1. Inleiding scooters

Inleiding brommer- en

(snor)scooterbeleid Amsterdam

Kankers, hart- en vaatziekten, versnelde veroudering, ziekgeboren babies, ...

Welke politici in Amsterdam lijken de (snor)scooters en brommers een warm hart toe te dragen ?

Waarom zouden ze dat doen ? Worden ze voor dergelijk beleid beloond ? Waarom niet streven naar veiligheid en gezondheid ? Wat is 't probleem om ziekmakers een halt toe te roepen ?

En maar verdrietig zijn als er weer iemand sterft aan kanker ... ('t zal vast wel door roken komen)


Onze overheid maakt bewust de keuze om (snor)scooters en brommers in alle vrijheid rond te laten rijden. Veiligheidsrisico's , lawaai en de meest schadelijke uitlaatgassen zijn het gevolg. Dit alles kan leiden tot kankers, hart- en vaatziekten, versnelde veroudering, ongelukken, onrust/slecht slapen waardoor ziekte, schade bij ontwikkeling foetussen, leerproblemen, luchtwegaandoeningen, etc. Ook overgewicht en obesitas overigens aan de kant van de berijders, geeft hoger risico op allerlei aandoeningen en zorgt dus voor een hogere zorgpremie.

En brommers en (snor)scooters maken geen onderscheid. Ook kinderen, (ongeboren) babies, ouderen, gehandicapten, jongeren krijgen de volle laag. Zojuist nog op 't pontje vanaf Noord; scooters worden gewoon gestart op de pont terwijl er kinderen achter staan. Overigens verbazingwekkend dat de ouders niks zeggen. Wat zou je doen als een roker de rook in je gezicht blaast ? Waarom dan de nog schadelijkere uitlaatgassen accepteren ? Zien met name ouders de risico's niet voor de gezondheid van hun kinderen ? Lees ook : 'Lieve ouders, jullie zelf én jullie kinderen worden vergiftigd !'


Maar de vraag is vooral waarom de overheid het toestaat. De overheid  is er immers om te zorgen voor een gezonde- en veilige leefomgeving en te kijken naar het algemene belang. Niet pas in 2025, maar altijd. Scooters zijn altijd al kankerverwekkend geweest, lawaaierig.

Welke politici zijn (mede) verantwoordelijk en waarom vinden zij dat kankerverwekkende, te hard rijdende, lawaaimakende voertuigen gewoon lekker moeten kunnen rondrijden in Amsterdam :

  • Allereerst de Minister van Verkeer en Waterstaat ; zij vindt scooters en brommers (het ziekmakende type dus) noodzakelijk;

  • "We kunnen het niet maken naar verse bezitters toe om de brommers/scooters te verbieden". (E. Zeeger - GroenLinks Amsterdam) Dit houdt overigens in dat zolang mensen (snor)scooters kunnen kopen GroenLinks ze toe zal staan;

  • "Brommers/scooters noodzakelijk zijn voor de hardwerkende Amsterdammers" (R. Torn - VVD Amsterdam)Zou dit een vrijbrief zijn van de heer Torn dat hardwerkende Amsterdammers (graag definitie) andere Amsterdammers mogen vergiftigen en in gevaar mogen brengen ? Bij deze meteen de opmerking dat ik betwijfel dat scooterrijders harde werkers zijn, in de meeste gevallen heb ik 't idee het tegenovergestelde waar te nemen;

  • "Mensen op brommers/scooters veilig de weg op moeten kunnen gaan waarvoor helmplicht nodig is" (E. vd Burg - VVD Amsterdam) , deze meneer die vele jaren de verantwoording had over de portefeuilles gezondheid, sport en welzijn wil vooral dat veroorzakers van ziekte en ongelukken veilig zijn. Apart gezien zijn verantwoordelijkheden. Nu inmiddels naar Den Haag (wie zou hij daar gaan vertegenwoordigen ?) en ook voorzitter bij de atletiekunie (aparte keuze van de KNAU). Enfin, over deze wethouder heb ik een artikeltje gewijd (LINK);

  • " 't wel meevalt met de algehele luchtkwaliteit in Amsterdam en dat achter een scooter staan 'vervelend is' " (C. Eenhoorn - VVD Amsterdam - D. Boomsma - CDA Amsterdam) , niet veel later meldde de gemeente Amsterdam dat achter een scooter staan zeer schadelijk voor de gezondheid is. Deze heren liegen dus gewoon. Zou dat lonen ? ;

  • De partij Amsterdam Sociaal startte zelfs een petitie om de snorscooter op de fietspaden te houden. En dan ook nog stellen dat de fiets toch wel het basisvervoersmiddel is in de stad Amsterdam. Vergassen maar ?


Al deze uitspraken hebben iets gemeen; ze zetten behoeften en veiligheid van mensen op brommers/scooters (te hard rijdend, lawaai makend, ziekmakende gassen uitstotend) vóór de behoeften, gezondheid en veiligheid van met name de fietsers (kinderen, zwangeren, etc). Linksom of rechtsom, Groen of rood of blauw, de (snor)scooters en brommers kunnen gewoon hun gang blijven gaan.


Een interessante keuze, ook omdat de groep brommer/scooterrijders veel kleiner is. Tevens kun je je afvragen of bepaalde uitspraken wel kloppen;

  • De heren Boomsma en Eenhoorn liegen; de luchtkwaliteit is al jaren slecht (onder EU-norm) en de gemeente heeft inmiddels bekend dat de uitlaatgassen uitermate schadelijk zijn (zie website gemeente en ook nieuwsbrief juli 2017).

  • En het standpunt van GroenLinks staat wel heel ver van hun gedachtegoed af. En waar is de belofte om de (snor)scooters de stad uit te werken gebleven ? Moet dat nu nog vijf jaar duren ? Waar liggen de prioriteiten van deze partij ?

  • En ook de noodzaak waar de heer Torn 't over heeft geldt niet in Amsterdam, genoeg alternatieven. Vragen hierover worden niet door hem beantwoord. M.b.t. tot die noodzakelijkheid is het opvallend dat veel scooterbezitters bij slecht weer wel een alternatief weten te vinden. Dan is zelfs 't kleedje niet meer warm genoeg. Bikkels !


En je kunt je afvragen of deze redenen wel sterk genoeg om toe te staan dat mensen (kinderen incluis) vergiftigd worden. Het lijkt mij van niet.   Al met al een vreemde houding van de overheid, zou je normaal gesproken zeggen. Maar zoals in de inleiding al gesteld, de overheid is er in eerste instantie niet voor een veilige, gezonde leefomgeving. Dus ook hier geldt weer dat grote organisaties en bedrijven gediend worden.


Dus er zou heel veel gemeenschapsgeld bespaard kunnen worden : minder kankers, hart- en vaatziekten, ea aandoeningen, minder ongelukken, minder onrust door onnodig lawaai en ook nog eens veel minder overgewicht/obesitas. Denk er nog eens aan als de zorgkosten weer eens toenemen (wederom stijging in 2019 !), of als er mensen ziek worden in uw omgeving. Hierbij kan ik nu ook melden dat het project 'snorscooters naar de rijbaan' (alleen binnen de ring en dan nog niet overal) 6,25 miljoen euro heeft gekost.


Even een sommetje ter afsluiting : 50.000 snorscooters x 100 fietsers die ze bedienen van uitlaatgassen (bij inhalen, stoplichten, terrasjes, etc) = 5 miljoen momenten. Als op deze momenten 2 x  de uitlaatgassen ingeademd worden dan kom je op 10 miljoen inhaleringen per dag (bij rustig weer ligt dit veel hoger).  Maal zoveel dagen en zoveel jaren. Als dat geen schade veroorzaakt !! Daarom denk ik dat alle focus op roken een afleiding is van andere zaken die minstens zo schadelijk zijn. Zelf denk ik dat er meer schade wordt geleden door uitlaatgassen, zeker als het om babies en kinderen gaat in de grote steden. 

NB: na veel vragen richting de partijen die maar het roken als grote schuldfactor aan bleven wijzen (Longfonds, KWF, mw Ficq, ea) is het op dat front ook erg stil geworden. De meeste gemeenten die 'rookvrij' promoten laten de fietsers (waaronder de jeugd) nog volop vergiftigen. Het gaat niet om uw gezondheid, het gaat om hun aanzien; 'kijk eens hoe goed wij bezig zijn'. Vraag ze niet waarom het zo slecht heeft kunnen worden.


Lees verder : Fietsen in Amsterdam is dodelijk (dit geldt overigens voor veel steden in Nederland, gemeenten zijn erg eensgezind als het op het ziekmaken van hun burgers aankomt).


Link : overheid moet zorgen voor schone leefomgeving .


Opmerking : Uiteraard zijn (vracht)auto's ook natuurlijk een grote bron van ziekmakende stoffen. Het kan allang schoner. De electrische auto stamt bijvoorbeeld al van voor 1900, van voor de auto op fossiele brandstoffen. Ook waterstof is volgens mij allang een optie. Jaren geleden hadden we nog de stadsbussen die erop reden. Na een geslaagde proef (in 2008 !!!) verdwenen ze. Mij idee is dat ze teveel op de tijd vooruit liepen. Eerst moet het electrisch rijden verzilverd worden, dan het waterstof. Zou het rijden op water (omzetting naar waterstof in de auto zelf) al kunnen ? Ik zou haast zeggen van wel. Maar of dat ooit op de markt zal verschijnen ...

 

HET BELEID MBT DE SCOOTERS EN BROMMERS KUN JE ZIEN ALS MODEL VOOR HET BELEID M.B.T. VEEL ANDERE ZAKEN DIE ZORGEN VOOR ZIEKTE (OOK DODELIJK) , ARMOEDE , ONRUST , MILIEUSCHADE , KLIMAATPROBLEMEN (al twijfel ik aan de CO2-oorzaak), e.a. DE OVERHEID DIENT DE GROTE BEDRIJVEN EN BANKEN.


En ja , ook rijden er nog steeds massa's auto's rond die de meest schadelijke stoffen uitstoten. Dat kan allang al anders, en dan heb ik 't niet eens over electrisch rijden. Ook bijv. de nieuwste diesels zijn zeer schoon.


WIE WORDEN ER BETER VAN ?


M. Boor , september 2018