2. Waarom-artikel gemotoriseerde tweewielers

Het 'Waarom ? - artikel'

(snor)scooters en brommers Amsterdam

 

Met 'Waarom ? - artikelen' wil ik laten zien dat 'gewone dingen' eigenlijk niet zo gewoon zijn. Dat bepaalde mensen, organisaties, bedrijven, e.a. heel veel mogen zonder dat er tegen wordt opgetreden. Meestal ten gunste van een relatief klein groepje mensen en ten nadele van een hele grote groep mensen.

Zoals ook in de inleiding vermeld zijn er in dit soort situaties (vrijwel) ALTIJD grote bedrijven en/of organisaties die veel baat hebben bij de situatie. Hieruit blijkt dat de politiek de belangen van deze organisaties vertegenwoordigt ten koste van algemene belangen van de burgers.


Niet voor niets is de lobby zo groot bij de EU in Brussel, in Den Haag en ook bij gemeenten. In sommige gevallen is de overheid zelf (groten)deels die organisatie (aandeelhouder), denk aan de NAM en Schiphol.

Maar m.b.t. met name (snor)scooters zijn o.a. de volgende vragen meer vragen te stellen :


Waarom is de wethouder van zorg, welzijn en sport zo bezorgd om de veiligheid van mensen die onveiligheid creëren ? En dus de veiligheid van fietsers (kinderen, ouderen, zwangeren, etc) op de tweede plek zet ?


Waarom beschermt diezelfde wethouder de veelal te dikke mensen op (snor)scooters en brommers terwijl hij ook strijd tegen obesitas (en daar belastinggeld voor gebruikt) ?


Waarom heeft de gemeente tot op de dag van vandaag nooit gewaarschuwd (met name richting zwangeren en ouders van jonge kinderen en babies) hoe schadelijk de uitlaatgassen van (snor)scooters en brommers zijn ? Zelfs niet na de mededeling in de nieuwsbrief van juli 2017 mbt de schadelijkheid van de snorscooters en het grote risico op ongelukken ?


Waarom grijpt de politie niet in als je de kennis hebt dat zeker 80 % van de snorscooters te hard over de fietspaden rijdt en zorgen voor onveiligheid en een onveilig gevoel bij ouderen en ouders met kinderen ?


Hoe kunnen deze voertuigen verzekerd zijn ?


Waarom vindt de heer Torn (VVD Amsterdam) dat hardwerkende Amsterdammers die volgens hem afhankelijk zijn van hun (snor)scooter of brommer wel andere mensen (waaronder hardwerkene mensen, kinderen, zwangeren, etc) mogen voorzien van de giftigste uitlaatgassen ? Waarom wil hij die 'noodzakelijkheid' niet toelichten ? Wellicht omdat 98 % (schatting) van de gevallen er geen sprake is van noodzaak ? Zijn er in de stad Amsterdam geen alternatieven voor de scooter of brommer ?


Waarom moesten de schadelijke tweetakt-boten wel het veld ruimen en mochten de veel meer schade aanrichtende tweetakt-scooters lekker doorrijden ?


Waarom riepen de wethouders Van der Burg en ook wethouder Litjens vele malen op tot gezond bewegen, sporten, fietsen terwijl dat in Amsterdam met de slechte luchtkwaliteit vaak helemaal niet mogelijk is ? Dit ook weer mede dankzij diezelfde wethouders. Dan moet je juist adviseren om niet te fietsen en te sporten. Waarom doen zij dat dan niet ? Wellicht omdat ze dan moeten erkennen dat hun beleid zorgt voor schade ? En waarom zijn ze gestopt met roepen dat fietsen in Amsterdam zo gezond is ?


Waarom maakt de gemeente nog steeds gebruik van (snor)scooters terwijl ze zelf beweert dat de uitlaatgassen te smerig zijn ? Dit geldt ook voor politie, de GGD en de Afdeling Controle.


Waarom vindt D66 Amsterdam dat rokers van de terrassen verbannen moeten worden, maar vindt ze het niet erg dat er zeer schadelijke uitlaatgassen van (snor)scooters en brommers die langs de terrassen rijden (of scheuren) schade aanrichten ? (Volgens mij veel schadelijker dan sigarettenrook).


Waarom mogen gemotoriseerde tweewielers wel lawaai maken, 24 uur lang, 7 dagen in de week ? Dit terwijl de gemeente meldt dat onnodig lawaai zorgt voor aantasting van de gezondheid. Is het lawaai van brommers , scooters , motoren nodig ?


Na een vraag over verkeerslawaai kreeg ik te horen via de gemeente dat dat 'stadsgeluiden' zijn.

Waarom is er dan de laatste jaren ruim 42 miljoen Euro's (belastinggeld) geïnvesteerd in Amsterdam in gevelsanering om verkeerslawaai uit de woningen te houden ?


Waarom investeert de gemeente miljoenen om de scholen fijnstofvrij te houden en moeten de meeste scholieren en studenten door een stad fietsen met ziekmakende lucht ?


Waarom kan een groot deel van die leerlingen en studenten bijdragen aan die ziekmakende lucht middels (snor)scooters ? Zou de heer Torn het noodzakelijk vinden dat deze leerlingen en studenten de scooter pakken i.p.v. dat ze fietsen (toch zo gezond ?) of het OV nemen ?


Waarom moet een coffeeshop honderden meters van een school staan, en mogen ouders met de meest kankerverwekkende (en te hard rijdende) scooters tot op het schoolplein komen (mét kinderen aan boord) ?


Waarom mogen diezelfde ouders kinderen vervoeren op snorscooters die (veel) sneller rijden dan is toegestaan ?

(Hierbij is me opgevallen dat kinderen met regelmaat het stuur overnemen).


Waarom vindt het KWF het wel erg dat er mensen sterven aan het roken van sigaretten, maar geen interesse toont als het gaat om luchtvervuiling door motorvoertuigen ?

(Lobbyen bedrijven ook bij het KWF om te zorgen niet op een negatieve manier in de schijnwerpers te komen ? Voor meer zie dit artikel.)


Waarom vindt GroenLinks Amsterdam het belangrijker dat iemand op een nieuwe scooter kan zorgen voor lawaai en ziekte dan dat de gezondheid van fietsers en het milieu gespaard worden ?


En zo zijn er vast nog veel meer ...


LEES MEER OVER WAT DE REDEN ZOU KUNNEN ZIJN EN WELKE POLITICI EEN HOOFDROL SPELEN :


LINK : FIETSEN IN AMSTERDAM IS DODELIJK.