Waarom je meer complotten ziet

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Ben ik een complottheorist omdat ik dingen anders bericht dan de gevestigde media ?

Laat de feiten spreken ! Wie het nieuws ook brengt.

Als antwoord op het artikel van de NOS :

"Dit is waarom ook jij meer complotten online ziet". (LINK)

ANDERS = COMPLOT


Al een hele tijd proberen de gevestigde media andere media , die niet meegaan in het van bovenaf opgedragen lijstje van dingen die in het nieuws behandeld moeten worden op een bepaalde manier.

www.waarheidvooruwgeld.nl