Noodzakelijk

Hoe NOODZAKELIJK is het ...
voor u om met de trein te reizen ?

Deze zin las ik op een electronisch mededelingenbord in het CS te Amsterdam. Schijnbaar is het heel gevaarlijk in deze tijd om met de trein te reizen. Mensen vallen bij bosjes om links en rechts , ziekte , dood , etc. Oh nee, dat valt eigenlijk best wel mee. Voor een bepaalde groep mensen natuurlijk niet, maar die worden nu zo goed als 't kan beschermd. Voor de andere mensen is het Corona Virus natuurlijk niet zo'n probleem. Ik denk dat een stukje fietsen in Amsterdam gevaarlijker is ; een ongeluk of longkanker kan zomaar gebeuren. Probleem ? Nee, niet volgens de overheid. Het Corona Virus , ja dat is wel een probleem. Waarom het Corona Virus wel een probleem is en kanker, hart- en vaatziekten, longaandoeningen, etc dat niet zijn kunt u HIER lezen. Link ook onder het artikel.

Ik ga maar niet in op hoe noodzakelijk mijn reis was. Blijft kwestie van 'wat is noodzakelijk ?'. Maar de vraag in het Amsterdam CS bracht me wel op de volgende vragen.


 • Hoe noodzakelijk was het om de scholen te sluiten ?

 • Hoe noodzakelijk was het om de bedrijven te sluiten ? Zoveel inkomensverlies, banenverlies, stress, etc.

 • Hoe noodzakelijk was het om de economie zoveel schade toe te brengen ?

 • Hoe noodzakelijk was het om mensen op te roepen om binnen te blijven (en daarmee de immuunsystemen te verslechteren) ?

 • Hoe noodzakelijk was het om al die hoge boetes uit te delen aan veelal jongeren die geen enkel risico lopen m.b.t. het virus ? Hebben politie, handhaving, BOA's echt niks beters te doen ? Al maanden racen veelal luie dikke mensen in Amsterdam zonder helm te hard rond op kankerverwekkende (Corona complicaties veroorzakende) scooters rond zonder dat er ingegrepen wordt. Willekeur ? Dienen van de lobby i.p.v. dienen van de burgers ?

 • Hoe noodzakelijk is het om tijdens een periode waarin de meest extreme maatregelen worden genomen om een virus in te dammen dat de longen aantast, de meest vervuilende voertuigen rond te laten rijden (vaak bereden door dikke mensen = kwetsbare groep door wie wij mede allemaal in een halve lock down zitten) ?

 • Hoe noodzakelijk is het om straks mensen in het openbaar vervoer te verplichten mondkapjes te dragen ? Het RIVM en het Duitse Robert Koch centrum zien meer nadelen dan voordelen. De vraag is dan waarom het toch is doorgevoerd, wie daar achter zitten en wat de reden is. Virusdeeltjes zullen, indien aanwezig, door de gehele trein worden geblazen. Mondkapjes zullen deze niet tegenhouden. Indien reizen met velen geen probleem blijkt ligt het dus NIET aan de mondkapjes.

Wellicht goed om de volgende interviews te bekijken. Denk dat u daarna aardig geïnformeerd bent over het virus, over hoe het zich verspreidt, over hoe gevaarlijk het virus eigenlijk is en voor wie, etc. Doen !


 • LINK : Interview met Dolores Cahill, fractievoorzitter van de Freedom Party in Ierland en ze heeft een achtergrond in moleculaire genetica en immunologie
 • LINK : Nederlandse longarts spreekt zicht uit.

 • LINK : Interview met Maurice de Hond over statistieken, over hoe het virus zich verspreidt, .... , over dat de overheid o.b.v. de beschikbare informatie vreemde maatregelen neemt, soms zelfs contra productief.
 • LINK : Interview met huisarts Rob Elens ; medicijnen die werken tegen ziekte door het Corona Virus verboden door gezondheidsinspectie (ja, echt waar).