook een paar, of meer, missers). Op de zorg wordt bezuinigd ook IC-bedden verdwijnen. En als er dan (zogenaamd) een virus langskomt waardoor de zorg overspoeld dreigt te raken zijn de oplossingen een vernietigende lockdown en experimentele injecties die onze samenleving honderden miljoenen / miljarden kosten. 

  WAARHEID; WAT MEDIA EN OVERHEDEN U MELDEN IS WAAR ?

  Niet alles wat gemeld wordt door regering, overheden, media is waarheid. Ook niet (persé) als het om experts gaat. Wordt datgene wel goed onderbouwd met feiten, wetenschap ? Wetenschap wil zeggen dat iets beweerd wordt en dat andere wetenschappers dit kunnen toetsen op waarheid. Roepen dat er sprake is van een gevaarlijk virus / pandemie is dus geen wetenschap voordat het is aangetoond en ook getoetst. Roepen dat 't klimaat verandert door de toename van de CO2 (uitstoot), terwijl er geen consensus is binnen de wetenschap (en dus geen keiharde bewijzen), is dus geen wetenschap. Hoeveel wetenschappers het ook roepen. 


  Andere inzichten belachelijk gemaakt

  Interessant is dat de gevestigde media, zelfs politici, graag het woord 'complottheorie' gebruikt om andere meningen/feiten belachelijk te maken. Vaak wordt dit verder niet onderbouwd. Soortgelijke opmerkingen zijn 'klimaatontkenners', 'antisemitisme', 'wappies', 'kwakzalvers', 'virusontkenners', 'antivaxxers', 'extreem rechts', ea. Niet ingaan op de inhoud of de insteek, geen genuanceerde discussie aangaan. Maar zoals HIER kan een 'complottheorist' gewoon de waarheid spreken, de waarheid die de gevestigde media (met politiek en multinationals) graag uit het publieke domein houden. Wetenschappelijk onderzoek wordt vaak later weer weerlegt o.b.v. nieuw onderzoek, dus hoe waar is dat ? Tevens geldt hier meestal: wie betaalt die bepaalt. Vandaar dat tijdens de zogenaamde (!) covid-pandemie alleen een vaccin (experimenteel) de oplossing kon zijn. De regering diende duidelijk niet de burgers, maar de pharmaceutische industrie. Ook alle grote bedrijven profiteerden, die mochten namelijk open blijven terwijl kleinere winkels/onderdemers de deuren moesten sluiten.


  ECHTE DEMOCRATIE - we zijn er nog ver van verwijderd

  Zonder openheid en waarheid vanuit de overheid is er geen democratie. De 'bazen' van het land, de burgers, moeten immers precies weten wat er gaande is in de regering, bij de overheid. Staatsgeheimen zijn dus uit den boze. Zie ook het achterhouden van informatie m.b.t. de besluitvorming tijdens de covid-periode. Via speciale verzoeken moet die informatie opgevraagd worden. En dan nog kunnen dingen onleesbaar zijn gemaakt. Dit zou simpelweg niet mogen. De burgers zijn de baas en zouden alles in moeten kunnen zien. De overheid wil inmiddels ook van u alles weten. U heeft toch niks te verbergen ? U heeft wel recht op privacy. De overheid niet !


  Achter gesloten deuren

  Onlangs hadden we nog de formatiebesprekingen. Alles geschiedde buiten het beeld van de burgers. En dat krijgen we via media te horen wat er allemaal besproken wordt. Er van uitgaande dat ze de waarheid vertellen, waarom niet gewoon camera's en microfoons in de zaal ? De burgers dienen te weten wie wat precies zegt, in welke context, etc. Dit gaat toch om een te vormen volksvertegenwoordiging ? Waarom zijn politici bang dit soort gesprekken in het openbaar te voeren ? Ze kunnen van alles bespreken, of wellicht helemaal niks. We weten het niet. Ze kunnen opkomen voor de burgers, maar ook de agenda van hogerhand implementeren. Alles is dan mogelijk. 


  TIJD VOOR VOLKSVERTEGENWOORDIGING

  Er zijn veel tekenen dat de regeringen en gemeenten niet de Nederlandse burgers dienen, dat de besteding van het belastinggeld niet de Nederlandse burgers dient. Ook lijken internationale instellingen als VN, WHO, EU ook niet de belangen van de mensen (lijkten te) vertegenwoordigen. Oorlogen, armoede, corruptie, het is aan de orde van de dag. En zij die zijn aangesteld om dit te voorkomen en/of op te lossen, lijken de oorzaak te zijn. Vervolgens dienen zij zich weer aan om die problemen op te lossen.


  ALERT ZIJN OP BEHOUDEN VRIJHEID

  Internationale organisaties (VN met Agenda 2030 en WHO met een Pandemieverdrag) willen nog meer macht om de problemen die ze veroorzaken op te lossen. Een ontwikkeling waar burgers alert op moeten zijn, daar het hun de vrijheid en de financiële middelen kan ontnemen. Dit is precies wat er tijdens de 'coronatijd' plaatsvond. Laat dit geen vervolg krijgen. Er zijn daar het Handvest van de Verenigde Naties, Het verdrag voor de Rechten van de Mens, het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Genoeg om van deze wereld een vredige, eerlijke, rijke, gelijkwaardige te maken. Meer macht hebben ze niet nodig. Immers geld ook hier; de macht dient bij de burgers te liggen. Deze organisaties dienen die burgers te dienen, niet te bevelen.


  M. Boor - februari 2020 (aangepast mei 2024)