Waarom wel doodgaan aan kanker ea

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

WAAROM MAG U WEL DOODGAAN AAN ZIEKTEN ALS KANKER & HART- EN VAATZIEKTEN ?

En niet aan het Corona Virus ? Wie hebben er baat bij ?

In een presentatie van Dr John Bergman , Californië , zag ik dat de helft van de sterfgevallen in de V.S. worden veroorzaakt door hart- en vaatziekten en kanker. Tevens is bekend dat veel slachtoffers van het Corona Virus een onderliggende aandoening hebben. Dus het ligt voor de hand dat dit ook die mensen zijn die problemen hebben met het hart en kanker hebben.


Voor Nederland liggen de cijfers ook in die richting :

  • kanker en goedaardige tumoren 46.627 personen (30,4%) ;
  • aan hart- en vaatziekten37.769 personen (24,6%) ;
  • 9,2% aan een ziekte van de ademhalingswegen ;
  • 8,5% aan een psychische stoornis;
  • de overige ICD-hoofdgroepen waren ieder verantwoordelijk voor 6% of minder van de totale sterfte.
    (Cijfers 2018 , bron : RIVM)


Waarom horen we niet dagelijks over dat soort aandoeningen. Waarom niet elke dag even de aantallen op de voorpagina ? Waar zijn Nu.nl , de Telegraaf , het AD , ea dan. En de NOS ? Niet even de cijfers doornemen in het 8 uur-journaal ?


En waarom niet de samenleving platleggen en eens gaan kijken wat er aan de grote hoeveelheid stervenden is te doen ?


LUCHTVERONTREINIGING HET GROTE PROBLEEM ?

In diverse artikelen heb ik gelezen dat de mate van slechte lucht gekoppeld lijkt aan de mate van problemen door het Corona Virus. Alle gebieden die in de problemen kwamen ; Wuhan en China , Iran (steden) , Zuid Korea en Noord Italië hadden alle enorme problemen met luchtvervuiling. Ook Nederland / Brabant komt niet goed uit de bus. Maar los daarvan zorgt luchtverontreiniging voor veel en veel meer slachtoffers dan het virus ; dan gaat het om miljoenen. Daar zitten natuurlijk ook mensen bij die sterven aan kankers , hart- en vaatziekten , longaandoeningen , ea. Zoals hierboven omschreven zijn dat de drie aandoeningen die veruit de meeste doden veroorzaken.


Ooit iets van gehoord via de overheid ? Niet eens alle zaken die de lucht verontreinigen verbieden ? Nee, het was allemaal prima. Sterker nog , het is nog steeds prima. In Amsterdam rijden nog steeds grote aantallen zeer schadelijke voertuigen rond. Met de volksgezondheid op nummer 1 zou je verwachten dat ze even (of blijvend) verboden zouden worden. Ook daar heb ik al over geschreven, zie links onder artikel.

CORONA VIRUS T.O.V. ANDERE DOODSOORZAKEN.

Door alle maatregelen m.b.t. het Corona Virus ben ik hier toch eens over na gaan denken. De schade is echt enorm ; de cijfers vanuit de wereld geven aan dat bedrijven failliet gaan , mensen hun banen verliezen , etc. En niet een klein beetje. Veel mensen merken het nog niet, maar dat gaat denk zeker binnenkort komen. Buitenproportionele maatregelen dus. Vanochtend las ik dat 'een half miljoen mensen' (klinkt als meer dan 250.000) zijn gestorven aan het Corona Virus. De seizoensgriep zorgt jaarlijks voor 230.000 tot 600.000 dodelijke slachtoffers (een kwart tot een half miljoen dus). Nu is bekend dat er ook veel mensen MET het virus zijn gestorven. De cijfers blijven onduidelijk , waarschijnlijk bewust. Want wat als de mensen massaal door gaan krijgen dat de maatregelen in veel gevallen totaal overbodig blijken te zijn ? Maar zoek vooral even op hoeveel mensen er aan honger sterven of luchtverontreiniging. Dan weet je eigenlijk al dat overheden niet geven om gezondheid en sterfte. Het Corona Virus is opeens een uitzondering.


WAAROM MOGEN MENSEN WEL STERVEN AAN KANKER, HART- EN VAATZIEKTEN, LONGAANDOENINGEN ?

Geld ! En in het geval van de maatregelen tegen het Corona Virus komt daar de controle over de mensen bij. Dat ga ik toelichten.


In de inleiding en inleiding van rubriek 1 schets ik al dat veel problemen ontstaan doordat overheden de multinationals van dienst zijn. Vandaar de lobby. Wetgeving wordt 'gekocht' als 't ware. Bedrijven of in overleg met bedrijven wordt wetgeving opgesteld die dan ter goedkeuring wordt ingediend. De mensen die beslissen zijn ook op diverse manieren gemasseerd door de lobby. En dus mogen er dingen die schadelijk zijn voor gezondheid , die het milieu schaden , die het klimaat beïnvloeden (wellicht) , etc.


Dan is er nog de kant van het genezen. Dus het veroorzaken van de aandoeningen (veelal vervuiling van lucht , water en land) heeft met geld te maken, maar ook het genezen. Voor  de pharmaceutische industrie is winst het primaire doel, niet uw gezondheid. Sterker nog, gezonde mensen maken dat ze veel minder omzet en winst zouden maken. Nu had ik al gesteld dat de overheden de multinationals dienen. En dan is het cirkeltje rond. Ziekte betekent geld verdienen voor deze machtige bedrijven. En overlijden door kanker, hart- en vaatziekten, longaandoeningen gaat vaak vooraf aan een heel traject van behandelen, gebruik van medicatie, etc. Ook de zorg is een bedrijfstak geworden.


DOELEN CORONA-MAATREGELEN ; VACCINEREN EN APPS (voor acceptatie is angst nodig)

Dan terug naar het Corona Virus. Ook hier ga ik weer uit van de dienstbaarheid van de overheid aan de bedrijven, de grote bedrijven. De pharmaceutische industrie en de tech-industrie.


Wat is namelijk het doel geworden ? Vaccineren en er wordt gepoogd apps te introduceren. Allebei zijn onnodig. Neemt u een griepprik ? Nee. Wat zijn de kansen dat u vatbaar bent voor het Corona Virus ? Wat zijn de kansen om op de IC te komen , om te sterven ? Bizar klein. En wie zegt dat een vaccin helpt ? Wat zit er allemaal in (even opzoeken, aanrader) ? Tevens kunt u nog steeds een ander besmetten.


Dan de apps ; vanochtend las ik een artikel waarin stond vermeld dat Google en Apple de regels hadden vastgesteld voor het gebruik van een app. Ja, de bedrijven zijn de baas. Waarom is een app onzin ? Simpelweg omdat iemand die positief test naar huis gaat om uit te zieken. Tevens kan de invoering nooit zonder privégegevens te gebruiken. Dan kun je wel roepen dat het niet traceerbaar is e.a. , maar dat is natuurlijk wel zo.


Marcel Boor , 6 mei 2020.


LINK : Luchtvervuiling en het Corona Virus

LINK : de macht en de machinaties van de medicijnenmaffia (de Volkskrant , voor leden)


LINK : bedrijfsresultaat hoogst in farmaceutische industrie


LINK : TOP 5 meest voorkomende doodsoorzaken


LINK : The incredible belief that Corporate Ownership does not influence media content


www.waarheidvooruwgeld.nl