Sick of fumes

En eens zien wie er iets tegen uitlaatgassen heeft. Dat moeten er toch genoeg zijn.


  • KWF is niet (echt) geïnteresseerd, zij leggen de focus op het (niet-)roken; blijkbaar is het niet 'best gek' dat kinderen al vanaf de bevruchting schade oplopen door uitlaatgassen, ook verdient (o.a.) de baas van deze club veel te veel geld;
  • Mevrouw Ficq geeft geen antwoord op vragen; sick of smoking (eigen keuze) moet aangevochten worden , ziek worden van uitlaatgassen is ok ? ;
  • KIKA is niet geïnteresseerd, wil alleen geld voor onderzoek; alleen genezen, niet bezig met voorkomen (wel veilden ze ooit een scooter van Isa Hoes, beetje apart vond ikzelf. Wel hip zo;n ding, maar extreem kankerverwekkende uitlaatgassen.);
  • de huisarts die een rookvrije straat wil blijkt eenzijdig geïnteresseerd in schone lucht. De aanjager is de bevlogen huisarts David Koetsier. 'Tabak blijft, terwijl we weten hoe slecht het is. Dat is van de gekke'. De meest schadelijke voertuigen zijn echter nog van harte welkom. Dus kankervrij is de straat allerminst. Blijkbaar is dat dus niet 'van de gekke'.


Naast rookvrije straat nu ook scooter- en brommervrije straat ?

(De auto heeft een andere rol, maar ook die kunnen allang een stuk schoner. Maken natuurlijk niet de hoeveelheid herrie die gemotoriseerde tweewielers produceren.)

Ik heb diverse pogingen gedaan (3 geloof ik), maar totaal geen reactie van de gemeente op gehad.

(Zijn ze ook aardig goed in trouwens, niet reageren. Maar ik ga er vanuit dat de reden daarvan is dat ze zo hard werken aan schone lucht. Dat krijg ik zo'n beetje bij elk antwoord vermeld.)


Maar kinderen, even bij deze; als jullie wellicht aan roken gaan denken hebben jullie via uitlaatgassen al flink gezondheidsschade opgelopen. Dat vond de overheid niet zo gek. Dat jullie dit even weten !

Naast 'Sick of Smoking' is het ook tijd voor 'Sick of Fumes'.

Z I E K   V A N   D E   U I T L A A T G A S S E N

WAAROM MAG DAT WEL ? Waar blijft 'bekend Nederland' ?

En dus vraag ik me af in hoeverre deze organisaties en mensen ziekten als kanker en hart- en vaatziekten willen voorkomen.

Is 'Sick of Smoking' een hype ?

Waarom mogen mensen niet ziek worden van roken (eigen keuze nog wel), maar wel van andere dingen (vaak geen eigen keuze) ?

Als ik mijn eigen leven bekijk heb ik totaal geen last meer van rokers. Alleen op de NS-perrons (waarom nog steeds ?) , op de pontjes (handhaving in Amsterdam is dramatisch slecht, bewust ?) , ... dat is het dan wel zo'n beetje.


Maar uitlaatgassen krijg ik naar binnen vrijwel zodra ik de deur uitstap. Zelfs op de fietspaden is het de laatste jaren niet meer veilig, met name dankzij de beschermende houding van de gemeenteraad naar de hardrijders en vervuilers toe dus !!


Voor meer informatie :

Amsterdam ademt, ook aan het woord dokter Van der Zee (ook voor de heer Koetsier) : LINK

Vuile lucht is schadelijk voor hersenen foetussen : LINK


Waarom mogen u en uw kinderen wel ziek worden van uitlaatgassen ?

Wie zijn verantwoordelijk ? Wie worden er beter van ?

Mogen politici beleid voeren dat zorgt voor vreselijke ziekten en vroegtijdig overlijden ? Niet volgens de grondwet.


Lees : Fietsen in Amsterdam is dodelijk ; kankerpontjes ; dubieuze rol wethouder zorg, welzijn en sport.

           e.a. zie inhoud.