30. Foutje RIVM site

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Foutje op de RIVM website ?

Wat is een virus ?

Het viel me op.


Volgens de site van het RIVM : "Virussen zijn kleine organismen. Zo klein, dat je ze met een gewone microscoop niet kunt zien. Op zichzelf kan een virus niets. Eigenlijk is een virusdeeltje niet meer dan een stukje genetisch materiaal (DNA deoxyribonucleic acid  of RNA ribonucleic acid ) dat is ingepakt in een laagje eiwitten. Er zijn veel verschillende soorten virussen."

Wikipedia : "Een organisme of levend wezen is een levende, materiële entiteit met een eigen stofwisseling (metabolisme). Zo zijn dieren (en mensen), schimmels, planten, algen en bacteriën organismen. Virussen en prionen worden in het algemeen niet als organismen beschouwd."


De Heliantuhus Haarlem : Een levend wezen of individu als een geheel van cellen, organen en weefsels.


Een virus is dus geen organisme. Foutje.

Volgens mij heb ik ook ergens gehoord dat je ze (om deze reden) van je handen af kunt spoelen Je hoeft dus niet altijd te ontsmetten of lang te wassen met zeep. Dan dood je alle bacteriën en dat is schadelijk voor je immuunsysteem.


Marcel Boor, 23 mei 2020.


www.waarheidvooruwgeld.nl