Stop met het betalen van deze acteurs

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Laten we stoppen deze acteurs geld te geven

P u b l i e k   f i n a n c i e r t   g e s p e e l d e   t e r r e u r

Neem rustig de tijd om deze documentaire te bekijken en op uw in te laten werken. De werkelijkheid is soms anders dan u denkt.


On the face of it Manchester by UK Critical Thinker; https://www.youtube.com/watch?v=RRj9K0OCBNE


www.waarheidvooruwgeld.nl