5. Bovag ; winst boven veiligheid en gezondheid

Mocht u nog geen artikelen hebben gelezen m.b.t. de (snor)scooters en motoren zie daarvoor dan de inhoud van de site. Het gaat met name om het feit dat met name (snor)scooters al vele jaren het geluid van de stad bepalen en ook een gevaar zijn voor fietsers (door de te hoge snelheid, de manier van rijden, de zeer schadelijke uitlaatgassen). De motoren vallen de laatste tijd op door het feit dat ze idioot veel lawaai mogen maken, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Vaak gaat dat gepaard met idioot rijgedrag.

Een beetje festival kan daarvan dromen, maar die moeten zich aan regels houden. Motoren dus blijkbaar niet. Of de regels zijn zodanig dat ze zonder problemen voor grote overlast kunnen zorgen. De overheid als oorzaak; zie ook mijn inleiding. Naast het lawaai natuurlijk ook het idiote rijgedrag. Maar blijkbaar is ook dat geen probleem.

De BOVAG :

Omzetten en winsten boven veiligheid ?

Het idee voor een artikel werd omgezet in daad door een bericht over de 'speed pedelec'. De BOVAG pleitte in dit artikel om deze zeer snelle fiets binnen de bebouwde kom weer op het fietspad te mogen laten rijden. Reden was dat het te gevaarlijk zou zijn op de weg bij de auto's ea. Echter rijden die fietsen wel de snelheid van die auto's. Dus verplaatsing naar het fietspad is wellicht wel veiliger voor de mensen op een speed pedelec, maar onveiliger voor de fietsers (denk ook weer aan kinderen).


Volgens BOVAG-voorzitter Echardt   komt het meer dan eens tot gevaarlijke situaties, omdat automobilisten ook niet gewend zijn aan fietsers op de rijbaan. Ook is volgens hem een speed pedelec is en blijft een fiets en die hoort wat ons betreft sowieso op het fietspad thuis.

Bizar , motorrijders wordt verzocht rekening te houden met de omgeving. Waarom niet van de weg afhalen en flink beboeten ?

Wat mij betreft zijn automobilisten best wel in staat om te gaan met speed pedelecs. En de speed pedelec is een electrische fiets, geen gewone fiets. Gezien het snelheidsverschil juist link op het fietspad.


Link artikel op BOVAG.nl.

In ieder geval dus veel overlast, gevaar (en ongelukken), ziekte door lawaai en uitlaatgassen. En de vraag die ik me al een tijdje geleden heb gesteld is : hoe kan dit toch allemaal gewoon plaatsvinden ? Ook nog jaren nadat bijv. de gemeente Amsterdam heeft gemeld dat (snor)scootersuitlaatgassen zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Voor met name fietsers natuurlijk. Denk hierbij ook aan kinderen, babies, zwangeren ! Waar komt die kanker toch vandaan ?

En dit opkomen voor diegenen die eigenlijk het gevaar veroorzaken deed me weer denken aan de (snor)scooters. Ook die zijn veiliger af op de fietspaden. En ook daar zijn de fietsers weer de dupe van diegenen die de gevaren veroorzaken (te hard en asociaal rijden, zeer schadelijke uitlaatgassen).


Dus de BOVAG neemt het in beide gevallen op voor diegenen die de gevaren veroorzaken. In Amsterdam ging bijvoorbeeld de wethouder Sport, Zorg en Welzijn, de heer Van der Burg daarin mee. Ook hij vond blijkbaar de veiligheid van te hard rijdende, ziekmakende mensen belangrijker dan de veiligheid van de fietsers (kinderen, ouderen, etc).


Ik denk dat de BOVAG opkomt voor haar leden. En die leden willen vooral winst maken. En gezien de standpunten van de BOVAG mogen veiligheid en gezondheid van de burgers daar best op inleveren. Gezien de machtige positie van deze organisatie een kwalijke zaak. Het is zaak dat de overheid in de toekomst niet teveel met de standpunten van deze organisatie. De schade is al groot genoeg.