42 Ongezond houdt rekening met gezond

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Wanneer gaat ongezond Nederland rekening houden met gezond ?

VOOR 'T EERST IN DE GESCHIEDENIS ; GEZONDE MENSEN IN LOCKDOWN.

Tijdens de hele coronacrisis worden de gezonde mensen in een soort 'schuldpositie' gemanouvreerd. Van 'als je je niet aan de regels houdt, dan breng je anderen in gevaar'. En die anderen zijn de mensen die behoren tot de kwetsbare groepen. In een normale situatie sluit je dan niet iedereen op , maar zorg je dat die kwetsbaren afgeschermd worden zodat de rest de samenleving kan voortzetten. Dit is in ieders voordeel (burgers) weten we nu als we kijken naar de schade van de maatregelen.


Dus nu mochten ook de gezonde fitte mensen die totaal of weinig problemen kenden met het virus zich aan strenge regels houden. Want 'we doen dit met z'n allen'.

VEEL KWETSBAREN LEVEN GEWOON ONGEZOND , moeten we daar rekening mee houden ?

Het is natuurlijk 'leuk' dat de gezonde en sterke mensen rekening moeten gaan houden met de kwetsbaren. Maar als ik dan zie hoe bepaalde kwestsbaren zich gedragen , dan vraag ik me sterk af waarom de gezonde mensen daar rekening mee moeten gaan houden. Dikke mensen op kankerverwekkende scooters , (dikke) mensen die roken , mensen die junkfood eten , obese mensen die aan de frisdrank zitten , overmatig drankgebruik , junkfood dat per kankerverwekkende scooter aan huis wordt gebracht ... Zo zijn er nog wel een paar. Uiteraard is de maatschappij weer langzaam op gang aan het komen. De straten in Amsterdam zijn weer gevuld met fijnstof van veel vieze voertuigen. Het wordt weer kouder en de houtkachels mogen aan. Extreem giftig die rook en natuurlijk irriterend voor de longen ; altijd handig in covid-tijd.

WAAR ZIJN DIE POLITICI EN BURGEMEESTERS DAN ?

En dan denk je toch van 'goh , waar is mevrouw Halsema toch met haar zorgen voor onze gezondheid ? Wel niet-werkende mondkapjes verplichten voor een virus dat er al sinds mei/juni niet meer is (zie de grafieken rivm) , maar geen maatregelen nemen tegen bijv. kankerverwekkende zaken die ziekte en dood veroorzaken én dus ook kwetsbaar maken voor virussen. Ook bij kinderen overigens, dit in tegenstelling tot het corona virus. Bijkbaar zijn er zaken die ons (dood)ziek mogen maken en zaken waarvoor we met alle middelen (zelfs niet werkende) beschermd moeten worden. Voor deze willekeur verwijs ik u mede naar de inleiding van mijn website. Overal geldt dat de overheid de multinationals / het grote geld vertegenwoordigt. Dus ook hier. Eens zien of dat de werkwijze van de overheid wat logischer maakt. Uiteraard zijn die (dood)zieke mensen ook weer de mensen die de grootste problemen hebben met het Corona Virus. Dus via die weg geredeneerd zijn de overheden simpelweg mede schuldig aan de slachtoffers van Covid19 én alle schade door de maatregelen. Ik hoop ook van harte dat ze zich voor een commissie of een rechter zullen moeten verantwoorden ; zoveel schade en leed , zoveel ziekte en dood , zoveel ... de maatregelen schadelijker dan de kwaal.


ALTIJD VERTEGENWOORDIGING VAN MULTINATIONALS / GROTE GELD

Dan kom je natuurlijk ook weer bij de 'waarom ?' vraag. En dan kom je eigenlijk altijd bij die partijen uit die profiteren van bepaald beleid , de multinationals. Allereerst produceren bedrijven dingen die niet gezond voor ons zijn , ze produceren op een manier die niet gezond voor ons is én ze maken giga-winsten met het beter maken van mensen of een poging daartoe. Oorzaak en gevolg zijn winstgevend.En als je dat wilt aanpakken krijg je te maken met de suikerlobby , de tabakslobby , de verkeerslobby (Bovag, Rai, ea), etc. En blijkbaar krijgen zij het keer op keer voor elkaar om politici die regels in te voeren of aan te passen dat ze lekker hun gang kunnen gaan met de bekende gevolgen ; vieze lucht (nr.1 doder) , vieze aarde , vervuild water , bewerkt voedsel , suikerrijk 'voedsel' , etc. En de gevolgen daarvan weer kankers , hart- en vaatziekten , longproblemen , ...


En als de kans daar is ga je niet het probleem bij de bron aanpakken , maar dat ga je paniek zaaien m.b.t. een pandemie / griep. Vervolgens ga je honderden miljoenen naar pharmaceutische bedrijven en wereldorganisaties sluizen (met een applausje voor de zorg) en laat je de economie in je eigen land kapot gaan. Volg de centjes.


Marcel Boor , 10 oktober 2020


  • Gevolgen coronamaatregelen rampzaliger dan corona zelf (LINK)
  • Covid en luchtvervuiling (LINK)
  • Uitlaatgassen en coronavirus (LINK)
  • Miljardairs werden tijdens coronacrisis rijker dan ooit (LINK)
  • Griepgolf treft veel mensen die anders nooit ziek zijn (LINK)


www.waarheidvooruwgeld.nl