27. Onnodig

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

O N N O D I G

De aantallen slachtoffers ; de lock downs, de 1,5 meter afstand

WAAR ZIJN DE OVERHEDEN MEE BEZIG ?

Ik


www.waarheidvooruwgeld.nl