Alles over Corona

ALLES OVER CORONA

alle zaken op 'n rij met links naar wat specialisten vinden

Doe zelf onderzoek en check eventueel de bijgevoegde links. Zelfs op 't hoogste niveau zijn ze er nog niet uit wat virussen precies zijn.


WAT IS EEN VIRUS ?

Na maanden volgen van media , specialisten kom ik tot drie opties (wellicht deels overlappend) :

 1. Iets dat je lichaam binnen kan dringen en je ziek kan maken;
 2. Een mechanisme van je lichaam om te ontgiften (m.a.w. je creëert virus zelf en krijgt deze niet van een ander);
 3. Een mechanisme om organismen te voorzien van een genetische update (Je krijgt virussen binnen en 'gebruikt' ze en je creéert ook weer virussen en stoot ze uit. Het is een soort interactie tussen alles dat leeft.)


BESTAAT 'HET CORONAVIRUS' ?

Wellicht een vreemde vraag. Echter is het virus nog steeds niet geïsoleerd. Dus er is nog niet aangetoond dat het virus bestaat en dat dit virus eventueel de symptomen veroorzaakt. Dit is ook van invloed op het testen ;  immers , als je niet weet hoe iets is opgebouwd hoe kun je er dan naar zoeken ?


IS HET CORONAVIRUS-2019 NOG WEL AANWEZIG ?

Gezien de curve was het in mei / juni gedaan met het virus. Oorzaken hiervoor zijn (groeps)immuniteit en ook mutatie van het virus (mutatie zorgt vrijwel altijd voor een minder gevaarlijk virus). Onlangs zei staatsecretaris voor de Volksgezondheid, mw Marion Koopmans, dat het virus van juni/juli weg was, maar dat er andere virussen voor in de plaats gekomen waren. Deze waren meegenomen uit de vakantiegebieden. De vraag is dus of we nog met covid19 te maken hebben bij de zieke mensen, dat was een virus van maart - juni. Peter Borger hoor ik in een interview zeggen dat er inmiddels al zo'n 10.000 stammen zijn van hét coronavirus. En die muteren maar door. Dit, tezamen met de uitspraak van staatssecretaris Koopmans, zegt dat het virus weg is én dat ook een vaccin nooit de oplossing kan zijn. Want voor welke stam ga je het vaccin maken ? Die stam zal al niet meer bestaan als het vaccin klaar is (normaal 5-10 jaar en geen één jaar). Dus al het nieuws e.a. over 'het vaccin' kun je in principe negeren. Onzin ; niet nodig en te laat.


MAATREGELEN OM DRUK OP IC'S TE VERMINDEREN , dus NIET (!!) om verspreiding te stoppen/remmen


 • (intelligente) lock down :
  Onderzoeken hebben aangetoond dat de mate van lock down vrijwel geen invloed had over het verloop van de verspreiding van het virus en de mortaliteit. Met andere woorden; een virus gaat toch wel door de samenleving en een groep zieke/zwakke/kwetsbare mensen wordt (ernstig) ziek en een deel van die mensen overlijdt. Interessant is dat in diverse landen er een piek in zieken en doden was zo'n 10 dagen na het instellen van een lock down. Veel landen met een harde lock down hadden percentueel gezien het meeste aantal doden door het virus.
  Tevens wordt dit middel afgeraden vanuit de WHO vanwege de enorme schade die het aanricht , en daarmee enorme aantallen slachtoffers. Met andere woorden, het middel is erger dan de kwaal.

 • mondkapjes :
  De mondkapjes zijn in Nederland ingevoerd bij het openbaar vervoer. De gedachte was dat bij meer drukte de 1,5 mtr niet meer gehandhaafd zou kunnen worden. Met andere woorden, mondkapjes in plaats van de 1,5 mtr. Dit was/is dan vanuit de gedachte dat een virus zich verspreidt via 'grote' druppels. De meeste onderzoeken laten echter zien dat virussen zich vooral door de lucht als aerosolen verplaatsen.
  Echter blijft de invoering zeer vreemd; Pedro Peters van OV-NL stelde indertijd dat het RIVM leidend was. En het RIVM heeft altijd gezegd dat mondkapjes (vrijwel) geen functie hebben; wetenschappelijke onderbouwing kunnen ze niet vinden.Vragen m.b.t. wat er wel achter de invoering werden genegeerd. Wellicht had het (net als de projecten in Amsterdam en Rotterdam) met gedragsverandering te maken (en dus niet met het tegengaan van verspreiding van het virus).

  Ministers hebben al verklaard dat ze niet helpen tegen virussen:
  - Minister President Rutte (LINK);
  - Minister De Jonge (LINK);
  - het RIVM / Van Dissel (LINK);
  - Fauci (de Van Dissel in de V.S.) en de ... (LINK).
  Dat sommige van deze mensen hun mening herzien hebben geeft te denken. Doen ze dit op wetenschappelijke gronden (die het RIVM niet kan vinden) ?


  In de steden Amsterdam en Rotterdam was het doel van de mondkapjesplicht om te kijken of het een gedragsverandering zou bewerkstelligen. Niet om verspreiding van het virus te belemmeren. (LINK)

  Bijgevoegd een interview met mensen (V.S.) die mensen, zgn OSHA-specialisten, adviseren hoe veilig te werken in hun werkomgeving. Deze mensen adviseren ook artsen en ander medisch personeel wat te dragen en wanneer om zichzelf en andere te beschermen. Zij stellen dat het dragen van mondkapjes door burgers in het algemeen schadelijk is en gevaarlijk kan zijn. Elk mondkapje is anders , elk persoon is anders , elke situatie is anders ; of een mondkapje gewenst of nodig is én veilig is voor de drager dient eerst getest te worden voordat het geïmplementeerd wordt. (LINK)

 • 1,5 meter afstand :
  De WHO heeft het over 1 meter , Zweden doet 0,75 meter (normaal dus). Zweden heeft de minste restricties opgelegd en de beste resultaten. Tevens zal Zweden veel minder schade en neveneffecten ervaren. Deze afstand heeft te maken met het mogelijk verspreiden van een virus via druppeltjes die bij het praten, schreeuwen, zingen (in mindere mate), fluisteren via de mond vrijkomen. Daarom dus de mondkapjes als die 1,5 mtr niet gehandhaafd kan worden (zie OV). Echter is er geen concensus dat virussen zich op die manier verspreiden. De meeste specialisten stellen dat virussen zich door de lucht verspreiden, zgn aerosolen. En dan hebben afstand en mondkapjes (vrijwel) geen functie. Het feit dat er gewoon weer gevlogen wordt met volle toestellen zegt eigenlijk al genoeg. Maar ook reizen in een goed gevulde auto is geen probleem. Met afstand buiten zijn met een groep is dan weer verboden. Enfin, genoeg voorbeelden die duidelijk maken dat afstand (en mondkapjes) vrij nutteloos zijn.

 • handen desinfecteren :
  Uiteraard zeer slecht voor de handen. Tevens is het extreem schoonhouden van zaken slecht voor het immuunsysteem. En een slecht immuunsysteem is juist de reden dat mensen problemen hebben met bepaalde virussen. De gebruikte chemicaliën zijn veelal giftig voor de mens en kunnen door de huid binnendringen. Enige jaren terug nog streng afgeraden door de Gezondheidsraad. Niet doen dus. Virussen kunnen ook op beschermde kleding zitten. Maar ook hier geldt dat virussen zich dus vooral via aerosolen verspreiden.
OPLOSSINGEN / terug naar normaal :


 • (groeps)immuniteit :
  Wel is het zo dat er heel veel coronavirussen zijn die jaarlijks weer 'langskomen' aan het einde van de griepperiode. Hierdoor hebben heel veel mensen al een mate van immuniteit, omdat onze T-cellen die deel uitmaken van onze verdediging coronavirussen herkennen. Deze mensen ontwikkelen geen antistoffen tegen het virus, de eerste verdediging is al voldoende. Mensen die ziek(jes) worden zullen ook herkenning / anti-lichamen ontwikkelen.

  Hoewel de heer Rutte in zijn eerste toespraak aangaf dat we 'vanzelf' naar groepsimmuniteit zouden toegaan (normaal), ontkende hij dat later keihard. Na toespraak twee waren de doelen immers een 'nieuw normaal' en vaccineren. En voor dat laatste kun je natuurlijk geen groepsimmuniteit gebruiken.

 • medicatie :
  Al vele maanden is bekend dat Hydroxy Chloroquine in het beginstadium van de ziekte een beslissende rol kan spelen. Tezamen ingenomen met Zink(orotaat) en een ontstekingsremmer heeft het vele mensen uit de ziekenhuizen gehouden , dus ook van de IC's. Na tien mensen succesvol behandeld te hebben deelde huisarts Rob Elens zijn ervaringen via internet. Dit bericht moest hij verwijderen en hydroxy chloroquine werd verboden vanwege gevaarlijke bijwerkingen. De waarheid is echter dat het middel al zo'n 60 jaar gebruikt wordt tegen o.a. malaria. Dus echt gevaarlijk is het dus niet. Ook Minister De Jonge wist in de Tweede Kamer te melden dat het middel gevaarlijk was en alleen in een klinische situatie gebruikt mocht worden. De behandeling van huisarts Elens bestempelde hij als kwakzalverij. Inmiddels zijn er zo'n 150 studies gedaan die aangeven dat het middel een positieve werking heeft bij patiënten (LINK)

  Nog steeds hebben de Gezondheidsraad en Minister De Jonge hun uitlatingen niet hersteld. Op dit moment zijn huisartsen terughoudend met het voorschrijven van het middel. Dit vanwege het negatieve advies van de NHG (Nederlands Genootschap voor Huisartsen). Ook hier wordt gesproken van 'gevaren' waarvan we weten dat ze er niet zijn. De vragen die je hier kunt stellen zijn :
  - Is het gebruik van HCQ gezien het bovenstaande, gevaarlijker dan Covid19 ?
  - Kosten de maatregelen ons niet enorm veel geld, zieken, doden ? Is dat het gebruik van een medicijn, dat al zo'n 60 jaar is goedgekeurd en gebruikt, dat niet waard ?


  Vele specialisten concluderen dat medicatie bewust wordt ontzegd. Mensen worden onnodig ziek, komen hierdoor onnodig in het ziekenhuis terecht, zorgen onnodig voor druk op de ziekenhuisbezetting, komen onnodig aan hun einde. Tevens zijn de maatregelen, die onnoemelijk veel schade hebben veroorzaakt, het gevolg van de druk op de ziekenhuisbedden. Veel is dus de schuld van de verantwoordelijke politici en instanties; de gezondheidsraad , Minister De Jonge , Minister President Rutte , het Nederlands Genootschap voor Huisartsen (NGH) en wellicht zelfs de huisartsen die toch wel op de hoogte hadden moeten zijn. In Ierland is Dolores Cahill aan het onderzoeken of er sprake is van dood door schuld i.v.m. het negeren van HCQ door artsen. Wellicht is dat ook iets om in Nederland te gaan onderzoeken.

 • vaccinatie
  Allereerst de opmerking dat het natuurlijk uitermate vreemd was dat Minister De Jonge al wist dat vaccineren de enige oplossing was voordat er ook maar iets duidelijk was. Dat duidt op een voorbedacht plan. Inmiddels is al aangetoond dat zijn broer in dienst is bij de vaccinmaker die de Nederlandse regering heeft uitgekozen. Dat laatste is natuurlijk vreemd , wie gaat er nu al kiezen voor een vaccin voordat die gemaakt is. Vertrouwen ? Voorbedachte rade ?

  Wat is er vreemd aan het streven naar vaccineren om deze pandemie te beëindigen ?
  - Voor dit soort virussen (RNA-virus) is er nog nooit succesvol een vaccin ontwikkeld ;
  - Normaal neemt het ontwikkelen en testen van een vaccin ongeveer 10 jaar in beslag. Nu zou het dan in een jaar kunnen ?
  - Gezien de normale ontwikkelingsduur is het logisch dat er nog nooit een vaccin is ontwikkeld voor een dergelijk corona-virus. Immers muteren dit soort virussen heel snel. Het virus is niet meer als het vaccin gereed is. Daarom is de griepprik ook een gok en vrijwel niet effectief.

VERGRIJZING

Inmiddels begint duidelijk te worden dat het coronavirus-2019 lang niet het dodelijke virus is dat het volgens de voorspellingen zou zjin. Wellicht iets vervelender dan een fikse griep statistisch gezien. Voor Nederland zijn ook de volgende zaken van belang :

 • 2018-2019 was een mild griepseizoen, dus minder ouderen overleden dan normaal
 • 2019-2020 was een mild griepseizoen wat influenza betreft, slechts 400 doden i.p.v. normaal zo'n 6.500 doden
 • daardoor kon corona (normaal onderdeel van de griep) ook zoveel slachtoffers maken.

Tevens zullen er jaarlijk meer griepdoden gaan vallen i.v.m. vergrijzing. Dit zal ook gelden voor o.a. hart- en vaatziekten en kanker. Gezien dit gegeven is het uitermate vreemd dat de overheid de zorg heeft afgeschaald. Zij hebben geweten dat de toestroom in de winter met het jaar zal gaan toenemen. Hiermee is dus bewust een schaarste gecreëerd waardoor ze nu maatregelen kunnen nemen die de samenleving op veel vlakken enorme schade toebrengt.


LUCHTVERONTREINIGING ; gif is de ziekmaker

In vrijwel alle gebieden waar de corona-uitbraak zorgde voor veel slachtoffers, was de luchtkwaliteit erbarmelijk. Met Wuhan op de 1e plaats. Maar ook Noord-Italië, Zuid Korea, New York, steden in Iran en ook Brabant (plus carnaval). Dus de longen van de mensen aldaar waren al aardig geïrriteerd.
DE WINNAARS , DE DOELEN

Uiteraard zijn er ook winnnaars , anders zou de overheid dit natuurlijk niet zo organiseren. De geldstromen verklaren vaak veel. Miljardairs , pharmaceutische industrie (testen en wellicht straks vaccins) , grote online winkelketens , drive through restaurants , ... spinnen garen. De kleine bedrijven , middenstand , ZZP'ers en werknemers zijn de verliezers. Toeval ?


Vanaf toespraak twee waren de doelen een 'nieuw normaal' en vaccineren. En dat voor een virus dat inmiddels in duizenden stammen is gemuteerd en daarmee veel zwakker is geworden. De angst en maatregelen worden in stand gehouden door een test die zodanig gebruikt wordt dat vrijwel iedereen positief kan testen. Vandaar dat ook het aantal zieken en mensen dat overlijd niet in verhouding staan tot die hoeveelheid besmettingen. Er blijkt geen relatie. Het aantal ziekenhuisopnames lijkt wat hoog door de nieuwe rekenmethode ; nu ben je bij verdenking al een coronapatiënt. En als je met een gebroken been positief test , dan ook.


DE VERLIEZERS

Wat heeft u moeten missen , moeten ondergaan , ea vanwege dit coronavirus ? Uw kinderen ? Uw ouders ?


Denkt u echt dat het om ons burgers gaat ? Honderden miljoenen naar de pharmaceutische industrie en een applaus voor de zorg ? De zorg die afgeschaald is ondanks waarschuwingen van het RIVM richting Mark Rutte de afgelopen jaren en ondanks een vergrijzende bevolking.