12. 8 weken wentijd

Geen grap ; de mensen op snorscooters krijgen 8 weken (!)

de tijd om te wennen aan de nieuwe regels

Politie en handhaving treden voorlopig niet op tegen snorscooteraars in overtreding

Met betrekking tot de (snor)scooters heb ik in diverse artikelen duidelijk proberen te maken dat de politiek (wellicht uitgezonderd Partij voor de Dieren) de grote organisaties en bedrijven vertegenwoordigt. Maar alleen met dit artikeltje lukt 't eigenlijk ook wel.


Na mijn vragen mbt de snorscooteraars die na het ingaan van de nieuwe regels nog steeds op de fietspaden reden en ook vaak zonder helm kreeg ik antwoord van de 'projectteam snorfiets naar de rijbaan'. Jawel, een heus projectteam. Daarover heb ik inmiddels ook al vragen gesteld (hoezo een projectteam, kosten, etc). Terug naar het antwoord ; "De nieuwe verkeersregel vraagt om gedragsveranderingen van snorfietsers én ander wegverkeer. Uit onderzoeken die we hebben gedaan blijkt dat, ook  als je de maatregel al kent, het even tijd vraagt om te wennen aan de nieuwe situatie op straat en om je gedrag aan te passen. Daarom starten we niet direct met boetes uitdelen, maar is er eerst een wenperiode van 8 weken." Ikzelf schat de gemiddelde snorscooteraar ook niet hoog in, maar 8 weken ?!?! 

Ach , de ouders met kinderen , ouderen , ea zijn al jaren geterroriseerd door te hard rijdende en kankerverwekkende snorscooters. Dus die 8 weken kunnen ook nog wel. 


De overheid op haar best; ze is er niet voor veiligheid, gezondheid, leefbaarheid, ea voor de burgers, maar voor de winsten en omzetten van de multinationals (producenten, grondstofhandelaren, importeurs, etc).