Geeft de overheid het Corona Virus een zetje in de rug

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

GEEFT DE OVERHEID HET CORONA VIRUS EEN ZETJE IN DE RUG ?

Meer slachtoffers dan nodig door toelaten vervuilende voertuigenwww.waarheidvooruwgeld.nl