Inhoud algemeen

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Inhoud

4 rubrieken


Artikelen m.b.t. het Corona Virus (in Rubriek 3 omdat het meer een hype is dan een gevaar.
Als de media informatief en kritisch waren geweest hadden we geen lock down gehad en zeker geen maatregelen die de hele zomer hadden voortgeduurd. Hiermee zijn de media mede verantwoordelijk voor alle economische schade en ook gezondheidsschade die door de maatregelen is veroorzaakt. Ook zijn er mensen overleden , dus we kunnen waarschijnlijk spreken van dood door schuld. Dagelijks komen er meer belastende zaken naar buiten hierover. Dat een onafhankelijke rechter zich hierover in de (nabije) toekomst zal buigen.

 • INHOUD RUBRIEK 1 - Doet overheid wat ze hoort te doen ? 
  Gezondheid - Klimaat - Milieu - Zorg - Handhaving -
 • INHOUD RUBRIEK 2 - Vertelt de overheid u wat u zou moeten weten ?
  Is de overheid open en eerlijk naar de bevolking toe ? Deze bevolking is namelijk de baas in een democratie.
 • INHOUD RUBRIEK 3 - Is het nieuws wat de media u brengt volledig en waar(heid) ?
  Nieuws is per definitie niet de waarheid. Zie ook de berichtgeving m.b.t. hét coronavirus. Mede dankzij deze berichtgeving is er economische, financiële, fysieke schade aangedaan. En het is nog steeds gaande.
 • INHOUD RUBRIEK 4 - Is ons beeld van de wereld wel juist ?
  Onze geschiedenis i
  s gebaseerd op het 'nieuws' uit het verleden. Als dat nieuws onwaar is, dan is onze geschiedenis dat ook. Denk aan de oorlogen , ruimtevaart , ea


www.waarheidvooruwgeld.nl