Inhoud 4 Waarheid wereldbeeld

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Inhoud rubriek 4 :

Klopt het beeld dat we van de wereld hebben ?

Lees ook : Inleiding Rubriek 4

  • Zijn we op de maan geweest ? Waarom lukt ons dat nu niet ?
  • Zijn de pyramides zo gebouwd zoals ons wordt verteld ? Waarom zou ons dat met de huidige technieken niet lukken ?
  • Klopt 'de geschiedenis' van de Tweede Wereldoorlog ? Winnaars schrijven de geschiedenis.

Lees ook : Inleiding Rubriek 4

www.waarheidvooruwgeld.nl