Fietsroute Haarlemmerstraat en -dijk

Waarom worden de gemotoriseerde tweewielers niet genoemd

m.b.t. de drukte op de Haarlemmerstraat en -dijk ?

Zijn fietsers het probleem volgens de overheid ?

Wat als deze fietsers nu eens allemaal op een scooter zouden stappen ?

Ga naar :

Waarom blijft deze groep, die het geluid (lawaai) van de stad produceert, die vervuilt, die zorgt voor gevaren op de wegen en fietspaden, toch buiten schot ?


Ik verwijs u naar de volgende artikelen. Die verschaffen wellicht duidelijkheid over de handelswijze van onze lokale bestuurders.

-

-

-


zie voor dit onderwerp ook de melding op de website van de gemeente : https://www.amsterdam.nl/projecten/haarlemmer/


Wat mij direct opviel bij het lezen van het stuk is dat het grote aantal fietsers als 'probleem' worden gezien. Al tijden valt 't me op dat er een bepaalde groep die veel overlast veroorzaakt zoveel mogelijk buiten beeld gehouden wordt door de gemeente. Ik heb het over de gemotoriseerde tweewielers. Die groep die zorgt voor onveiligheid (te hard en asociaal rijgedrag), lawaai (niemand mag zoveel lawaai maken als zij), luchtverontreiniging (zelfs de gemeente maakt melding van zeer schadelijke uitlaatgassen van (snor)scooters (maar verbiedt ze vervolgens niet)).