Aanpak overlast AMS gestuurd door lobby

Ook hier kan weer volstaan worden met één antwoord ; de lobby regeert !

Aanpak overlast door gemeente Amsterdam gestuurd door de lobby

Waarom bepaalde dingen wel worden verboden en andere dingen (die vaak groter probleem zijn) niet


Het idee voor dit artikel was er al, maar bij het lezen van de kop 'vrees voor voortbestaan waterfiets in gracht' leek 't me hoog tijd het ook te gaan schrijven. Want welke 'overlast' (vaak ook mening) heeft de gemeente Amsterdam al de kop omgedraaid ? De bierfietsen (in het centrum dan); fietstaxi's tuktuks (electrisch) zijn een 'probleem', de DHL-fietsboot van waarvanaf fietsers al sinds 1997 zendingen in de binnenstad bezorgen (werd gedoogd); coffeeshop de theeboot (geen link met 'het water'); ... Allemaal dingen die volgens mij wel bij Amsterdam passen/horen. Tevens horen vele bij deze tijd ; stil, uitstootloos, ea.


Maar als het gaat om bijvoorbeeld (snor)scooters en brommers, dan werkt de gemeente juist vertragend op passende maatregelen. En dit terwijl deze voertuigen zorgen voor onveiligheid, lawaai (volgens gemeente ziekmakend), uitstoot van zeer schadelijke stoffen (ook volgens gemeente zeer schadelijk om in te ademen). Gezien de plichten van de overheid zou je dan zeggen dat er eens een verbod zou volgen op deze voertuigen (ook komt de vraag op wie er hebben gezorgd dat ze zijn toegelaten). 


Had de overheid tijdig ingegrepen, dan had je nu niks meer in de stad rijden. Het is al jaren en jaren bekend dat de uitlaatgassen zeer giftig zijn. En inmiddels bepalen deze brommers en scooters het 'geluid van de stad'. Mensen die echt afhankelijk zijn had je een alternatief aangeboden, want die zijn er in overvloed. Dit geldt dus niet voor de relschoppers uit West of de (te) dikke jonge (hippe) mensen die eens wat meer moeten bewegen.

Tevens kost dit de burgers handenvol geld. Denk aan de zorg (minder kanker, ea en ook minder obesitas en tekort bewegen, gevelsanering om huizen geluidsdicht te maken (tientallen miljoenen gemeenschapsgeld), luchtzuivering (in o.a. scholen), etc. Ook de gemeente kost ons geld; mensen die de milieuzone bedenken en uitvoeren, vele verkeersborden, markeringen op de wegen. Nu hetzelfde met de regel dat de snorscooter de weg op moet. En het zijn halve maatregelen ; de schadelijke uitstoot is er nog , het lawaai is er nog , etc. (wel zo gezellig langs de terrasjes etc.). Dus waarom deze onlogische, dure weg die gekozen wordt ?

Wat het verschil ; 'leuke' dingen die opeens verboden worden en schadelijke/onveilige/ziekmakende dingen die maar blijven. Het antwoord is simpel : de lobby. Bedrijven die geld verdienen zorgen voor wetgeving die hun praktijken veilig stellen. Vrijwel alle problemen in Nederland , de EU , de wereld kunnen op deze manier verklaard worden.


Begrijpt u iets niet van de overheid ? Bedenk dan dat door dat

beleid / wetgeving er veel geld wordt verdiend door (veelal grote) bedrijven.


Dus als u bij beslissingen van de overheid verbaasd bent, denk dan aan deze regel. Het verklaart vrijwel alles. Zie ook dit artikel m.b.t. de heer Louis van Gaal, die in Zomergasten aangaf ook dingen niet te begrijpen van de overheid.


Lees als toelichting deze pagina's op de websites van de Bovag en RAI. Denk dat het dan duidelijker is waarom lawaaimakende en kankerverwekkende voertuigen nog steeds groen licht krijgen van de overheid.


Het gaat dus niet om de fietsers, de brommerrijders, ea.
Het gaat om de bedrijven en het geld.


En vanuit de bedrijven is het begrijpelijk (ook ziekmakend) , maar de overheid is hier de grote schuldige. Het behartigen van de doelen van bedrijven is namelijk geen plicht van de overheid. Een gezonde, veilige, leefbare omgeving wel. Zie hiervoor de grondwet.