Hahn en vaccins

ENTHOUSIASME VOOR EEN EXPERIMENTEEL VACCIN

Hoewel het 'vaccin' experimenteel is én nog in testfase is, zijn veel journalisten en schrijvers reuze enthousiast. Waar is de kritische kijk gebleven die deze mensen normaliter dienen te hebben ?


Hans Hahn van Elsevier Weekblad heeft het zelfs over 'succesvolle' vaccins. Hoe bizar is dat ? De werking is nog onduidelijk (CBD) de bijwerkingen op zelfs korte termijn zijn onbekend. Dus het is ook totaal onzeker wat er op de lange termijn in de lichamen van de gevaccineerden kan gaan plaatsvinden.

Waarom succesvol ?

De heer Hahn vindt de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna succesvol om de volgende redenen :

 1. ze zijn in relatief korte tijd ontwikkeld terwijl de wereld erom zit te springen, dat is een enorme prestatie van de beide bedrijven;
 2. de belangrijkste tests (fase 3 met tienduizenden proefpersonen) zijn afgerond. Uiteraard gaan de tests daarna verder;
 3. de effectiviteit (90 à 95 procent) is veel hoger dan we gewend zijn van andere vaccins (griepvaccins zijn circa 60 procent effectief);
 4. de eerste rapportages over bijwerkingen na het vaccineren van honderdduizenden mensen laten weinig ernstige problemen zien.


Eerst mijn reactie hierop :

 1. een ontwikkeling in korte tijd zegt niks over de kwaliteit van het 'vaccin', dus of dat een enorme prestatie is moet nog maar blijken. Tevens stelt hij dat de wereld er om zit te springen. Dat is onjuist. De overheden en media brengen dat verhaal al 10 maanden. De WHO heeft al maanden terug gesteld dat het virus niet veel gevaarlijker is dan een griep , er is medicatie (tegengewerkt en verboden door overheden van diverse landen) , het virus muteert en verzwakt (vandaar dat men nu bang maakt met 'besmettelijk' , maar dat is alleen een probleem als het virus gevaarlijk is).
 2. Inderdaad , de tests gaan verder. Met andere woorden : als u de injectie neemt dan doet u mee aan het testen van deze 'vaccins'.
 3. De effectiviteit is een rekentruck van de pharmaceutische industrie. Kort gezegd is er hierbij maar een deel van de testgroep meegerekend. Ook kan ik hierbij zeggen dat er heel weinig mensen met corona zijn getest , die waren niet voorhanden (zegt genoeg). De griepvaccins zijn niet 60 % effectief, eerder 1 %.
 4. M.b.t bijwerkingen gaat 't over 'eerste rapportages'. Niet meer dan dat, want het is amper getest. Dus zelfs de korte termijneffecten zijn uiterst onzeker, laat staan de effecten op lange(re) termijn. En 'weinig ernstige problemen' wil niet zeggen dat er geen problemen zijn. Die zijn er wel degelijk.


Toelichting

Vervolgens schrijft de heer Hahn : "Uiteraard zijn er nuances. Werkt het bij de meest kwetsbaren net zo goed als bij gezonde veertigers? Dat moet nog blijken. Kunnen er op langere termijn nog onvermoede effecten optreden? Onwaarschijnlijk, maar niet uitgesloten. Kan het virus ontsnappen aan het vaccin? Ook hier: onwaarschijnlijk, maar niet uitgesloten. En ik ben het met u eens dat afhankelijk van het tempo van vaccineren sommige maatregelen nog lang nodig zullen zijn."


 • Werkt 't bij de kwetsbaren net zo goed als bij gezonde veertigers ? Ja, u leest het goed. De testen zijn voornamelijk op jonge gezonde mensen uitgevoerd. En wij maar denken dat het om de kwetsbaren in de samenleving gaat. Verkeerd gedacht dus.

 • Dan zegt de heer Hahn dat het onwaarschijnlijk is dat er op langere termijn nog onvermoede effecten optreden. Hoe komt hij daarbij ? Daarom duurt de ontwikkeling van (redelijk) veilige vaccins zo'n 10 jaar. Om die effecten te kunnen onderzoeken.


 • Dan stelt hij dat het onwaarschijnlijk is dat het virus kan ontsnappen aan het vaccin. Geen idee of dat nog een onderbouwing heeft. Zoals gezegd zijn de vaccins nog in hun testfase. Het CBD stelt dat er nog niks over te zeggen is omdat de (test)gegevens ontbreken.


 • Vervolgens stelt hij ook dat diverse maatregelen (overigens alle bewezen niet-effectief) in werking moeten blijven. Ik had dat naar voren gebracht, omdat de overheid dat had medegedeeld. Het is immers bewezen dat alle maatregelen niet-effectief zijn m.b.t. virussen en de verspreiding ervan. Maar blijkbaar is de heer Hahn van mening dat ze we wat doen, zegt ook wat. Vervolgens laat hij de duur van de maatregelen afhangen van het vaccinatietempo. Dat is raar, want de werking van de vaccins zijn nog onzeker. En dus kun je niet zeggen dat snelle vaccinatie leidt tot een snellere afschaffing van (niet werkende) maatregelen.


En dus concludeert de heer Hahn het volgende : "Maar alles bij elkaar vind ik de term succesvol voor deze vaccins toch op zijn plek."


Mijn conclusie

Ik denk dat de media en mensen die daar werkzaam zijn zonder (sterke) argumenten de vaccins prijzen. Dit doet vermoeden dat er een verdienmodel achter zit. Een andere reden kan ik niet bedenken. De journalistiek dient een kritische houding in te nemen richting dit soort zaken en meningen goed te onderbouwen om de burgers / lezers van dienst te zijn.


Vaccins zijn niet zomaar iets. Zeker experimentele vaccins niet. En ook zeker niet als ze voor een virus zijn waarvoor de angst door dezelfde media is aangewakkerd. Dit terwijl de WHO al maanden terug heeft gecommuniceerd dat we met een virus te maken hebben vergelijkbaar met de griep.


De maatregelen in Nederland zijn ook niet genomen omdat we met een gevaarlijk virus van doen hebben. De ziekenhuiscapaciteit, met name de IC, staat onder druk. In andere artikelen leg ik al uit dat aangedragen oplossingen zijn geweigerd, verboden , tegengewerkt door de regering. Dit wijst op het bewust in stand houden van de situatie en dus ook de maatregelen. Met het aandragen van vaccineren als enige optie (grote leugen) lijkt vaccineren het doel. Dit is overigens al diverse malen gezegd door de heren Rutte en De Jonge. En gezien de belangen lijkt het doel de middelen te heiligen. Dus de enorme schade op de gebieden van gezondheid , economie , ea om maar te kunnen vaccineren met een experimenteel goedje.


De belangen zijn blijkbaar groot.


Marcel Boor , 29 januari 2021.


Links :